Aduan &
        Maklumbalas

018-771 9225
       011-5423 5672
       011-1026 8910
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 28-Nov-2023
12:00 PM
06-Dec-2023
12:00 PM
14-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300433 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PERALATAN THERMOGRAVIMETRY ANALYZER (TGA) UNTUK MAKMAL I-CRIM, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 06-12-2023 10:00 AM
TEMPAT MAKMAL I-CRIM, KOMPLEKS PENYELIDIKAN, UKM BANGI
PERINGATAN Supplier shall include the free of charge site survey to check the environmental factors such as AC/DC stray magnetic field, floor vibration, acoustic noise etc. to identify the ideal installation site prior to the delivery of the equipment.
CIDB
Tiada

MOF
060501, 222705,
2 29-Nov-2023
12:00 PM
04-Dec-2023
10:00 AM
14-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300434 CADANGAN UBAHSUAI SUSUN ATUR PEJABAT AM DI FAKULTI UNDANG-UNDANG, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 04-12-2023 10:00 AM
TEMPAT FAKULTI UNDANG-UNDANG
PERINGATAN Syarikat diminta mengesahkan kehadiran taklimat tapak
CIDB
G1-B-B04, G1-B-B28,

MOF
Tiada
3 01-Dec-2023
15:00 PM
01-Dec-2023
15:00 PM
12-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300438 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "ARTERIAL EMBOLECTOMY CATHETER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
4 01-Dec-2023
16:00 PM
01-Dec-2023
16:00 PM
14-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300439 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA LABORATORY LABELLING SYSTEM KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
060501,
5 01-Dec-2023
17:00 PM
01-Dec-2023
17:00 PM
14-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300440 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK WATER FOR INJECTION 10ML SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
6 01-Dec-2023
17:30 PM
01-Dec-2023
17:30 PM
14-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300441 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK DESFERRIOXAMINE B METHANE 0.5G INJ. (DESFERAL ATAU SETARAF) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
7 05-Dec-2023
12:00 PM
05-Dec-2023
12:00 PM
12-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300442 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KESELAMATAN RFID, PEDESTRIAN BARRIER, MESIN PINJAMAN DAN PEMULANGAN BUKU LAYAN DIRI DAN BOOK DROP BAGI TAHUN 2024 DI PERPUSTAKAAN UKM CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102,
8 06-Dec-2023
12:30 PM
06-Dec-2023
12:30 PM
14-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300444 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS SET IDL SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
9 06-Dec-2023
17:00 PM
06-Dec-2023
17:00 PM
13-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300445 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI SAIZ “DISPOSABLE SYRINGE LUER SLIP” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
10 07-Dec-2023
12:00 PM
07-Dec-2023
12:00 PM
14-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300443 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH ALAT ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETER WITH FLAME ANALYSIS BAGI JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN PROSES, FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UKM CIDB
Tiada

MOF
060501,
11 08-Dec-2023
17:30 PM
13-Dec-2023
12:00 PM
21-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300447 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SISTEM HAWA DINGIN JENIS 'SPLIT UNIT' DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI ARAS 4 BANGUNAN ADVANCE SURGICAL SKILL CENTRE (ASSC), HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 13-12-2023 10:00 AM
TEMPAT BILIK BINCANG JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, TINGKAT 2, KOMPLEKS PENDIDIKAN CANSELOR TUANKU JAAFAR,
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G1-M-M01,

MOF
Tiada
12 08-Dec-2023
17:30 PM
08-Dec-2023
17:30 PM
21-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300446 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN UJIAN MIKROBIOLOGI KOLAM HIDROTERAPI DI BILIK HADROTERAPI, JABATAN PERKHIDMATAN PEMULIHAN PERUBATAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
Tiada

MOF
220601,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 30-Nov-2023
12:00 PM
30-Nov-2023
12:00 PM
07-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300437 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH ALAT SPECTROPHOTOMETER BAGI JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA DAN PROSES,DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN PDE 89 FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UKM CIDB
Tiada

MOF
060501,
1/2
2/2
RM59,980.00
RM59,900.00
2 28-Nov-2023
12:00 PM
28-Nov-2023
12:00 PM
07-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300432 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEREKABENTUK, MEMASANG, MENGUJI, DAN MENTAULIAH KIT PEMBELAJARAN MAKMAL TAHUN 2 YANG MENGANDUNGI FUNCTION GENERATOR, OSCILLOSCOPE, DC POWER SUPPLY, MULTIMETER (25 UNIT) MENGIKUT SPESIFIKASI YANG DISENARAIKAN DI JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, ELEKTRONIK DAN SISTEM, FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA (UKM/FKAB/JKEES/RMK12_SHB2023/6) CIDB
Tiada

