Aduan &
        Maklumbalas

018-771 9225
       013-756 1573
       017-426 0420
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 16-Nov-2022
12:00 PM
30-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200354 SEBUT HARGA MEMPERBAHARUI LESEN DAN KHIDMAT SOKONGAN PENYELENGGARAAN ANTIVIRUS UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210105,
2 16-Nov-2022
12:00 PM
05-Dec-2022
12:00 PM
NETSS202200344 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG REHAT ANGGOTA BAHAGIAN KESELAMATAN KAMPUS KUALA LUMPUR, BASEMENT, BLOK KLINIKAL HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ , UKM [SYARAT : G1 (B04 DAN CE21) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN BERDAFTAR DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAHAJA]

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 22-11-2022 09:30 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT PRASARANA, JAB PEMBANGUNAN PRASARANA, KKL, TINGKAT 2, BLOK PENDIDIKAN, HCTM
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G1-B-B04, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
3 16-Nov-2022
12:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200348 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEREKABENTUK, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERISIAN MENTOR GRAPHICS CUSTOM, ANALOG, RF & MIXED-SIGNAL DESIGN DI JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK, ELEKTRONIK DAN SISTEM, FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210103,
4 16-Nov-2022
13:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200350 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH JENTERA "FORKLIFT" BERENJIN DIESEL DI JABATAN KEJURUTERAAN AWAM, FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. CIDB
Tiada

MOF
110201, 110302, 110303, 110304, 220106,
5 16-Nov-2022
15:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200352

SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT MOMETASONE FUROATE 50UG/SPRAY NASAL SPRAY,140DS SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SEPULUH (10) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ

KOD UBAT - L5.0082.02

NAMA UBAT - MOMETASONE FUROATE 50UG/SPRAY NASAL SPRAY,140DS

UBAT INOVATOR ATAU GENERIK

HCTM

KUANTITI - 12,000 X EACH

PEMBUNGKUSAN - 12,000 X EACH

CIDB
Tiada

MOF
050201,
6 16-Nov-2022
15:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200351 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA ALAT QA HARIAN PEMECUT LINEAR KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
050101,
7 24-Nov-2022
12:00 PM
01-Dec-2022
12:00 PM
NETSS202200347 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI SISTEM AUDIO VISUAL DI DEWAN KULIAH 101, 102 DAN 103, KOMPLEKS TUN ABDULLAH MOHD SALLEH (KTAMS), BANGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 24-11-2022 10:00 AM
TEMPAT KOMPLEKS TUN ABDULLAH MOHD SALLEH (KTAMS)
PERINGATAN
CIDB
Tiada

MOF
010302, 020301, 020302,
8 17-Nov-2022
12:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200349 PERKHIDMATAN PEMBUNGKUSAN, PENGANGKUTAN DAN PELUPUSAN BAHAN RADIOAKTIF & BAHAN NUKLEAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
060101, 060501, 221007, 221008, 221009, 222705, 221012,
9 21-Nov-2022
12:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200355 PERKHIDMATAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BAWAH PENJANAAN KPT-PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) BAGI PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (KKP) : PENYELARAS OSH (OSH-C) CIDB
Tiada

MOF
221110,
10 22-Nov-2022
12:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200357 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENTAULIAHGUNA KOMPUTER RIBA 68 UNIT UNTUK PROGRAM MYDIGITAL BUDI, FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103, 210104, 210105,
11 22-Nov-2022
14:30 PM
28-Nov-2022
16:00 PM
NETSSB202200384 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG KERUSI KAKITANGAAN DI PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT (SHBPTM 5/2022) CIDB
Tiada

MOF
020199,
12 23-Nov-2022
09:00 AM
28-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200386 PERKHIDMATAN MENYELENGGARA, MEMBAIKPULIH, MENUKAR ALAT GANTI SERTA MENGUJI ALAT BENCHTOP ULTRACENTRIFUGE MODEL ALLEGRA 64-R, BECKMAN COULTER KE MAKMAL PENYELIDIKAN FARMASEUTIK, UKM KKL. GUNA DANA PENYELIDIKAN GUNASAMA. DPG-2022-05. CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502, 220601, 220602, 222705,
13 23-Nov-2022
09:00 AM
28-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200385 PERKHIDMATAN MENYELENGGARA, MEMBAIKPULIH, MENUKAR ALAT GANTI SERTA MENGUJI ALAT ZETASIZER MODEL NANO ZS, MALVERN KE MAKMAL SAIZ ZARAH, UKM KKL. GUNA DANA PENYELIDIKAN GUNASAMA. DPG-2022-05. CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502, 220601, 220602, 222705,
14 23-Nov-2022
12:00 PM
28-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200387 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN HOTEL UNTUK JAMUAN MAKAN MALAM ANJURAN JABATAN PERKHIDMATAN KEJURURAWATAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) PADA 2 DISEMBER 2022 CIDB
Tiada

