Aduan &
        Maklumbalas

011-2190 3890
       011-1026 8910
       018-771 9225
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

3 19-Apr-2024 UKM/BEN/UPO/TDR-5/2024 - PERKHIDMATAN TIGA (3) PAKEJ RANGKAIAN JALUR LEBAR (INTERNET), RANGKAIAN ANT

UKM/BEN/UPO/TDR-5/2024

Kod Bidang : 210102 DAN 210105 DAN 210107
Harga Naskah : 500.00

JIKA SYARIKAT INGIN NOTIS TENDER SILA EMAIL KE athilyia@ukm.edu.my. TENDER ADALAH DIPELAWA KEPADA SYARIKAT-SYARIKAT YANG BERPENGALAMAN DAN BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD BIDANG 210102 DAN 210105 DAN 210107 (WAJIB KETIGA-TIGA KOD BIDANG) UNTUK PERKHIDMATAN TIGA (3) PAKEJ RANGKAIAN JALUR LEBAR (INTERNET), RANGKAIAN ANTARA KAMPUS DAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (WI-FI) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)

UNIVERSITI TIDAK TERIKAT UNTUK MENERIMA MANA-MANA TENDER.

DOKUMEN TENDER BOLEH DIDAPATI PADA WAKTU PEJABAT DARI JAM 8.30 PAGI - 12. 30 TENGAHARI, 2.30 PETANG – 4.30 PETANG, (ISNIN-KHAMIS),  8.30 PAGI – 12.00 TENGAHARI, 3.00 PETANG - 4.30 PETANG (JUMAAT) YANG DIJUAL DALAM BENTUK SALINAN LEMBUT (SOFT COPY) (E-MEL) DENGAN BAYARAN SEBANYAK RM 500.00. BAYARAN HENDAKLAH DIBUAT SECARA PINDAHAN ATAS TALIAN MELALUI AKAUN BANK CIMB UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 80-0223430-7. BAYARAN INI TIDAK AKAN DIKEMBALIKAN. PENYEBUTHARGA PERLU MELAMPIRKAN BUKTI PEMBAYARAN DENGAN MENYATAKAN NAMA SYARIKAT MELALUI EMEL DAN DIALAMATKAN KE athilyia@ukm.edu.my.  DOKUMEN TENDER AKAN DIBERIKAN MELALUI E-MEL SETELAH BUKTI PEMBAYARAN DITERIMA.

Maklumat pelawaan adalah seperti berikut:

 1. Tarikh Pelawaan            : 19 April 2024 (Jumaat)
 2. Tarikh Lawatan Tapak    : 29 April 2024 (Isnin) (Wajib dihadiri oleh penama seperti di dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia)
 3. Masa                             : 08.30 pagi (UKM Bangi) dan 10.30 pagi (HUKM Bangi)
 4. Lawatan tapak:              : Kenderaan disediakan hanya untuk seorang wakil

Lokasi .

 i. Kampus Bangi – Auditorium Akademia Siber Teknopolis UKM (AST)

ii. Kampus Cheras - Bilik Mesyuarat Aras 3, Blok Tambahan Kompleks Pendidikan   Perubatan Canselor Tuanku Jaafar, Kampus Kuala Lumpur, Jalan Yaacob Latif, Bandar Tun Razak, Cheras Kuala Lumpur

(WAJIB HADIR BG KEDUA DUA LOKASI)

 1. Tarikh Jual Dokumen     : 30 April 2024 Jam 12.00 Tengahari
 2. Tarikh Tutup Tender       : 21 Mei 2024 (Selasa) Jam 12.00 Tengahari mengikut Jam Di Bahagian Perolehan, Jabatan Bendahari UKM

Taklimat tender wajib dihadiri BAGI KEDUA- DUA LOKASI, Bagi syarikat yang hadir ke taklimat, hanya penama seperti di dalam Sijil Kementerian Kewangan Malaysia sahaja dibenarkan untuk hadir ke taklimat ini. Syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama yang tertera di dalam sijil tersebut. Syarikat dikehendaki berkumpul di tempat dan masa yang dijadualkan di atas.SURAT WAKIL TIDAK DIBENARKAN.

