Aduan &
        Maklumbalas

018-771 9225
       013-756 1573
       017-426 0420
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 10-Jan-2023
12:00 PM
31-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300001 MEMBEKAL DAN MEMASANG PERABOT BERASASKAN FABRIK UNTUK ARAS 2, ARAS 4, ARAS 5 DAN ARAS 6 DI BANGUNAN MAKMAL PENYELIDIKAN BAHASA, MEDIA & STEM, UKM, BANGI, SELANGOR

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 10-01-2023 10:00 AM
TEMPAT
PERINGATAN
TARIKH/MASA 13-12-2022 10:00 AM
TEMPAT LOBI BANGUNAN STEM
PERINGATAN
CIDB
Tiada

MOF
020199,
2 18-Jan-2023
12:00 PM
02-Feb-2023
12:00 PM
NETSS202300008 CADANGAN NAIKTARAF RUANG ARAS 7 UNTUK INSTITUT PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN INKLUSIF MALAYSIA (MINDA-UKM) DI MAKMAL PENYELIDIKAN BAHASA, MEDIA & STEM, UKM, BANGI, SELANGOR.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 18-01-2023 10:30 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT UTAMA , ARAS 3, JPP UKM
PERINGATAN PENAMA YANG DITAULIAHKAN SEPERTI NAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN LPIPM/CIDB SAHAJA DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK
CIDB
G2-B-B04, G2-B-B28,

MOF
Tiada
3 16-Jan-2023
14:00 PM
31-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300010 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PERALATAN AUTOMATED HEMOGLOBIN ANALYZER UNTUK PENGUJIAN HEMOGLOBIN ANALISIS KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
060501,
4 16-Jan-2023
14:00 PM
31-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300011 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT OMALIZUMAB 150MG POWDER AND SOLVENT FOR INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
5 17-Jan-2023
12:00 PM
31-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300012 MEMBEKALKAN HAIWAN SFP, BAHAN MAKANAN DAN TEMPAT TIDUR HAIWAN (ANIMAL BEDDING) UNTUK PERKHIDMATAN UJIAN MAKMAL BERTARAF GOOD LABORATORY PRACTICE DI MAKMAL BIOSERASI CRIM, UKM CIDB
Tiada

MOF
070301,
6 18-Jan-2023
12:00 PM
31-Jan-2023
12:00 PM
NETSSB202300026 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN KALIBRASI PERALATAN MAKMAL PENYELIDIKAN - PNA NETWORK ANALYSER 10MHZ-67 GHZ UNTUK JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, ELEKTRONIK DAN SISTEM, FKAB, UKM (DPG-2022-01) CIDB
Tiada

MOF
220601, 220602,
7 20-Jan-2023
12:00 PM
31-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300017 SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR GAS CAMPURAN DLCO DAN GAS KALIBRASI UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KEPADA UNIT RESPIRATORI, JABATAN PERUBATAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050102,
8 20-Jan-2023
14:30 PM
09-Feb-2023
12:00 PM
NETSS202300018 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA ALATGANTI SERTA MEMBAIK PULIH ALAT ULTRA-HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY TIME OF FLIGHT-MASS SPECTROMETRY (BRUKER, MICROTOF-Q III) UNTUK INSTITUT BIOLOGI SISTEM, UKM. CIDB
Tiada

MOF
060501, 220601, 220602,
9 25-Jan-2023
10:00 AM
30-Jan-2023
10:00 AM
NETSSB202300029 MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAHGUNA DAN MENGHANTAR SATU (1) UNIT MESIN DEPOSIT TUNAI DI KAUNTER UNIT KUTIPAN HASIL, ARAS 1, JABATAN BENDAHARI CIDB
Tiada

MOF
220801,
10 27-Jan-2023
12:00 PM
31-Jan-2023
12:00 PM
NETSSB202300032 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PERALATAN GRIP STRENGTH METER DAN PAW ANALGESIA METER DI JABATAN FARMAKOLOGI, FAKULTI PERUBATAN, UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
050102, 060501,
11 27-Jan-2023
12:00 PM
07-Feb-2023
12:00 PM
NETSS202300019 PERKHIDMATAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BAWAH PENJANAAN KPT-PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) BAGI PROGRAM PENSIJILAN AWS ACADEMY CLOUD FOUNDATION CIDB
Tiada

MOF
221110,
12 27-Jan-2023
14:00 PM
07-Feb-2023
12:00 PM
NETSS202300020 PERKHIDMATAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BAWAH PENJANAAN KPT-PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) BAGI PROGRAM PENSIJILAN JURUTEKNIK HIGIEN 1 (PEMONITORAN KIMIA) CIDB
Tiada