MOF
222501,
15 23-Nov-2022
12:00 PM
30-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200358 SEBUT HARGA UNTUK PERKHIDMATAN PENGUKURAN DOS RADIASI INDIVIDU SECARA BULANAN MENGGUNAKAN DOSIMETER PERIBADI SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM [KOD BIDANG : 222704 - PENSIJILAN DAN PENGIKTIRAFAN UJIAN] CIDB
Tiada

MOF
222704,
16 23-Nov-2022
12:00 PM
30-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200359 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI “SPECIMEN CONTAINER” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM (HCTM) DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
17 23-Nov-2022
15:30 PM
28-Nov-2022
15:30 PM
NETSSB202200388 PERKHIDMATAN HIGH-THROUGHPUT SEQUENCING, BIOINFORMATICS ANALYSIS DAN CLOUD-BASED DATA MANAGEMENT SYSTEM UNTUK 9 SAMPEL BACTERIAL RNA SECARA ONE OFF DI JABATAN SAINS BIOLOGI & BIOTEKNOLOGI, FST CIDB
Tiada

MOF
060502, 222705,
18 23-Nov-2022
15:30 PM
29-Nov-2022
15:30 PM
NETSSB202200389 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA ALAT GANTI DAN PENYELENGGARAAN ALAT PENYELIDIKAN FPLC AKTA SYSTEMS DI MAKMAL PROTEOMIK INBIOSIS, UKM BANGI (DPG) CIDB
Tiada

MOF
060501,
19 23-Nov-2022
17:00 PM
28-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200390 TEMPAHAN BILIK SEMINAR (PAKEJ) UNTUK PROGRAM TRANSFORMASI MINDA SIRI 3/2022 HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) PADA 12 DISEMBER 2022 SEHINGGA 17 DISEMBER 2022 CIDB
Tiada

MOF
222501,
20 24-Nov-2022
11:00 AM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200391 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "PORTABLE HOIST" BAGI KEGUNAAN PERKHIDMATAN FISIOTERAPI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) MENGGUNAKAN PERUNTUKAN PEMERKASA+ 2022 CIDB
Tiada

MOF
050102,
21 24-Nov-2022
12:00 PM
01-Dec-2022
12:00 PM
NETSS202200360 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI KOMPONEN-KOMPONEN INSTRUMEN PHYSISORPTION ANALYZER (BET) DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI UKM CIDB
Tiada

MOF
220601, 221508,
22 24-Nov-2022
17:00 PM
30-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200393 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENTAULIAHGUNA SISTEM KESELAMATAN BERSEPADU LITAR TERTUTUP (CCTV) DI SURAU IBNU SINA DAN ASSC, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
220402,
23 25-Nov-2022
12:00 PM
30-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200395 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS (DNA ISOLATION KIT) UNTUK KEGUNAAN MAKMAL THE MALAYSIAN COHORT. TMC66/B50K/003/2022 CIDB
Tiada

MOF
060101,
24 25-Nov-2022
12:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200392 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI LARI ALAT PROBE SONICATOR UNTUK MAKMAL I-CRIM, UKM CIDB
Tiada

MOF
060501,
25 25-Nov-2022
12:00 PM
01-Dec-2022
12:00 PM
NETSSB202200396 MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SEWAAN PENGHAWA DINGIN SELAMA SETAHUN UNTUK PREMIS BIOBANK BASEMENT HTCM, PROJEK THE MALAYSIAN COHORT, UMBI. TMC/B50K/011/2022

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 01-01-1970 12:00 AM
TEMPAT BIOBANK BASEMENT HCTM
PERINGATAN Pembekal perlu menjalankan lawatan tapak dalam tempoh sebelum iklan ditutup. Bagi temujanji lawatan tapak, sila berhubung terus dengan PIC kami, iaitu En Danial (+60 17-326 5907).
CIDB
Tiada