SILA KEMUKAKAN SATU SET SALINAN SIJIL PENDAFTARAN DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DALAM KOD BIDANG SEPERTI DI ATAS DAN SIJIL TARAF BUMIPUTERA (JIKA BERTARAF BUMIPUTERA) YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DAN MENYERAHKAN SATU SALINAN SIJIL BERKENAAN BERSAMA E-MEL BUKTI PEMBAYARAN.

# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 04-Apr-2024
12:00 PM
15-Apr-2024
12:00 PM
25-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400123 PERKHIDMATAN MEMBONGKAR (DISMANTLE), MENGANGKUT DAN MELUPUSKAN SILINDER GAS TOKSIK, BERBAHAYA DAN TAMAT TEMPOH DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK(IMEN), UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 18-04-2024 09:00 AM
TEMPAT MAKMAL FABRIKASI MEMS (BANGUNAN FKAB LAMA), INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK(IMEN)
PERINGATAN Hanya penama di dalam Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan yang boleh menghadiri lawatan tapak dan tidak boleh mewakilkan pegawai lain. Sila bawa bersama IC dan salinan Sijil MOF semasa lawatan tapak
CIDB
Tiada

MOF
060102, 060204,
2 04-Apr-2024
12:00 PM
04-Apr-2024
08:00 AM
30-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400120 MEMBEKAL, MEREKA, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI ALPHA PROTOTYPE SENSOR BAGI PENGESANAN KREATININ DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502,
3 08-Apr-2024
13:30 PM
08-Apr-2024
14:00 PM
29-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400137 SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS ECG ELECTRODE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050301,
4 08-Apr-2024
16:30 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
25-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400141 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENYUSUN ATUR PERABOT 'PELBAGAI SOFA' KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 18-04-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT, ARAS 2, BLOK TAMBAHAN, HCTM
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF), 2.SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA, 3. SIJIL DARI SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
CIDB
Tiada

MOF
020199,
5 15-Apr-2024
14:00 PM
23-Apr-2024
12:00 PM
07-May-2024
12:00 PM
NETSS202400142 KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH INFRASTRUKTUR LAMPU JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI UKM KAMPUS BANGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 23-04-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK PERBINCANGAN KAUNTER JPP
PERINGATAN Taklimat sebutharga adalah DIWAJIBKAN dan perlu dihadiri oleh PEGAWAI YANG DITAULIAHKAN SEPERTI NAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN LPIPM/CIDB SAHAJA. Untuk maksud ini, sila bawa dokumen asal dan satu (1) salinan sijil LPIPM/CIDB dan dokumen pengenalan diri semasa menghadiri taklimat. WAKIL – WAKIL KONTRAKTOR TIDAK DIBENARKAN MENGHADIRI TAKLIMAT SEBUTHARGA. HANYA KONTRAKTOR YANG MENGHADIRI TAKLIMAT SEBUTHARGA SAHAJA LAYAK MENYERTAI SEBUTHARGA SECARA e-PEROLEHAN MELALUI SISTEM eP@UKM.
CIDB
G1/G2/G3/-E-E04, G1/G2/G3/-E-E11, G1/G2/G3/-E-E16, G1/G2/G3/-E-E17,

MOF
Tiada
6 17-Apr-2024
12:00 PM
17-Apr-2024
12:00 PM
24-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400143 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA AUDIOMETRIC MOBILE BOOTH DI PROGRAM AUDIOLOGI, FAKULTI SAINS KESIHATAN, KAMPUS KUALA LUMPUR, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. CIDB
Tiada