MOF
060501,
1/1
RM280,000.00
3 24-Nov-2023
17:00 PM
24-Nov-2023
17:00 PM
07-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300429 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA MULTIMODE LUMINESCENCE READER KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/1
RM208,679.00
4 29-Nov-2023
16:30 PM
29-Nov-2023
16:30 PM
07-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300436 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI BAGI RAWATAN TEKANAN DARAH TINGGI SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM294,720.00
RM242,304.00
RM370,260.00
5 24-Nov-2023
17:00 PM
24-Nov-2023
17:00 PM
07-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300428 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK HEPARIN SODIUM 5000IU/ML, 5ML INJ DAN HEPARIN SODIUM 1000IU/ML, 5ML INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM364,500.00
RM381,700.00
RM8,775.00
RM442,450.00
6 29-Nov-2023
15:00 PM
29-Nov-2023
15:00 PM
05-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300435 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOMPUTER RIBA UNTUK PELAJAR TAJAAN PROGRAM BUDI PNB DAN KOLEJ PERMATAPINTAR NEGARA UNTUK TAHUN 2023 *KEPERLUAN SEGERA PENGHANTARAN SEBELUM 13 DISEMBER 2023* CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM73,800.00
RM73,500.00
RM72,000.00
RM81,600.00
RM73,500.00
RM71,850.00
RM74,850.00
RM77,970.00
RM73,500.00
RM82,770.00
MECACOM TECHNOLOGIES SDN BHD
7 28-Nov-2023
12:00 PM
28-Nov-2023
12:00 PM
05-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300431 MEMBEKAL MENGHANTAR DAN MENGUJI PERALATAN FOTOGRAFI PUSAT PEMERKSAAN REMAJA (PERKASA), FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR CIDB
Tiada

MOF
010501, 221303,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM107,560.00
RM94,626.00
RM126,720.00
RM88,160.00
8 22-Nov-2023
12:00 PM
27-Nov-2023
12:00 PM
04-Dec-2023
12:00 PM
NETSS202300422 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN KECIL (AWAM) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI BANGUNAN PRA KLINIKAL, FAKULTI PERUBATAN UKM, KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
G2-B-B04, G2-C-CE21,

MOF
Tiada
1/3
2/3
3/3
RM280,000.00
RM268,395.00
RM269,496.00
9 23-Nov-2023
12:00 PM
23-Nov-2023
12:00 PM
30-Nov-2023
12:00 PM
NETSS202300423 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BAGI ALAT LVDT TRANDUCER UNTUK MAKMAL STRUKTUR DAN BAHAN BINAAN, JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, FKAB CIDB
Tiada

MOF
060501,
1/1
RM62,200.00
10 23-Nov-2023
12:00 PM
23-Nov-2023
12:00 PM
30-Nov-2023
12:00 PM
NETSS202300416 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI KOMPUTER DESKTOP UNTUK FAKULTI TEKNOLOGI DAN SAINS MAKLUMAT CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM448,700.00
RM595,000.00
RM504,000.00
RM476,000.00
RM489,335.00
RM441,000.00
RM497,000.00
RM447,300.00
RM436,800.00
RM441,140.00
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 08-Nov-2023
12:00 PM
15-Nov-2023
14:30 PM
22-Dec-2023
12:00 PM
NETST202300102 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SISTEM “LINEAR ACCELERATOR” DAN PERALATAN SOKONGAN BESERTA KERJA-KERJA UBAHSUAI KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 15-11-2023 02:30 PM
TEMPAT BILIK SEMINAR 2, JABATAN RADIOTERAPI DAN ONKOLOGI, TINGKAT 1, BLOK KLINIKAL, HCTM
PERINGATAN DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PENAMA SEPERTI DI DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. SYARIKAT / PEMBEKAL TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DI DALAM SIJIL BERKENAAN
CIDB
Tiada

MOF
050101,
2 15-Nov-2023
12:00 PM
24-Nov-2023
12:00 PM
15-Dec-2023
12:00 PM
NETST202300104 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH GUNA KERUSI PERGIGIAN DAN PAKEJ AKSESORI SERTA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI FAKULTI PERGIGIAN UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 24-11-2023 10:00 AM
TEMPAT ARAS 3, BILIK SEMINAR 2, PERPUSTAKAAN DR. ABDUL LATIF (PDAL), UKM KAMPUS KL
PERINGATAN Lawatan Tapak diwajibkan dihadiri oleh Pegawai yang ditauliahkan seperti nama dalam Sijil Kementerian Kewangan (MOF). Kontraktor / syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam sijil berkenaan.
CIDB
Tiada