MOF
221502,
26 25-Nov-2022
12:00 PM
06-Dec-2022
12:00 PM
NETSS202200362 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH SATU UNIT ALAT POTENTIOSTAT UNTUK INSTITUT SEL FUEL, UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502,
27 25-Nov-2022
12:00 PM
06-Dec-2022
12:00 PM
NETSS202200363 PERKHIDMATAN MEMBAIKPULIH DAN MENYELENGGARA ALAT VARIABLE PRESSURE SCANNING ELECTRON MICROSCOPE (VPSEM) ZEISS EVO MA10 UNTUK INSTITUT SEL FUEL, UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
220601, 220602,
28 25-Nov-2022
12:00 PM
06-Dec-2022
12:00 PM
NETSS202200361 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAHGUNA DAN MENYELENGGARA DEDICATED SERVER SPECIFICATION 2022 UNTUK PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA,UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI CIDB
Tiada

MOF
210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210108,
29 25-Nov-2022
13:00 PM
28-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200394 PERKHIDMATAN PAKEJ LAWATAN KERJA AKADEMIK (11 PAX) FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN KE BANGKOK THAILAND PADA 8 JANUARI 2023 HINGGA 10 JANUARI 2023 MENGGUNAKAN PERUNTUKAN FEP1 (PUAN SYUHADA NUR AB RAHMAN) CIDB
Tiada

MOF
221307,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 21-Nov-2022
15:00 PM
25-Nov-2022
15:00 PM
NETSSB202200382 MEMBEKALKAN KEPERLUAN BAHAN PAKAI HABIS PENYELIDIKAN CIDB
Tiada

MOF
060101, 060501, 060502, 222703,
1/3
2/3
3/3
RM21,406.80
RM28,706.00
RM24,844.00
2 21-Nov-2022
17:00 PM
24-Nov-2022
17:00 PM
NETSSB202200383 PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL BAGI AKTIVITI AKADEMIK PROGRAM PENGAYAAN CUTI SEKOLAH DI PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA UKM CIDB
Tiada

MOF
030101, 060101, 060102, 060199, 060501, 060502, 140501, 140502, 140503, 220503, 220601,
1/1
RM49,648.40
3 21-Nov-2022
12:00 PM
24-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200381 PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PENGAJARAN AKTIVITI AKADEMIK BAGI PROGRAM PENGAYAAN CUTI SEKOLAH DI PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA UKM CIDB
Tiada

MOF
020101, 020601, 040101, 040102, 060501,
1/1
RM46,142.90
4 17-Nov-2022
18:00 PM
24-Nov-2022
12:00 PM
NETSSB202200377 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA "PUSH CART KIOSK" KE UNIT PENJANAAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HPKK UKM CIDB
Tiada

MOF
221501, 221513,
5 14-Nov-2022
14:30 PM
24-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200340 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENTAULIAHGUNA 18 UNIT KOMPUTER DEKSTOP , SEUNIT MONITOR DAN 8 UNIT KOMPUTER RIBA UNTUK FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103, 210104, 210105,
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
RM125,731.00
RM126,717.00
RM149,100.00
RM132,810.00
RM116,918.00
RM119,480.00
RM127,097.00
RM133,020.30
RM128,880.00
RM128,594.80
RM129,630.00
RM136,000.00
RM136,243.95
RM129,790.00
RM145,511.50
6 16-Nov-2022
16:00 PM
24-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200353 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENTAULIAH GUNA INSTRUMEN “SOLAR SIMULATOR SYSTEM” DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA. CIDB
Tiada