MOF
221110,
13 27-Jan-2023
17:00 PM
08-Feb-2023
12:00 PM
NETSS202300021 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN PERIPHERALLY INSERTED CENTRAL CATHETER (PICC) FOR INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAN MALAYSIA[KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050101,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 24-Jan-2023
12:00 PM
27-Jan-2023
12:00 PM
NETSSB202300028 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT KE UNIT FARMASI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
050203,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM62,700.00
RM41,684.00
RM96,600.00
RM23,860.00
2 17-Jan-2023
17:00 PM
26-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300016 SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN SECARA ‘COMPREHENSIVE’ BAGI LIF PENUMPANG, LIF BARANG, ESKALATOR, ‘GOOD HOIST & DUMBWAITER’ YANG TERDAPAT DI PELBAGAI LOKASI UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM [SYARAT : G2 HINGGA G7 (M03) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN BERDAFTAR DENGAN JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJA (JKKP) ] CIDB
G2/G3/G4/G5/G6/G7/-M-M03,

MOF
Tiada
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM344,100.00
RM300,000.00
RM358,860.00
RM393,960.00
RM323,400.00
3 17-Jan-2023
18:00 PM
26-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300014 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJITERIMA KOMPUTER RIBA SEMPENA PROGRAM MEMACU KESEJAHTERAAN RAKYAT@PARIT SULONG (MESRA@PARIT SULONG) DI PUSAT HAL EHWAL PELAJAR (HEP-UKM), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM105,000.00
RM90,575.00
RM75,000.00
RM119,575.00
RM84,700.00
RM92,000.00
RM92,450.00
4 11-Jan-2023
10:00 AM
26-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300003 KERJA - KERJA BAIKPULIH MAKMAL PELBAGAI DISIPLIN (MPD) DAN MAKMAL PENYELIDIKAN JABATAN DIAGNOSTIK KRANIOFASIAL & BIOSAINS, ARAS BAWAH, BLOK Q, FAKULTI PERGIGIAN UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
G2-B-B04, G2-B-B28,

MOF
Tiada
1/2
2/2
RM221,730.00
RM200,550.00
5 05-Jan-2023
10:00 AM
26-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202200412 MEMBEKAL DAN MEMASANG TINT FILM & ROLLER BLIND UNTUK MAKMAL PENYELIDIKAN BAHASA, MEDIA & STEM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR CIDB
Tiada

MOF
020102,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM248,780.00
RM222,000.00
RM256,000.00
RM224,720.00
RM220,660.00
RM218,058.40
6 18-Jan-2023
18:15 PM
25-Jan-2023
12:00 PM
NETSSB202300027 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BAGI PERALATAN SLIT LAMP, AUTO KERATOMETER, LASER, NON CONTACT TONOMETER, NON MYDRATIC RETINA CAMERA, ELECTROPHYSIOLOGY TEST DAN DIGITAL CHART DI OFTALMOLOGI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM31,200.00
7 17-Jan-2023
12:00 PM
25-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300013 SEBUT HARGA UNTUK PERKHIDMATAN ANALISIS IMMUNOASSAI ANALIT ( HIGH-SENSITIVITY TROPONIN TEST T , NT-PROB-TYPE NATRIURETIC PEPTIDE (NT-PROBNP) DAN INSULIN ) SECARA BERPERINGKAT BAGI PROJEK PENYELIDIKAN INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
222705,
1/1
RM125,200.00
8 17-Jan-2023
12:00 PM
25-Jan-2023
12:00 PM
NETSS202300015 SEBUTHARGA UNTUK PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN KALIBRASI SECARA KOMPREHENSIF BAGI PERALATAN MESIN PENJUJUKAN GENOM (MISEQ ILLUMINA) BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
060501, 220601,
1/1
RM106,193.00
9 17-Jan-2023
11:00 AM
23-Jan-2023
11:00 AM
NETSSB202300023 MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR FAIL LEVER ARCH, FAIL KAKITANGAN DAN KERTAS SIMILI A4 WARNA BIRU & MERAH JAMBU KE UNIT STOR, BAHAGIAN ASET JABATAN BENDAHARI UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
010201, 020601,
1/1
RM26,920.00
10 17-Jan-2023
10:30 AM
23-Jan-2023
10:30 AM
NETSSB202300022 MEMBEKAL, MENCETAK DAN MENGHANTAR KERTAS OBJEKTIF OMR 02 DAN BUKU JAWAPAN PEPERIKSAAN 10 HALAMAN KE UNIT STOR, BAHAGIAN ASET JABATAN BENDAHARI UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
010201,
1/1
RM36,400.00
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 11-Jan-2023
09:00 AM
07-Feb-2023
12:00 PM
NETST202300001 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA LEAD LINED BIOSAFETY CABINET TERMASUK KERJA - KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 16-01-2023 09:00 AM
TEMPAT MAKMAL PANAS (HOT LAB), JABATAN PENGIMEJAN MOLEKUL DAN PERUBATAN NUKLEAR, ARAS G, BLOK KLINIKAL, HCT
PERINGATAN DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PENAMA SEPERTI DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. SYARIKAT / PEMBEKAL TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DI DALAM SIJIL BERKENAAN.
CIDB
Tiada

