Aduan &
        Maklumbalas

011-2190 3890
       011-1026 8910
       018-771 9225
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun ID Pembekal? Cipta Akaun Anda Sekarang
PERTANYAAN BAGI PENGURUSAN ID KAKITANGAN
Kampus UKM Bangi & Kuala Lumpur
Bahagian Kualiti dan Penguatkuasaan,
Jabatan Bendahari
Tel: 03-8921 3823/4523/4402/3377/4837
Email: pentadbirep@ukm.edu.my
Hospital Canselor Tuanku Muhriz (HCTM) &
Hospital Tunku Ampuan Besar Tuanku Aishah
Rohani, Hospital Pakar Kanak-Kanak UKM
(HPKK)
Unit Dasar dan Penguatkuasaan,
Jabatan Kewangan
Tel: 03-9145 6488/6972
Email: pentadbirid_hctm@ppukm.ukm.edu.my
Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 17-May-2024 PEKELILING BENDAHARI BIL. 3/2024

PENGUATKUASAAN KADAR CUKAI PERKHIDMATAN DARI 6% KEPADA 8% BERDASARKAN AKTA CUKAI PERKHIDMATAN [AKTA 807] KE ATAS KONTRAK PEROLEHAN UKM

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa pekeliling ini dikeluarkan adalah bertujuan untuk memberi pemakluman kaedah penguatkuasaan kadar cukai perkhidmatan dari nilai 6% kepada nilai baharu 8% ke atas kontrak perolehan Universiti yang masih berkuatkuasa dan juga kontrak baharu (mulai 1 Mac 2024).

3. Untuk makluman YBhg. Prof. Ulung/ Prof./ Tan Sri/ Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan. Pekeliling ini akan berkuatkuasa mulai 1 Mac 2024

4. Sehubungan dengan itu, sukacita kiranya YBhg. Prof. Ulung/ Prof./ Tan Sri/ Datuk/ Dato’/ Datin/ Tuan/ Puan dapat mengambil tindakan dan menyampaikan maklumat ini kepada semua pegawai dan kakitangan seliaan. Sebarang pertanyaan lanjut, mohon hubungi Bahagian Perolehan di talian 5033/ 3131/ 3553 atau emel bahagianperolehan@ukm.edu.my

Sekian, terima kasih.

Jabatan Bendahari UKM

# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 09-May-2024
12:00 PM
16-May-2024
12:00 PM
30-May-2024
12:00 PM
NETSS202400170 CADANGAN KERJA-KERJA PEMASANGAN AKUSTIK KEDAP BUNYI UNTUK PUSAT KAJIAN BAHASA DAN LINGUISTIK, FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DI BANGUNAN MAKMAL BAHASA, MEDIA DAN STEM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 16-05-2024 11:00 AM
TEMPAT RUANG LOBI, ARAS 1, BANGUNAN MAKMAL BAHASA, MEDIA DAN STEM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI
PERINGATAN SILA SAHKAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK
CIDB
G1-B-B04, G1-B-B28,

MOF
Tiada
2 16-May-2024
18:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
05-Jun-2024
12:00 PM
NETSS202400177 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA AUTOPSY TABLE TERMASUK KERJA – KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 21-05-2024 09:00 AM
TEMPAT UNIT FORENSIK, TINGKAT BASEMENT, JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL DIAGNOSTIK, HCTM
PERINGATAN DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PENAMA SEPERTI DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. SYARIKAT / PEMBEKAL TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DI DALAM SIJIL BERKENAAN
CIDB
Tiada

MOF
050102,
3 17-May-2024
12:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
30-May-2024
12:00 PM
NETSS202400178 KERJA-KERJA MEMBUKA UNIT LIF LAMA, MEMBEKAL BARU, MEMASANG, MENGUJILARI, MENTAULIAHGUNA DAN MENJAMIN SATU (1) UNIT LIF PENUMPANG DI BANGUNAN AKADEMIK, FAKULTI KEJURUTERAAN & ALAM BINA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 21-05-2024 10:00 AM
TEMPAT ARAS 2, BILIK PERBINCANGAN KAUNTER JPP
PERINGATAN HANYA PENAMA DIDALAM SIJIL SYARIKAT SAHAJA DIBERNARKAN HADIR TAKLIMAT
CIDB
G2/G3/G4/G5/G6/G7/-M-M03,