MOF
060501, 130101,
1/1
RM141,600.00
7 16-Nov-2022
12:00 PM
24-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200346 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI GUNA ALAT GANTI TURBO MOLECULAR PUMP (TMP) UNTUK MESIN SIGMA HD FIELD EMISSION SEM DI INSTITUT KEJURUTERAAN MIKRO DAN NANOELEKTRONIK (IMEN), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
060501,
1/2
2/2
RM62,580.67
RM73,500.00
8 17-Nov-2022
11:00 AM
24-Nov-2022
12:00 PM
NETSS202200332 KERJA MEMBAIKPULIH PADANG DI GENIUS@PINTAR NEGARA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, KAMPUS BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN. CIDB
G1-C-CE14, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
1/3
2/3
3/3
RM109,000.00
RM189,225.00
RM128,670.00
9 14-Nov-2022
12:00 PM
24-Nov-2022
08:00 AM
NETSSB202200365 BIDAAN PENJANAAN BAGI PERKHIDMATAN KIOSK DIBANGUNANPRA-KLINIKAL FAKULTI PERUBATAN UKM, BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
040102, 040103, 040199,
10 14-Nov-2022
12:00 PM
24-Nov-2022
08:00 AM
NETSSB202200364 BIDAAN PENJANAAN KECIL RUANG NIAGA MESIN VENDING DI UKM KAMPUS KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
040102, 221502,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 08-Nov-2022
14:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200079 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM DAN SENSORY ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
2 08-Nov-2022
15:00 PM
29-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200078 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM DAN ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
3 10-Nov-2022
14:00 PM
01-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200080 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BAHAN KIMIA BAGI UJIAN ARTERIAL BLOOD GASES SECARA REAGEN RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
060101,
4 11-Nov-2022
16:00 PM
05-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200081 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS DAN BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
5 14-Nov-2022
17:00 PM
06-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200082 TENDER MEREKABENTUK, MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI TERIMA BAS BERKAPASITI 25 PENUMPANG DAN BAS BERKAPASITI 40 PENUMPANG BERHAWA DINGIN DENGAN AKSESORI BAGI PROGRAM OUTREACH KPT PRIHATIN, KOMUNITI SEJAHTERA ( KRIS ), HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
110199,
6 22-Nov-2022
12:00 PM
20-Dec-2022
12:00 PM
NETST202200083 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN HARTA BENDA DAN KETENTERAMAN TANPA SENJATA API UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI TUJUH (7) LOKASI DI KAMPUS LUAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 29-11-2022 10:00 AM
TEMPAT BAHAGIAN KESELAMATAN WISMA AMAN, UKM BANGI
PERINGATAN HANYA SEORANG WAKIL SAHAJA UNTUK SETIAP SYARIKAT
CIDB
Tiada

MOF
220801,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 18-Oct-2022
14:00 PM
08-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200076 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVES FOR SYSTEMIC USE DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM156,100.00
RM6,970,875.00
2 18-Oct-2022
14:00 PM
08-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200075 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES, MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DAN RESPIRATORY SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM218,500.00
RM551,867.50
RM1,113,126.40
RM1,313,048.50
RM715,686.40
RM1,260,026.00
3 18-Oct-2022
15:00 PM
08-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200077 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
RM2,324,446.40
RM634,941.60
RM1,645,500.00
RM1,111,500.00
RM1,865,832.00
RM3,836,611.80
RM3,302,982.00
RM650,921.50
RM1,900,840.00
4 17-Oct-2022
15:00 PM
07-Nov-2022
12:00 PM
NETST202200074 TENDER MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM MODEL: SIEMENS MULTITOM RAX UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM561,270.00
5 07-Oct-2022
12:30 PM
31-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200072 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI PROGRAM KAWALAN KUALITI EKSTERNAL (EQAP) MAKMAL BAGI TAHUN 2023 – 2025 KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM792,090.00
RM1,345,788.00
RM147,960.00
RM1,003,824.00
6 07-Oct-2022
12:00 PM
28-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200073 TENDER SEWAAN LESEN DAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ‘MEDIPRO PHARMACY INFORMATION SYSTEM’ UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN BAGI KEGUNAAN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
210103,
1/1
RM915,060.00
7 29-Sep-2022
17:30 PM
20-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200071 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES DAN VARIOUS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM691,340.00
RM173,880.00
RM1,162,824.00
RM997,759.00
8 29-Sep-2022
17:00 PM
20-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200070 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN HORMONAL PREPS EXCLUDING SEX HORMONES AND INSULIN-PITUITARY & HYPOTHALAMIC HORMONES, SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/1
RM1,123,600.00
9 20-Sep-2022
12:00 PM
12-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200069 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SEDUT TIOTROPIUM BROMIDE 2.5UG/PUFF INHALATION SOLUTION SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,319,290.00
RM1,310,890.00
RM1,324,050.00
RM1,307,775.00
RM1,322,965.00
10 14-Sep-2022
12:00 PM
12-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200068 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM & BLOOD AND BLOOD FORMING ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM1,939,800.00
RM1,995,380.00
RM1,980,080.00
RM211,320.00
RM2,039,240.00
RM182,280.00
RM3,201,650.00
11 14-Sep-2022
12:00 PM
12-Oct-2022
12:00 PM
NETST202200067 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS DAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM645,237.50
RM3,280,784.00
RM3,589,481.50
RM8,334,130.00
RM7,962,742.60
RM8,323,030.00
RM7,805,968.00
12 09-Sep-2022
12:00 PM
30-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200066 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN NERVOUS SYSTEM DAN MUSCULO-SKELETAL SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM581,430.00
RM459,462.50
RM1,699,584.00
RM4,104,308.00
RM5,355,835.00
RM1,876,006.00
RM1,144,091.00
13 02-Sep-2022
17:00 PM
23-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200065 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA VITRECTOMY AND PHACOEMULSIFICATION MACHINE SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/1
RM823,000.00
14 02-Sep-2022
12:00 PM
23-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200063 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT DAN RACUN BERJADUAL "GALLIUM-68 GENERATOR DAN BAHAN PAKAI HABIS" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT SELAMA DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201, 060101,
1/3
2/3
3/3
RM712,880.00
RM720,700.00
RM549,820.00
15 16-Aug-2022
12:00 PM
07-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200062 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MRI 3 TESLA, MODEL SIEMENS MAGNETOM VERIO, S/N: 40586 UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM1,203,736.00
16 15-Aug-2022
13:30 PM
05-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200061 TENDER UNTUK MENCETAK, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "PELBAGAI JENIS FAIL PESAKIT" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 221602 - MENCETAK FAIL, KAD PERNIAGAAN DAN KAD UCAPAN (PERLU LESEN KDN) ] CIDB
Tiada