MOF
050101,
2 10-Jan-2023
12:00 PM
14-Feb-2023
12:00 PM
NETST202300002 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENYELENGGARA KOMPUTER SECARA SEWA BELI 526 KOMPUTER DESKTOP DAN 240 WEB CAMERA DALAM TEMPOH 4 TAHUN UNTUK PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 19-01-2023 03:00 PM
TEMPAT BILIK MESYUARAT TERATAI PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT UKM BANGI SELANGOR
PERINGATAN
CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103,
3 20-Jan-2023
17:00 PM
10-Feb-2023
12:00 PM
NETST202300003 TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGISI GAS PETROLEUM CECAIR KE DALAM ‘LPG BULK TANK’ SECARA BERKALA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
Tiada

MOF
060204, 060301,
4 26-Jan-2023
15:30 PM
16-Feb-2023
12:00 PM
NETST202300005 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATINGS AGENTS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
5 26-Jan-2023
15:30 PM
16-Feb-2023
12:00 PM
NETST202300006 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK GOSERELIN DEPOT 10.8MG INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
6 26-Jan-2023
15:30 PM
16-Feb-2023
12:00 PM
NETST202300004 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DALAM SATU (1) KUMPULAN (BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS), SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
7 26-Jan-2023
17:30 PM
16-Feb-2023
12:00 PM
NETST202300007 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI, DALAM SATU (1) KUMPULAN (ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE & ANTIPARASITIC PRODUCTS) SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 29-Dec-2022
17:00 PM
19-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200097 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA URODYNAMIC AND ACCESSORIES SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/1
RM490,000.00
2 29-Dec-2022
17:30 PM
19-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200098 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA MOBILE C-ARM FLUROSCOPY WITH IMAGE INTENSIFIER KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,525,860.00
RM1,280,000.00
RM852,800.00
RM1,280,000.00
RM1,043,000.00
3 29-Dec-2022
12:00 PM
19-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200096 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM1,332,234.00
RM57,960.00
RM296,100.00
RM32,400.00
RM3,826,930.00
RM1,863,620.00
RM693,940.00
RM1,266,624.00
4 20-Dec-2022
12:00 PM
10-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200095 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA ( NON-KOMPREHENSIF ) BAGI PERALATAN VAPORISER PELBAGAI MODEL UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI DEWAN BEDAH, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ,UKM. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/2
2/2
RM584,100.00
RM610,650.00
5 15-Dec-2022
16:30 PM
05-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200094 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "SINGLE USE SURGICAL SEALANT, HEMOSTATIC AGENT AND DURAL SUBSTITUTE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM1,316,500.00
RM289,000.00
RM664,450.00
RM597,460.00
RM467,500.00
RM594,960.00
RM1,022,580.00
RM1,179,200.00
6 14-Dec-2022
17:00 PM
04-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200092 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PATIENT MONITORING SYSTEM KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
RM1,051,980.00
RM539,160.00
RM983,840.00
RM988,800.00
RM919,000.00
RM992,000.00
RM955,000.00
RM1,170,000.00
RM1,170,000.00
RM1,051,980.00
RM691,200.00
RM986,000.00
RM964,000.00
RM478,000.00
RM638,400.00
7 14-Dec-2022
17:00 PM
04-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200091 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA INTENSIVE CARE NEONATAL VENTILATOR KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
RM1,560,000.00
RM1,293,984.00
RM1,296,000.00
RM1,075,200.00
RM1,256,000.00
RM1,076,000.00
RM1,084,000.00
RM1,264,000.00
RM1,640,000.00
RM1,440,000.00
RM1,291,000.00
RM1,780,000.00
8 14-Dec-2022
17:30 PM
04-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200093 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA OPERATING THEATRE LIGHT KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
RM714,000.00
RM689,360.00
RM559,930.00
RM669,900.00
RM574,000.00
RM668,150.00
RM574,000.00
RM669,900.00
RM714,000.00
RM601,300.00
RM599,900.00
RM652,750.00
RM599,900.00
RM826,000.00
RM599,620.00
9 14-Dec-2022
17:00 PM
04-Jan-2023
12:00 PM
NETST202200090 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA NON-INVASIVE NEONATAL VENTILATOR KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM979,000.00
RM624,778.00
RM641,025.00
RM627,000.00
RM626,450.00
RM726,000.00
RM698,280.00
RM968,000.00
10 09-Dec-2022
12:00 PM
30-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200089 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA TIGA (3) UNIT TANGKI CECAIR NITROGEN/LIQUID NITROGEN CRYOGENIC STORAGE UNTUK PROJEK THE MALAYSIAN COHORT (UMBI) UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
060501, 220602,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,257,450.00
RM1,249,950.00
RM1,242,825.00
RM864,141.00
11 05-Dec-2022
12:00 PM
27-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200087 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI JENIS UNDERPAD DAN DIAPER SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
RM644,062.00
RM505,354.00
RM264,409.25
RM792,865.50
RM768,321.00
RM827,006.80
RM625,127.00
RM614,514.60
RM1,300,506.50
RM577,044.20
RM685,285.00
RM566,496.20
RM614,294.40
RM664,389.60
RM488,280.00
12 06-Dec-2022
12:00 PM
27-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200088 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PEMBAHARUAN LESEN ORACLE UNTUK TEMPOH (1) TAHUN DARI 1 JANUARI 2023 HINGGA 31 DISEMBER 2023 KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103, 210106,
13 01-Dec-2022
16:00 PM
22-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200084 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE VENTILATOR FLOW SENSOR SET" (PELBAGAI JENIS VENTILATOR) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM343,800.00
RM468,472.00
RM646,654.00
RM68,400.00
RM68,400.00
14 01-Dec-2022
16:15 PM
22-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200085 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS SIMILI, KERTAS KOMPUTER DAN LAIN-LAIN KERTAS SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 010201 - KERTAS] CIDB
Tiada