MOF
020101, 110104,
7 17-Apr-2024
17:00 PM
17-Apr-2024
17:00 PM
26-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400144 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT EMPAGLIFLOZIN 25MG TABLET SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
8 17-Apr-2024
18:00 PM
17-Apr-2024
18:00 PM
30-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400145 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF CARTA MAKLUMAT PESAKIT DI KESELURUHAN WAD-WAD DI BLOK KLINIKAL HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 23-04-2024 10:30 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA KKL, ARAS 2, BLOK PENDIDIKAN, HCTM
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G1-B-B04, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
9 18-Apr-2024
12:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
25-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400147 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAHGUNA DAN MENGUJILARI RANDOM ACCESS MEMORY (RAM) ORACLE DATABASE APPLIANCE (ODA) KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210102, 210103,
10 18-Apr-2024
12:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
03-May-2024
12:00 PM
NETSS202400146 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAHGUNA DAN MENYELENGGARA 28 UNIT KOMPUTER BISNES DESKTOP BERPRESTASI TINGGI (WORKSTATION) DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210101,
11 19-Apr-2024
17:00 PM
19-Apr-2024
17:00 PM
29-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400151 SEBUT HARGA KERJA PEMANTAUAN OPERASI HARIAN, PENYELENGGARAAN BERKALA DAN PEMBAIKAN SECARA 'NON-COMPREHENSIVE' BAGI SISTEM TIUB PNEUMATIK JENAMA TELECOM DI PELBAGAI LOKASI UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
G2/G3/G4/G5/G6/G7/-M-M15,

MOF
Tiada
12 19-Apr-2024
17:00 PM
19-Apr-2024
17:00 PM
03-May-2024
12:00 PM
NETSS202400149 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA, KALIBRASI DAN PEMBAIKAN SECARA ‘NON-COMPREHENSIVE’ BAGI LIMA BELAS (15) UNIT PETI MAYAT DAN EMPAT (4) UNIT ‘BODY LOADER’ UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
Tiada

MOF
220601,
13 19-Apr-2024
17:00 PM
24-Apr-2024
12:00 PM
07-May-2024
12:00 PM
NETSS202400148 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA SECARA 'NON-COMPREHENSIVE' BAGI KATIL PESAKIT JENIS ELEKTRIK DAN PEMBAIKAN BAGI KATIL PESAKIT PELBAGAI JENIS UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 24-04-2024 09:30 AM
TEMPAT BILIK CORONA JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA KKL, ARAS 2, BLOK PENDIDIKAN, HCTM
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF), 2. SIJIL DARI SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
CIDB
Tiada

MOF
220601,
14 19-Apr-2024
17:00 PM
24-Apr-2024
12:00 PM
07-May-2024
12:00 PM
NETSS202400150 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA, KALIBRASI DAN PEMBAIKAN SECARA 'NON-COMPREHENSIVE' BAGI 1 UNIT BILIK PANAS, 3 UNIT BILIK BEKU DAN 11 UNIT BILIK SEJUK UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 24-04-2024 11:00 AM
TEMPAT BILIK CORONA JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA KKL
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL PENDAFTARAN KONTRAKTOR DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA (MOF), 2. SIJIL DARI SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA (SSM)
CIDB
Tiada

MOF
220301,
15 22-Apr-2024
12:00 PM
24-Apr-2024
15:00 PM
07-May-2024
12:00 PM
NETSS202400152 SEBUT HARGA KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA DAN PEMBAIKAN SECARA 'NON-COMPREHENSIVE' BAGI PELBAGAI JENIS PERALATAN 'AUTOCLAVE' DAN PENSTERILAN UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 24-04-2024 03:00 PM
TEMPAT BILIK CORONA, JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, TINGKAT 2, BLOK PENDIDIKAN, HCTM
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) - G2/G3/G4/G5/G6/G7-M-M06
CIDB
G2/G3/G4/G5/G6/G7/-M-M06,

MOF
Tiada
16 22-Apr-2024
16:00 PM
29-Apr-2024
14:00 PM
09-May-2024
12:00 PM
NETSS202400154 PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN BANGUNAN DI MAKMAL BIOLOGI MOLEKUL ARAS 2 BLOK B, BANGUNAN MALAYSIA GENOME & VACCINE INSTITUTE (MGVI) JALAN BANGI BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 29-04-2024 10:30 AM
TEMPAT ARAS 2 BLOK B BANGUNAN MGVI JALAN BANGI
PERINGATAN
CIDB
Tiada