MOF
050102, 050199,
3 29-Nov-2023
12:00 PM
29-Nov-2023
12:00 PM
20-Dec-2023
12:00 PM
NETST202300105 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT TITIS MATA SODIUM HYALURONATE 0.18% EYE DROP, 0.3ML SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
4 05-Dec-2023
12:00 PM
12-Dec-2023
12:00 PM
09-Jan-2024
12:00 PM
NETST202300106 CADANGAN PEMBEKALAN PERABUT ASRAMA BERASASKAN LOGAM, PERMATA PINTAR, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 12-12-2023 10:00 AM
TEMPAT 2.9267° N, 101.7756° E
PERINGATAN SILA ISIKAN RUANGAN KEHADIRAN TAKLIMAT TAPAK
CIDB
Tiada

MOF
020199,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 15-Nov-2023
12:00 PM
15-Nov-2023
12:00 PM
06-Dec-2023
12:00 PM
NETST202300103 TENDER PERKHIDMATAN MENYELENGGARA PERKAKASAN SISTEM PENGURUSAN PENYELIDIKAN (TOTAL RESEARCH INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM) TRIMS DAN KOMPUTER BERPRESTASI TINGGI (HIGH PERFORMANCE COMPUTING) HPC BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
210102, 210105,
1/3
2/3
3/3
RM786,500.00
RM553,600.00
RM780,000.00
2 07-Nov-2023
12:00 PM
07-Nov-2023
17:00 PM
28-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300101 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN HYBRID ANGIOGRAPHY MODEL: ALLURA XPER FD20, S/N: 173 UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
Tiada

MOF
220601, 220602,
1/1
RM752.00
3 01-Nov-2023
12:00 PM
07-Nov-2023
12:00 PM
28-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300096 TENDER PERKHIDMATAN SAJIAN MAKANAN PESAKIT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
040103,
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
RM25,709,400.00
RM24,844,320.00
RM32,454,000.00
RM23,484,600.00
RM22,377,600.00
RM24,894,000.00
RM24,192,000.00
RM29,705,940.00
RM24,621,840.00
RM24,224,400.00
RM24,829,200.00
RM23,999,760.00
4 06-Nov-2023
17:00 PM
06-Nov-2023
17:00 PM
27-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300100 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN PELBAGAI FORMULASI BAGI RAWATAN CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM974,250.00
RM519,150.00
RM514,937.50
RM894,187.50
5 06-Nov-2023
14:00 PM
06-Nov-2023
14:00 PM
27-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300098 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT EVEROLIMUS 0.75MG TAB SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM613,140.00
RM613,800.00
RM612,968.40
RM613,580.00
6 06-Nov-2023
17:00 PM
06-Nov-2023
17:00 PM
27-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300099 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN PELBAGAI FORMULASI BAGI RAWATAN PENYAKIT ANTIPSIKIATRIK SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM491,077.60
RM225,000.00
RM424,200.00
RM817,845.00
RM656,220.00
RM655,900.00
RM622,150.00
RM4,307,964.00
7 03-Nov-2023
16:30 PM
03-Nov-2023
16:30 PM
24-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300097 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA "PRE HOSPITAL CARE AMBULANCE TYPE A" KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
110106,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM594,000.00
RM730,000.00
RM720,000.00
RM580,000.00
RM620,000.00
RM560,000.00
8 27-Oct-2023
17:30 PM
27-Oct-2023
17:30 PM
17-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300095 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA NEUROSURGERY MICROSCOPE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/3
2/3
3/3
RM2,890,000.00
RM2,786,438.00
RM2,747,470.00
9 23-Oct-2023
17:00 PM
26-Oct-2023
10:00 AM
16-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300092 TENDER KERJA-KERJA PENGGANTIAN POWER TRANSFORMER DI PENCAWANG ELEKTRIK 3 DAN 4, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
G4/G5/G6/G7/-E-E05,

MOF
Tiada
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
RM2,265,100.00
RM1,921,400.00
RM2,258,000.00
RM1,911,900.00
RM1,827,000.00
RM1,763,100.00
RM3,277,800.00
RM1,898,898.00
RM1,933,330.00
RM1,965,200.00
RM1,976,600.00
10 24-Oct-2023
17:00 PM
24-Oct-2023
17:00 PM
16-Nov-2023
12:00 PM
NETST202300093 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT ELTROMBOPAG 25MG TAB SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,967,240.00
RM1,963,007.00
RM1,959,505.00
RM1,964,350.00
RM1,971,150.00
# Tarikh Tajuk Keterangan
# Tarikh Tajuk Keterangan