MOF
010201,
1/3
2/3
3/3
RM1,000,101.00
RM1,122,245.10
RM1,088,142.20
15 01-Dec-2022
17:00 PM
21-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200086 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MRI 3 TESLA, MODEL SIEMENS MAGNETOM VERIO, S/N: 40586 UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM613,210.00
16 22-Nov-2022
12:00 PM
20-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200083 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN HARTA BENDA DAN KETENTERAMAN TANPA SENJATA API UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI TUJUH (7) LOKASI DI KAMPUS LUAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
220801,
1/24
2/24
3/24
4/24
5/24
6/24
7/24
8/24
9/24
10/24
11/24
12/24
13/24
14/24
15/24
16/24
17/24
18/24
19/24
20/24
21/24
22/24
23/24
24/24
RM2,737,445.76
RM2,230,925.20
RM2,433,160.97
RM2,216,027.52
RM2,442,844.45
RM2,646,194.88
RM2,659,231.68
RM4,711,948.42
RM4,965,280.32
RM2,385,488.45
RM2,521,057.19
RM2,281,204.80
RM2,489,772.10
RM2,281,204.80
RM2,521,055.04
RM2,476,736.64
RM2,346,382.08
RM2,260,715.52
RM2,281,204.80
RM2,281,204.80
RM2,437,632.96
RM3,910,636.80
RM2,737,445.76
RM2,411,559.36
17 14-Nov-2022
17:00 PM
06-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200082 TENDER MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA BAS BERKAPASITI 25 PENUMPANG DAN BAS BERKAPASITI 40 PENUMPANG BERHAWA DINGIN DENGAN AKSESORI BAGI PROGRAM OUTREACH KPT PRIHATIN, KOMUNITI SEJAHTERA ( KRIS ), HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
110199,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM999,204.00
RM1,046,000.00
RM1,156,478.40
RM1,083,194.20
18 11-Nov-2022
16:00 PM
05-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200081 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS DAN BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM4,112,384.80
RM5,093,007.40
RM2,124,000.00
RM4,112,538.00
19 10-Nov-2022
14:00 PM
01-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200080 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BAHAN KIMIA BAGI UJIAN ARTERIAL BLOOD GASES SECARA REAGEN RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM729,000.00
RM621,000.00
RM820,800.00
RM648,000.00
RM793,800.00
RM650,160.00
RM641,520.00
RM675,000.00
20 08-Nov-2022
15:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200078 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM DAN ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM1,322,330.00
RM2,891,700.00
RM2,854,740.00
RM3,144,920.00
RM2,563,185.00
RM578,628.00
RM2,738,090.00
RM2,637,664.00
21 08-Nov-2022
14:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200079 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM DAN SENSORY ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM253,000.00
RM1,112,249.00
RM770,178.50
RM1,507,552.00
RM1,628,031.25
RM608,213.75
RM853,923.50
22 18-Oct-2022
15:00 PM
08-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200077 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
RM2,324,446.40
RM634,941.60
RM1,645,500.00
RM1,111,500.00
RM1,865,832.00
RM3,836,611.80
RM3,302,982.00
RM650,921.50
RM1,900,840.00
23 18-Oct-2022
14:00 PM
08-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200075 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES, MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DAN RESPIRATORY SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM218,500.00
RM551,867.50
RM1,113,126.40
RM1,313,048.50
RM715,686.40
RM1,260,026.00
24 18-Oct-2022
14:00 PM
08-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200076 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM156,100.00
RM6,970,875.00
25 17-Oct-2022
15:00 PM
07-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200074 TENDER MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM MODEL: SIEMENS MULTITOM RAX UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM561,270.00
26 07-Oct-2022
12:30 PM
31-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200072 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI PROGRAM KAWALAN KUALITI EKSTERNAL (EQAP) MAKMAL BAGI TAHUN 2023 – 2025 KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM792,090.00
RM1,345,788.00
RM253,560.00
RM1,003,824.00
27 07-Oct-2022
12:00 PM
28-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200073 TENDER SEWAAN LESEN DAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ‘MEDIPRO PHARMACY INFORMATION SYSTEM’ UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN BAGI KEGUNAAN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
210103,
1/1
RM915,060.00
28 29-Sep-2022
17:00 PM
20-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200070 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN HORMONAL PREPS EXCLUDING SEX HORMONES AND INSULIN-PITUITARY & HYPOTHALAMIC HORMONES, SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/1
RM1,123,600.00
29 29-Sep-2022
17:30 PM
20-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200071 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES DAN VARIOUS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM691,340.00
RM173,880.00
RM1,162,824.00
RM997,759.00
30 20-Sep-2022
12:00 PM
12-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200069 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SEDUT TIOTROPIUM BROMIDE 2.5UG/PUFF INHALATION SOLUTION SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,319,290.00
RM1,310,890.00
RM1,324,050.00
RM1,307,775.00
RM1,322,965.00
31 14-Sep-2022
12:00 PM
12-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200067 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS DAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM645,237.50
RM3,280,784.00
RM3,589,481.50
RM8,334,130.00
RM7,962,742.60
RM8,323,030.00
RM7,805,968.00
32 14-Sep-2022
12:00 PM
12-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200068 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM & BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM1,939,800.00
RM1,995,380.00
RM1,980,080.00
RM211,320.00
RM2,039,240.00
RM182,280.00
RM3,201,650.00
33 09-Sep-2022
12:00 PM
30-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200066 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN NERVOUS SYSTEM DAN MUSCULO-SKELETAL SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM581,430.00
RM459,462.50
RM1,699,584.00
RM4,104,308.00
RM5,355,835.00
RM1,876,006.00
RM1,144,091.00
34 02-Sep-2022
12:00 PM
23-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200063 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT DAN RACUN BERJADUAL "GALLIUM-68 GENERATOR DAN BAHAN PAKAI HABIS" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT SELAMA DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201, 060101,
1/3
2/3
3/3
RM712,880.00
RM720,700.00
RM549,820.00
35 02-Sep-2022
17:00 PM
23-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200065 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA VITRECTOMY AND PHACOEMULSIFICATION MACHINE SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/1
RM823,000.00
36 16-Aug-2022
12:00 PM
07-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200062 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MRI 3 TESLA, MODEL SIEMENS MAGNETOM VERIO, S/N: 40586 UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM1,203,736.00
37 15-Aug-2022
13:30 PM
05-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200061 TENDER UNTUK MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "PELBAGAI JENIS FAIL PESAKIT" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 221602 - MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN (PERLU LESEN KDN) ] CIDB
Tiada