MOF
Tiada
4 17-May-2024
17:00 PM
21-May-2024
14:30 PM
29-May-2024
12:00 PM
NETSS202400179 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN PANTRI-PANTRI DI KOMPLEKS DEWAN BEDAH TINGKAT DUA (2), TINGKAT SATU (1), TINGKAT BAWAH (G) DAN BASEMEN (B), BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 21-05-2024 02:30 PM
TEMPAT BILIK MESYUARAT PRASARANA, JAB PEMBANGUNAN PRASARANA KKL, TINGKAT 2, BLOK PENDIDIKAN, HCTM
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK). RUJUK PK5.1 PERKARA 5.13(b),(ix),(4)(a),(b),(c).
CIDB
G1-B-B04, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
5 17-May-2024
17:30 PM
17-May-2024
17:30 PM
31-May-2024
12:00 PM
NETSS202400180 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS DISPOSABLE STERILE SURGICAL INCISE DRAPE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
6 21-May-2024
12:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
28-May-2024
12:00 PM
NETSS202400181 SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN BAGI UJIAN PENGESANAN ANTIBODI NEUTRALISASI TERHADAP COVID-19 VARIAN DELTA DAN OMICRON MENGGUNAKAN TEKNIK ELISA SECARA BERPERINGKAT BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN KEPADA INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
060101, 060501,
7 21-May-2024
12:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
28-May-2024
12:00 PM
NETSS202400182 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH TORSIONMETER APPARATUS UNTUK JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, FKAB (NP: KM60/24/P) CIDB
Tiada

MOF
060501,
8 23-May-2024
17:00 PM
23-May-2024
17:00 PM
05-Jun-2024
12:00 PM
NETSS202400183 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PERALATAN PERUBATAN AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR (AED) KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050102,
9 23-May-2024
17:00 PM
23-May-2024
17:00 PM
05-Jun-2024
12:00 PM
NETSS202400184 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA TREADMILL KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 13-May-2024
14:00 PM
16-May-2024
12:00 PM
27-May-2024
12:00 PM
NETSS202400173 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN PERABOT LOKER KAKITANGAN BERBENTUK L SHAPE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
020199,
1/3
2/3
3/3
RM242,900.00
RM187,380.00
RM225,550.00
2 16-May-2024
12:00 PM
16-May-2024
12:00 PM
23-May-2024
12:00 PM
NETSS202400176 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH AI/DATA SCIENCE/HPC PLATFORM SOLUTION WITH NVIDIA L40S GPU UNTUK FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210102, 210103, 210104,
1/1
RM267,665.20
3 14-May-2024
12:00 PM
14-May-2024
12:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
NETSS202400174 UKM/FST1-USM-2024-1 : MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI DATA SCIENCE WORKSTATION DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI SELANGOR CIDB
Tiada

MOF
210101,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM96,710.00
RM102,150.00
RM94,700.00
RM99,410.00
RM99,288.00
RM93,030.00
4 10-May-2024
17:00 PM
10-May-2024
17:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
NETSS202400172 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT HUMAN MENOPAUSAL GONADOTROPIN (FSH) 600IU + (LH) 600IU MULTIDOSE INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/1
RM477,675.00
5 14-May-2024
17:00 PM
14-May-2024
17:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
NETSS202400175 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT LENVATINIB MESILATE 4MG HARD CAPSULE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH LAPAN (8) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM472,810.00
RM473,616.00
6 07-May-2024
14:00 PM
07-May-2024
14:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
NETSS202400168 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA URETERORENOSCOPE 5’ 6 / 7.5 FR KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/1
RM84,200.00
7 07-May-2024
14:00 PM
07-May-2024
14:00 PM
21-May-2024
12:00 PM
NETSS202400167 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI IMMUNE GLOBULIN SUBCUTANEOUS (HUMAN) 20% 2G/10ML INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/1
RM494,360.00
8 09-May-2024
12:00 PM
09-May-2024
12:00 PM
16-May-2024
12:00 PM
NETSS202400171 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH TORSIONMETER APPARATUS UNTUK JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, FKAB (NP: KM60/24/P) CIDB
Tiada

MOF
060501,
9 09-May-2024
12:00 PM
09-May-2024
12:00 PM
16-May-2024
12:00 PM
NETSS202400169 PERKHIDMATAN MENGUTIP, MENGANGKAT DAN MEMBUANG SAMPAH SISA PERABOT DI KAMPUS BANGI, KAMPUS CHERAS & KAMPUS JALAN RAJA MUDA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN. CIDB
Tiada