MOF
221001,
17 22-Apr-2024
17:30 PM
22-Apr-2024
17:30 PM
06-May-2024
12:00 PM
NETSS202400155 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT TRACE ELEMENT, ELECT. 10ML (ADULT) (ADDAVEN / ADDAMEL N / SETARAF) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
18 23-Apr-2024
12:00 PM
25-Apr-2024
08:00 AM
07-May-2024
12:00 PM
NETSS202400153 CADANGAN PEMBEKALAN LAIN-LAIN PERABUT ASRAMA, PERMATA PINTAR, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN CIDB
Tiada

MOF
020101,
19 23-Apr-2024
12:00 PM
23-Apr-2024
12:00 PM
30-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400156 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH TORSIONMETER APPARATUS UNTUK JABATAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN PEMBUATAN, FKAB (NP: KM60/24/P) CIDB
Tiada

MOF
060501,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 05-Apr-2024
17:30 PM
05-Apr-2024
17:30 PM
19-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400136 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN, PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN MESIN PENAPIS AIR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
221502,
1/2
2/2
RM402,264.00
RM7,560.00
2 04-Apr-2024
16:00 PM
04-Apr-2024
16:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400128 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA CARDIAC INSTRUMENT FOR ADULT MINIMAL INVASIVE SURGERY CABG KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/3
2/3
3/3
RM173,400.00
RM173,800.00
RM172,000.00
3 08-Apr-2024
12:00 PM
08-Apr-2024
12:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400121 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI INSTRUMEN IMPEDANCE GAIN PHASE ANALYZER DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UKM CIDB
Tiada

MOF
060501,
1/3
2/3
3/3
RM205,000.00
RM207,000.00
RM178,950.00
4 25-Mar-2024
12:00 PM
25-Mar-2024
12:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400105 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR GOLD BAR DAN GOLD WAFER UNTUK FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, UKM. CIDB
Tiada

MOF
030201,
1/2
2/2
RM110,627.00
RM128,281.00
5 08-Apr-2024
14:00 PM
08-Apr-2024
14:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400139 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENUKAR DAN MEMASANG “SUMBER RADIOAKTIF IRIDIUM-192 (IR-192)” SECARA BERPERINGKAT SELAMA DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102,
1/1
RM314,400.00
6 04-Apr-2024
17:00 PM
04-Apr-2024
17:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400130 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN NT-PROB-TYPE NATRIURETIK PEPTIDE (NT-PROBNP) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH LAPAN BELAS (18) BULAN KEPADA HOSPITAL CANCELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/2
2/2
RM112,800.00
RM112,800.00
7 04-Apr-2024
17:30 PM
04-Apr-2024
17:30 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400131 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA VIDEO LARYNGOSCOPE KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM79,200.00
RM28,280.00
RM116,200.00
RM116,200.00
8 08-Apr-2024
16:00 PM
08-Apr-2024
16:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400140 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT GLICLAZIDE 60MG MODIFIED RELEASE TAB SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM880,000.00
RM424,800.00
RM784,000.00
9 05-Apr-2024
12:00 PM
05-Apr-2024
12:00 PM
17-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400129 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN LIQUID CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY DI JABATAN BIOKIMIA, FAKULTI PERUBATAN, UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
220601, 220602,
10 05-Apr-2024
12:00 PM
05-Apr-2024
12:00 PM
17-Apr-2024
12:00 PM
NETSS202400126 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN BAGI UJIAN BIOKIMIA BERSAMA PERALATAN (SEWAAN BERSAMA REAGEN) SECARA BERPERINGKAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA PROJEK THE MALAYSIAN COHORT (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
060101, 220601,
1/1
RM180,800.00
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 08-Apr-2024
12:00 PM
08-Apr-2024
12:00 PM
29-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400034 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TIUB KODBAR 2D (CRYO TUBES) DAN AKSESORI SECARA BERPERINGKAT BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA PROJEK THE MALAYSIAN COHORT (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR. CIDB
Tiada