MOF
221602,
1/2
2/2
RM2,011,150.00
RM2,341,410.00
38 01-Sep-2022
17:00 PM
02-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200064 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA VITRECTOMY AND PHACOEMULSIFICATION MACHINE SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
39 11-Aug-2022
15:30 PM
01-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200060 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI DAKWAT PENCETAK SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 020601 - ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS] CIDB
Tiada

MOF
020601,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM726,245.00
RM573,221.00
RM685,578.00
RM658,237.45
RM605,396.00
RM629,924.00
RM566,631.70
40 05-Aug-2022
16:00 PM
30-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200058 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN SIEMENS MULTIPURPOSE C-ARM FLUROSCOPY DIGITAL SYSTEM, MODEL: ARTIS ZEE MP S/N: 158103 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM1,065,936.00
41 05-Aug-2022
17:00 PM
30-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200059 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN DUAL ENERGY LINEAR ACCELERATOR PLANNING AND NETWORKING SYSTEM MODEL: CLINAX IX S/N: H294648 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOTERAPI & ONKOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM1,829,772.00
42 01-Aug-2022
12:00 PM
29-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200057 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "SUTURE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
RM1,556,022.86
RM2,818,237.80
RM86,670.00
RM1,405,258.02
RM3,519,943.56
RM2,632,459.62
RM2,459,242.59
RM1,077,721.80
RM9,029,524.91
43 25-Jul-2022
12:00 PM
25-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200056 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KERETA MODEL TOYOTA CAMRY 2.5V SEBANYAK ENAM (6) UNIT BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
221503,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,679,040.00
RM2,601,000.00
RM1,434,816.00
RM2,016,000.00
44 29-Jul-2022
16:30 PM
23-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200055 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "ADVANCE ENERGY SEALING SYSTEM" SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM8,295,000.00
RM6,900,000.00
RM6,900,000.00
RM8,074,500.00
RM6,270,000.00
RM6,980,000.00
45 28-Jul-2022
12:30 PM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200054 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBAT BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC DAN IMMUNOMODULATING AGENTS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM220,000.00
RM671,075.28
RM339,900.00
RM499,683.00
RM968,472.00
RM333,600.00
46 28-Jul-2022
12:30 PM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200053 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,000,668.00
RM1,478,445.00
RM140,562.00
RM966,600.00
RM1,085,815.00
47 27-Jul-2022
12:00 PM
17-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200051 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM974,790.00
RM107,415.00
48 20-Jul-2022
17:00 PM
10-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200050 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN FLOW CYTOMETRY SECARA REAGEN RENTAL SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/1
RM1,325,218.70
49 15-Jul-2022
17:00 PM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200049 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN TOSHIBA CT SCANNER, MODEL: AQUILION PRIME S/N: BKB1682315 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/3
2/3
3/3
RM1,440,000.00
RM1,386,000.00
RM1,474,500.00
50 15-Jul-2022
17:00 PM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200048 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN TOSHIBA CT SCANNER, MODEL: AQUILION ONE S/N: 7CA1732068 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/3
2/3
3/3
RM2,684,700.00
RM2,583,000.00
RM2,749,500.00
51 01-Jul-2022
12:00 PM
02-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200043 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN HARTA BENDA DAN KETENTERAMAN TANPA SENJATA API UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI ENAM (6) LOKASI DI KAMPUS LUAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
220801,
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
RM1,508,388.48
RM3,094,251.84
RM1,474,868.74
RM2,814,393.60
RM1,550,288.16
RM1,675,987.20
RM2,178,783.36
RM1,541,908.20
RM1,526,824.34
RM1,525,150.08
RM1,508,388.48
52 08-Jul-2022
12:00 PM
29-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200047 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN SODIUM CHLORIDE 0.9% 500ML INJ WITH TWIN PORTS SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM1,209,000.00
RM1,209,000.00
53 06-Jul-2022