MOF
221003,
1/3
2/3
3/3
RM183,000.00
RM186,700.00
RM185,000.00
10 02-May-2024
17:00 PM
08-May-2024
12:00 PM
15-May-2024
12:00 PM
NETSS202400164 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PELBAGAI PAPAN TANDA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
G2-C-CE21, G2-B-B04,

MOF
Tiada
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14
RM345,000.00
RM345,670.00
RM757,100.00
RM331,630.00
RM356,510.00
RM755,920.00
RM363,890.00
RM337,900.00
RM321,000.00
RM322,300.00
RM336,630.00
RM322,065.00
RM310,400.00
RM754,870.00
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 02-May-2024
17:00 PM
08-May-2024
17:00 PM
30-May-2024
12:00 PM
NETST202400041 TENDER PERKHIDMATAN SAJIAN MAKANAN PESAKIT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK–KANAK UKM (HPKK)

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 08-05-2024 10:00 AM
TEMPAT ARAS 1, BILIK PERSIDANGAN REKREASI WARGA, HPKK
PERINGATAN Taklimat Dan Lawatan tapak : Diwajibkan Dihadiri Oleh Pegawai Yang Diberi Kuasa Seperti Nama Dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Daripada Kementerian Kewangan Malaysia. Kontraktor / Syarikat Tidak Boleh Mewakilkan Pegawai Selain Daripada Penama Dalam Sijil Berkenaan. i) Mohon pihak tuan/puan untuk membawa salinan sijil (hardcopy) pada sesi lawatan tapak. ii) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat mestilah sah dan belum tamat tempoh sah laku
CIDB
Tiada

MOF
040103,
2 07-May-2024
17:00 PM
14-May-2024
12:00 PM
04-Jun-2024
12:00 PM
NETST202400042 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN DAN KELENGKAPAN PELAJAR BAHARU BAGI SESI 2024 / 2025 UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 14-05-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT UNIT KEWANGAN PELAJAR, ARAS 7, BANGUNAN PENGURUSAN AKADEMIK UKM
PERINGATAN Taklimat DIWAJIBKAN dihadiri oleh Penama sendiri di dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia. Syarikat TIDAK BOLEH mewakilkan pegawai selain daripada penama di sijil tersebut. Syarikat dikehendaki berkumpul ditempat dan masa dijadualkan di atas.
CIDB
Tiada

MOF
020604, 020801, 020802, 020803,
3 07-May-2024
17:00 PM
07-May-2024
14:00 PM
28-May-2024
12:00 PM
NETST202400043 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT PELBAGAI FORMULASI BAGI RAWATAN OSTEOARTHRITIS SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
4 20-May-2024
17:00 PM
20-May-2024
16:00 PM
11-Jun-2024
12:00 PM
NETST202400044 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IMMUNOPHENOTYPING SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL DIAGNOSTIK, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
060101, 222705,
5 21-May-2024
17:00 PM
21-May-2024
14:30 PM
11-Jun-2024
12:00 PM
NETST202400045 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI BAGI RAWATAN TAHAN SAKIT SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
6 24-May-2024
17:00 PM
24-May-2024
17:00 PM
20-Jun-2024
12:00 PM
NETST202400047 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH GUNA, MENGUJILARI SECURITY APPLIANCE DAN MENYELENGGARA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM (HCTM), UKM CIDB
Tiada