MOF
060101,
2 18-Apr-2024
12:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
09-May-2024
12:00 PM
NETST202400035 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAHGUNA DAN MENYELENGGARA 250 UNIT DOUBLE CONVERSION UNINTERRUPTED POWER SUPPLY (UPS) DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210101,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 02-Apr-2024
12:00 PM
02-Apr-2024
12:00 PM
23-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400033 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI BAGI RAWATAN KANSER DARAH DAN KANSER KOLON SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM458,310.00
RM166,650.00
RM168,300.00
RM166,980.00
RM166,695.00
RM168,120.00
2 29-Mar-2024
17:00 PM
29-Mar-2024
17:00 PM
23-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400032 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “TIUB DARAH” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM691,719.79
RM943,099.00
RM1,106,316.00
RM1,106,316.00
RM690,462.00
RM1,249,380.20
RM1,106,316.00
3 26-Mar-2024
16:00 PM
26-Mar-2024
16:00 PM
18-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400031 TENDER MEMPERBAHARUI KHIDMAT SOKONGAN PENYELENGGARAAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) DI PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
Tiada

MOF
140302, 210102, 210103,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM590,457.84
RM660,060.00
RM698,000.00
RM650,000.00
RM599,853.70
4 21-Mar-2024
16:30 PM
21-Mar-2024
16:30 PM
16-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400028 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI BAGI RAWATAN PENYAKIT PARKINSON SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM515,350.00
RM351,927.50
RM348,602.50
RM352,165.00
5 26-Mar-2024
16:30 PM
26-Mar-2024
16:30 PM
16-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400030 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA "PREMIUM HIGH END DIGITAL COLOR DOPPLER ULTRASOUND SYSTEM FOR OBSTETRICS & GYNAECOLOGY" DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
RM604,440.00
RM618,388.00
RM290,000.00
RM620,000.00
RM628,000.00
RM485,000.00
RM546,000.00
RM289,000.00
RM628,000.00
6 26-Mar-2024
13:30 PM
26-Mar-2024
13:30 PM
16-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400029 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS HYDROFIBER DRESSING AND SILVER HYDROFIBER DRESSING SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM82,500.00
RM386,910.00
RM710,606.80
RM778,322.00
RM433,490.00
RM778,322.00
RM765,202.00
RM770,510.00
7 05-Mar-2024
12:00 PM
12-Mar-2024
17:00 PM
02-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400021 KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DI KOLEJ UNGKU OMAR (KUO) DI KAMPUS UTAMA UKM BANGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN. CIDB
G4-B-B04, G4-B-B28,

MOF
Tiada
1/40
2/40
3/40
4/40
5/40
6/40
7/40
8/40
9/40
10/40
11/40
12/40
13/40
14/40
15/40
16/40
17/40
18/40
19/40
20/40
21/40
22/40
23/40
24/40
25/40
26/40
27/40
28/40
29/40
30/40
31/40
32/40
33/40
34/40
35/40
36/40
37/40
38/40
39/40
40/40
RM2,413,780.00
RM2,367,651.00
RM2,206,130.00
RM2,466,710.00
RM2,268,358.00
RM2,298,308.00
RM2,323,290.00
RM2,347,790.00
RM2,249,800.00
RM2,247,466.00
RM2,245,340.00
RM2,230,710.00
RM2,408,909.00
RM2,322,360.00
RM2,216,700.00
RM2,432,200.00
RM2,389,207.00
RM2,222,222.20
RM2,413,680.00
RM2,250,000.00
RM2,424,000.00
RM2,250,500.00
RM2,393,000.00
RM2,400,000.00
RM2,329,290.00
RM2,418,460.00
RM2,339,451.00
RM2,383,389.00
RM2,413,580.00
RM2,320,710.00
RM2,386,743.91
RM2,565,399.00
RM2,339,945.00
RM2,424,830.00
RM2,386,149.00
RM2,282,820.00
RM2,233,271.00
RM2,407,409.00
RM2,452,786.70
RM2,334,743.26
8 05-Mar-2024
12:00 PM
12-Mar-2024
17:00 PM
02-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400022 KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DI KOLEJ AMINUDDIN BAKI (KAB) DI KAMPUS UTAMA UKM BANGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN. CIDB
G4-B-B04, G4-B-B28,