14:30 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200045 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN BAGI PENJUJUKAN DNA MENGGUNAKAN PANEL KANSER KANAK-KANAK (PROSES LIBRARY PREPARATION DAN TARGETED SEQUENCING) BERSAMA MESIN UJIAN (SEWAAN BERSAMA REAGEN) SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI) CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,996,000.00
RM1,540,000.00
RM1,544,000.00
54 06-Jul-2022
16:00 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200046 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN BAGI PENJUJUKAN DNA (PROSES LIBRARY PREPARATION DAN WHOLE GENOME SEQUENCING) BERSAMA MESIN UJIAN (SEWAAN BERSAMA REAGEN) SECARA BERPERINGKAT TEMPOH DUA (2) TAHUN KE INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI) CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/2
2/2
RM1,623,504.00
RM3,982,800.00
55 06-Jul-2022
12:30 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200044 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN SARINGAN PENYAKIT BERJANGKIT SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM2,391,882.55
RM2,387,997.00
RM2,650,387.00
RM2,492,483.00
RM2,417,600.00
56 28-Jun-2022
15:00 PM
19-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200041 TENDER MEMBEKAL KAIN, PERKHIDMATAN MENGUKUR, MENJAHIT, MENGHANTAR DAN MEMBAIKI PAKAIAN SERAGAM & BAJU T BAGI PELBAGAI JAWATAN DAN GRED, MEMBEKAL TUDUNG SIAP JAHIT SERTA AKSESORI KESELAMATAN UNTUK KAKITANGAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
020801, 020802, 020804,
1/3
2/3
3/3
RM277,202.10
RM930,920.00
RM2,008,104.00
57 28-Jun-2022
15:00 PM
19-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200042 TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KASUT KESIHATAN BAGI KAKITANGAN BERUNIFORM SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 020802 - KELENGKAPAN PAKAIAN] CIDB
Tiada

MOF
020802,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM694,006.58
RM500,001.66
RM629,480.00
RM1,030,460.00
RM654,966.00
58 20-Jun-2022
12:00 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200038 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE BREATHING CIRCUIT FOR MECHANICAL VENTILATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
RM234,000.00
RM825,840.00
RM743,760.00
RM454,860.00
RM553,320.00
RM563,040.00
RM559,008.00
RM396,000.00
RM573,523.20
RM300,960.00
RM599,904.00
RM401,760.00
59 20-Jun-2022
12:00 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200039 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS ANTERIOR AND POSTERIOR OPHTHALMIC CASSETTE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/2
2/2
RM974,460.00
RM811,300.00
60 22-Jun-2022
16:30 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200040 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI JENIS "SYRINGE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM736,769.00
RM736,769.00
RM393,830.00
RM589,268.01
RM736,769.00
RM383,336.00
RM370,845.00
RM765,155.00
61 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200034 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN HEMODIALISIS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM1,061,250.00
RM791,250.00
RM187,500.00
RM63,750.00
RM1,042,500.00
RM807,000.00
62 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200036 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM144,550.00
RM146,300.00
RM1,447,080.00
RM1,280,180.00
RM1,426,345.00
63 16-Jun-2022
12:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200032 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SALAP, DALAM KUMPULAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES DAN DERMATOLOGICAL SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM404,956.00
RM1,437,140.00
RM552,305.00
RM410,640.00
64 16-Jun-2022
14:30 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200037 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI , DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,320,800.00
RM727,740.00
RM727,344.80
RM923,616.00
65 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200031 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK AFLIBERCEPT 40MG/ML INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM1,825,200.00
RM1,848,000.00
RM1,816,000.00
66 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200033 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN SUNTIK DALAM KUMPULAN BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM160,000.00
RM1,945,600.00
RM765,055.00
RM160,000.00
67 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200035 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM35,242.48
RM74,256.00
RM757,936.00
RM73,528.00
RM723,892.00
RM77,168.00
RM755,236.00
RM351,448.00
68 08-Jun-2022
12:00 PM
29-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200030 TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI & MENTAULIAHGUNA MESIN PENYALIN SECARA SEWA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA UKM KAMPUS KUALA LUMPUR [KOD BIDANG : 221502 - MESIN DAN PERALATAN PEJABAT (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN)] CIDB
Tiada