MOF
210105,
7 24-May-2024
17:00 PM
24-May-2024
17:00 PM
20-Jun-2024
12:00 PM
NETST202400048 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAHGUNA SERTA MENGUJILARI HYPERCONVERGED INFRASTRUCTURE (HCI) DAN MENYELENGGARA SELAMA LIMA (5) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210102, 210103,
8 24-May-2024
17:00 PM
24-May-2024
17:00 PM
20-Jun-2024
12:00 PM
NETST202400046 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAHGUNA DAN MENYELENGGARA 190 UNIT KOMPUTER RIBA BISNES DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210101,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 25-Apr-2024
17:00 PM
02-May-2024
12:00 PM
23-May-2024
12:00 PM
NETST202400039 PERKHIDMATAN SELIAAN JURUTERA PELAWAT ELEKTRIK UNTUK PEPASANGAN SISTEM ELEKTRIK VOLTAN TINGGI DI KAMPUS UKM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI SELANGOR DARUL EHSAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
220503, 221101,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM562,752.00
RM577,800.00
RM596,736.00
RM580,320.00
RM518,400.00
2 29-May-2024
12:30 PM
29-Apr-2024
12:30 PM
20-May-2024
12:00 PM
NETST202400040 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "IV DRIP SET' SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
3 24-Apr-2024
18:00 PM
24-Apr-2024
18:00 PM
16-May-2024
12:00 PM
NETST202400037 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "SINGLE USE BATTERY OPERATED AUTOMATED ADVANCE ARTICULATING STAPLER" SECARA BERPERINGKAT- PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/3
2/3
3/3
RM2,761,840.00
RM1,704,080.00
RM2,370,000.00
4 25-Apr-2024
14:30 PM
25-Apr-2024
14:30 PM
16-May-2024
12:00 PM
NETST202400038 TENDER PEMBEKALAN GAS PERUBATAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UKM (HPKK) DAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM UKM) CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102, 060204,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM5,306,831.21
RM5,054,124.96
RM4,573,042.34
RM648,000.00
5 24-Apr-2024
16:00 PM
24-Apr-2024
16:00 PM
15-May-2024
12:00 PM
NETST202400036 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IMMUNOPHENOTYPING SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL DIAGNOSTIK, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
060101, 222705,
6 18-Apr-2024
12:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
09-May-2024
12:00 PM
NETST202400035 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAHGUNA DAN MENYELENGGARA 250 UNIT DOUBLE CONVERSION UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS) DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210101,
1/43
2/43
3/43
4/43
5/43
6/43
7/43
8/43
9/43
10/43
11/43
12/43
13/43
14/43
15/43
16/43
17/43
18/43
19/43
20/43
21/43
22/43
23/43
24/43
25/43
26/43
27/43
28/43
29/43
30/43
31/43
32/43
33/43
34/43
35/43
36/43
37/43
38/43
39/43
40/43
41/43
42/43
43/43
RM744,625.00
RM888,250.00
RM804,250.00
RM637,500.00
RM809,250.00
RM765,250.00
RM499,500.00
RM837,500.00
RM662,500.00
RM689,750.00
RM810,250.00
RM849,500.00
RM700,000.00
RM650,000.00
RM711,500.00
RM721,500.00
RM650,000.00
RM645,000.00
RM620,000.00
RM701,500.00
RM669,000.00
RM588,500.00
RM635,000.00
RM749,750.00
RM749,000.00
RM720,000.00
RM653,638.00
RM720,000.00
RM690,000.00
RM487,500.00
RM765,500.00
RM687,000.00
RM650,000.00
RM672,500.00
RM756,832.50
RM700,000.00
RM663,250.00
RM599,500.00
RM852,000.00
RM720,375.00
RM649,250.00
RM587,500.00
RM685,000.00
7 08-Apr-2024
12:00 PM
08-Apr-2024
12:00 PM
29-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400034 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TIUB KODBAR 2D (CRYO TUBES) DAN AKSESORI SECARA BERPERINGKAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA PROJEK THE MALAYSIAN COHORT (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR. CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/2
2/2
RM906,263.20
RM735,870.40
8 02-Apr-2024
12:00 PM
02-Apr-2024
12:00 PM
23-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400033 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI BAGI RAWATAN KANSER DARAH DAN KANSER KOLON SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM458,310.00
RM166,650.00
RM168,300.00
RM166,980.00
RM166,695.00
RM168,120.00
9 29-Mar-2024
17:00 PM
29-Mar-2024
17:00 PM
23-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400032 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “TIUB DARAH” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM691,719.79
RM943,099.00
RM1,106,316.00
RM1,106,316.00
RM690,462.00
RM1,249,380.20
RM1,106,316.00
10 26-Mar-2024
16:00 PM
26-Mar-2024
16:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400031 TENDER MEMPERBAHARUI KHIDMAT SOKONGAN PENYELENGGARAAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DI PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
Tiada

MOF
140302, 210102, 210103,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM590,457.84
RM660,060.00
RM698,000.00
RM650,000.00
RM599,853.70
# Tarikh Tajuk Keterangan
# Tarikh Tajuk Keterangan