MOF
Tiada
1/28
2/28
3/28
4/28
5/28
6/28
7/28
8/28
9/28
10/28
11/28
12/28
13/28
14/28
15/28
16/28
17/28
18/28
19/28
20/28
21/28
22/28
23/28
24/28
25/28
26/28
27/28
28/28
RM2,029,413.00
RM1,970,568.00
RM1,889,042.00
RM1,769,180.00
RM1,876,740.00
RM1,820,200.00
RM1,894,010.00
RM1,982,800.00
RM1,984,135.00
RM1,800,800.00
RM1,879,123.70
RM1,760,500.00
RM1,970,768.00
RM1,991,900.00
RM2,000,000.00
RM1,981,000.00
RM2,016,923.00
RM1,812,010.00
RM1,970,368.00
RM1,944,047.90
RM1,973,907.50
RM1,926,840.00
RM2,001,514.00
RM1,922,770.00
RM1,643,983.00
RM1,881,101.00
RM1,892,040.00
RM1,949,643.02
9 05-Mar-2024
12:00 PM
12-Mar-2024
17:00 PM
02-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400018 KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DI KOLEJ DATO' ONN (KDO) DI KAMPUS UTAMA UKM BANGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN CIDB
G4-B-B04, G4-B-B28,

MOF
Tiada
1/38
2/38
3/38
4/38
5/38
6/38
7/38
8/38
9/38
10/38
11/38
12/38
13/38
14/38
15/38
16/38
17/38
18/38
19/38
20/38
21/38
22/38
23/38
24/38
25/38
26/38
27/38
28/38
29/38
30/38
31/38
32/38
33/38
34/38
35/38
36/38
37/38
38/38
RM1,186,748.00
RM1,197,136.00
RM1,186,948.00
RM1,097,312.00
RM1,132,772.00
RM1,139,980.00
RM1,105,424.00
RM1,101,520.00
RM1,094,632.00
RM1,115,832.00
RM1,111,052.00
RM1,115,752.00
RM1,124,277.00
RM1,090,520.00
RM1,185,838.00
RM1,160,916.00
RM1,132,210.00
RM1,311,885.40
RM1,111,111.10
RM1,106,784.00
RM1,088,560.00
RM1,189,824.00
RM1,190,000.00
RM1,185,900.00
RM1,188,000.00
RM1,295,383.00
RM1,111,772.00
RM1,186,248.00
RM1,296,303.40
RM1,149,120.00
RM1,131,898.00
RM1,087,578.40
RM1,140,900.00
RM1,298,332.00
RM1,172,182.20
RM1,126,212.11
RM1,097,155.00
RM1,192,940.00
10 05-Mar-2024
12:00 PM
12-Mar-2024
17:00 PM
02-Apr-2024
12:00 PM
NETST202400019 KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR DI KOLEJ PENDETA ZA'BA (KPZ) DI KAMPUS UTAMA UKM BANGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN. CIDB
G5-B-B04, G5-B-B28,

MOF
Tiada
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
RM3,768,780.00
RM4,082,000.00
RM3,977,840.00
RM14,632,943.00
RM3,684,230.00
RM4,079,962.00
RM3,884,794.00
RM3,820,787.00
RM4,008,000.00
RM3,891,675.00
RM3,883,365.00
RM4,219,700.50
RM3,834,960.00
RM4,006,377.00
RM3,953,141.00
RM4,030,824.12
RM3,958,210.00
RM4,014,014.40
RM3,953,617.00
RM4,086,821.00
RM3,944,910.00
# Tarikh Tajuk Keterangan
# Tarikh Tajuk Keterangan