MOF
221502,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM3,793,680.00
RM3,751,416.00
RM5,664,312.00
RM5,498,964.00
RM2,519,244.00
RM3,332,664.00
RM2,838,600.00
RM3,576,096.00
69 02-Jun-2022
15:00 PM
23-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200029 TENDER PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN KEPADA SISTEM INTEGRATED MEDICAL INFORMATION SYSTEM (IMIS) SELAMA 12 BULAN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
210103, 210104,
1/1
RM6,227,448.64
70 01-Jun-2022
17:00 PM
22-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200028 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN INJECTION 2.5G, 50ML SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/1
RM15,912,300.00
71 01-Jun-2022
15:30 PM
22-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200027 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA INTRA AORTIC BALLOON PUMP KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/3
2/3
3/3
RM724,800.00
RM725,250.00
RM582,000.00
72 26-May-2022
16:00 PM
16-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200026 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN IV DRIP SOLUTION SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM1,028,577.00
RM1,319,600.00
73 26-May-2022
16:00 PM
16-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200025 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM505,200.00
RM540,000.00
RM1,080,000.00
74 24-May-2022
12:00 PM
14-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200023 PERKHIDMATAN TAKAFUL/ INSURANS BAGI PELAJAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (TEMPATAN & ANTARABANGSA) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
221801,
1/1
RM371,468.10
75 13-May-2022
12:00 PM
03-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200022 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI PEWARNAAN IMMUNOHISTOCHEMISTRY (IHC), SILVER IN-SITU HYBRIDIZATION (SISH) DAN IN-SITU HYBRIDIZATION (ISH) SECARA REAGENT RENTAL SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH 2 TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,155,402.57
RM1,177,271.32
RM1,271,700.00
76 13-May-2022
12:00 PM
03-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200021 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA POWERED OPERATING THEATRE TABLE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM3,000,000.00
RM1,842,000.00
RM2,599,980.00
RM2,899,000.00
RM2,570,000.00
RM2,279,980.00
RM2,586,660.00
RM2,520,000.00
RM2,317,975.00
RM2,899,000.00
77 11-May-2022
16:00 PM
01-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200019 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "PAPER HAND TOWEL” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM2,565,000.00
RM2,173,500.00
RM2,004,975.00
RM3,375,000.00
RM2,173,500.00
78 11-May-2022
17:30 PM
01-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200020 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SECARA “CONSIGNMENT” SISTEM IMPLAN KOKLEA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN/ KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM2,550,000.00
RM2,160,000.00
RM2,250,000.00
RM2,310,000.00
79 27-Apr-2022
12:00 PM
18-May-2022
12:00 PM
NETST202200018 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “BIPLANE ANGIOGRAPHY SYSTEM” DAN KERJA-KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/2
2/2
RM6,605,950.00
RM6,250,000.00
80 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200015 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM , ALIMENTARY TRACT & METABOLISM DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM2,370,213.60
RM1,026,480.00
RM20,470,320.00
RM2,933,897.00
81 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200016 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI, SUNTIK DAN UBAT TITIS MATA DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE DAN SENSORY ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM2,357,900.00
RM308,000.00
RM2,526,320.00
RM2,499,784.00
RM2,815,932.00
RM855,333.50
RM973,511.00
82 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200017 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS DAN MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM392,650.00
RM1,380,349.60
RM4,727,651.00
RM1,131,575.00
RM2,026,524.00
RM5,602,695.00
RM1,535,355.00
83 07-Apr-2022
12:00 PM
28-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200011 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SINGLE PLANE C-ARM FLUOROSCOPY SYSTEM TERMASUK KERJA – KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/2
2/2
RM2,650,000.00
RM2,595,000.00
84 04-Apr-2022
12:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200013 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN UNTUK PERIPHERAL INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
RM38,000.00
RM400,000.00
RM166,250.00
RM202,500.00
RM192,500.00
RM958,000.00
RM1,691,000.00
RM1,200,000.00
RM392,000.00
RM728,000.00
RM321,030.00
RM445,000.00
RM1,673,500.00
RM578,300.00
RM1,093,500.00
RM527,700.00
RM399,000.00
RM2,233,000.00
RM2,538,000.00
85 04-Apr-2022
12:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200012 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN UNTUK NEUROVASCULAR INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM1,901.50
RM2,975,200.00
RM280,000.00
RM2,142,200.00
RM3,798,000.00
RM33,600.00
86 05-Apr-2022
16:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200014 TENDER MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MRI 1.5 TESLA, MODEL SIEMENS MAGNETOM AVANTO FIT, S/N: 169741 UNTUK TEMPOH TIGA (03) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/2
2/2
RM1,431,000.00
RM1,176,600.00
87 01-Apr-2022
15:00 PM
22-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200010 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN SYSTEMIC HORMONAL PREPARATION EXCLUDING SEX HORMONES & INSULIN DAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM367,500.00
RM1,779,937.50
RM1,417,312.50
RM367,500.00
RM590,100.00
RM605,185.00
RM1,792,000.00
88 24-Mar-2022
12:00 PM
14-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200009 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT NILOTINIB 150MG CAPSULE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,105,322.40
RM1,098,900.00
RM1,109,682.00
RM1,120,557.60
89 21-Mar-2022
15:00 PM
11-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200008 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BAHAN KIMIA ATAU REAGEN BAGI PERKHIDMATAN UJIAN COVID-19 PCR SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,113,600.00
RM572,160.00
RM680,000.00
90 14-Feb-2022
15:30 PM
07-Mar-2022
12:00 PM
NETST202200006 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS " GOWNS " SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM1,317,600.00
RM358,320.00
RM1,046,580.00
RM228,600.00
RM1,309,182.00
RM1,016,700.00
RM46,800.00
RM252,979.20
RM560,160.00
RM210,820.00
91 14-Feb-2022
15:30 PM
07-Mar-2022
12:00 PM
NETST202200007 TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN BLOOD GAS MACHINE UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 221508 - PERALATAN /KELENGKAPAN HOSPITAL DAN MAKMAL (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN] CIDB
Tiada

MOF
221508,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM5,950,800.00
RM3,943,971.00
RM2,699,424.00
RM10,800,000.00
RM2,620,800.00
RM6,128,820.00
92 25-Jan-2022
12:00 PM
15-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200005 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "CLOSED SUCTION CATHETER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM622,800.00
RM685,080.00
RM719,280.00
RM720,400.00
RM1,069,800.00
RM583,200.00
RM1,137,312.00
RM845,200.00
RM748,960.00
RM594,886.40
93 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200002 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “PREMIUM END DEDICATED BREAST ULTRASOUND SYSTEM” KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM295,000.00
RM549,000.00
RM639,000.00
RM598,888.00
RM662,906.00
RM296,000.00
RM628,906.00
94 17-Jan-2022
15:30 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200004 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BLOOD WARMER KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM2,464,000.00
RM2,529,500.00
RM391,600.00
RM744,000.00
RM1,207,740.00
RM394,240.00
RM1,206,050.00
RM389,840.00
RM1,187,050.00
RM1,195,821.00
95 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UJIAN SARINGAN PENYAKIT BERJANGKIT SECARA ‘REAGENT RENTAL’ UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM2,895,121.00
RM2,729,137.00
RM1,659,010.00
RM1,659,300.00
96 07-Jan-2022
15:30 PM
28-Jan-2022
12:00 PM
NETST202200001 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN KULTUR DARAH DAN UJIAN IDENTIFIKASI MIKROORGANISMA SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM2,635,500.00
RM2,690,594.50
RM2,761,000.00
97 31-Dec-2021
12:00 PM
21-Jan-2022
12:00 PM
NETST202100010 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE MANUAL RESUSCITATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM250,224.00
RM264,660.00
RM399,816.00
RM351,276.00
RM264,660.00
RM269,472.00
98 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100007 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "DIAGNOSTIC CARDIAC ANGIOGRAM CATHETER" SECARA BERPERINGKAT – PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/2
2/2
RM979,000.00
RM676,000.00
99 24-Nov-2021
16:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100009 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE INVASIVE HAEMODYNAMIC MONITORING KIT" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM792,000.00
RM734,400.00
RM816,000.00
RM660,000.00
RM627,900.00
RM624,000.00
RM738,000.00
RM800,100.00
100 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100008 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “HYDROPHILIC COATED GUIDE WIRE FOR INTERVENTION RADIOLOGY” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM33,600.00
RM674,900.00
RM586,050.00
RM536,640.00
RM311,000.00
RM580,600.00
RM736,800.00
RM328,000.00
101 07-Oct-2021
12:00 PM
28-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100006 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI “DISPOSABLE PLASTIC APRON” SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
RM3,555,936.00
RM2,667,480.00
RM228,960.00
RM2,044,920.00
RM1,194,630.00
RM1,102,410.00
RM865,200.00
RM3,220,410.00
RM1,691,742.00
RM1,307,520.00
RM145,008.00
RM1,407,888.00
RM1,912,860.00
RM750,000.00
RM982,170.00
RM994,860.00
RM1,003,728.00
RM228,960.00
RM926,640.00
RM1,182,510.00
RM263,070.00
102 24-Sep-2021
12:00 PM
15-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100005 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "COMPLETE BLOODLINE TUBING SET FOR CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM591,600.00
RM249,000.00
RM570,000.00
RM89,500.00
RM89,500.00
103 25-Aug-2021
12:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IN-SITU BERPENDAFLUR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ ; KOD BIDANG 060101 (BAHAN KIMIA MAKMAL). CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM897,850.00
RM1,166,999.00
RM1,132,549.00
104 25-Aug-2021
16:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100004 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT PELBAGAI FORMULASI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 050201 - DADAH BERJADUAL) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM1,289,560.00
RM954,800.00
RM1,485,190.00
RM329,400.00
RM1,384,460.00
RM332,040.00
RM1,079,900.00
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.