MOF
221602,
1/2
2/2
RM2,011,150.00
RM2,341,410.00
17 01-Sep-2022
17:00 PM
02-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200064 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA VITRECTOMY AND PHACOEMULSIFICATION MACHINE SYSTEM KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
18 11-Aug-2022
15:30 PM
01-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200060 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI DAKWAT PENCETAK SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 020601 - ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS] CIDB
Tiada

MOF
020601,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM726,245.00
RM573,221.00
RM685,578.00
RM658,237.45
RM605,396.00
RM629,924.00
RM566,631.70
19 05-Aug-2022
17:00 PM
30-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200059 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN DUAL ENERGY LINEAR ACCELERATOR PLANNING AND NETWORKING SYSTEM MODEL: CLINAX IX S/N: H294648 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOTERAPI & ONKOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM1,829,772.00
20 05-Aug-2022
16:00 PM
30-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200058 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN SIEMENS MULTIPURPOSE C-ARM FLUROSCOPY DIGITAL SYSTEM, MODEL: ARTIS ZEE MP S/N: 158103 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/1
RM1,065,936.00
21 01-Aug-2022
12:00 PM
29-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200057 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "SUTURE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
RM1,556,022.86
RM2,818,237.80
RM86,670.00
RM1,405,258.02
RM3,519,943.56
RM2,632,459.62
RM2,459,242.59
RM1,077,721.80
RM9,029,524.91
22 25-Jul-2022
12:00 PM
25-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200056 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KERETA MODEL TOYOTA CAMRY 2.5V SEBANYAK ENAM (6) UNIT BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
221503,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,679,040.00
RM2,592,000.00
RM1,434,816.00
RM2,016,000.00
23 29-Jul-2022
16:30 PM
23-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200055 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "ADVANCE ENERGY SEALING SYSTEM" SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM8,295,000.00
RM6,900,000.00
RM6,900,000.00
RM8,074,500.00
RM6,270,000.00
RM6,980,000.00
24 28-Jul-2022
12:30 PM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200053 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,000,668.00
RM1,478,445.00
RM140,562.00
RM966,600.00
RM1,085,815.00
25 28-Jul-2022
12:30 PM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200054 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBAT BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC DAN IMMUNOMODULATING AGENTS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM220,000.00
RM671,075.28
RM339,900.00
RM499,683.00
RM968,472.00
RM333,600.00
26 27-Jul-2022
12:00 PM
17-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200051 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM974,790.00
RM107,415.00
27 20-Jul-2022
17:00 PM
10-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200050 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN FLOW CYTOMETRY SECARA REAGEN RENTAL SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/1
RM1,325,218.70
28 15-Jul-2022
17:00 PM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200048 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN TOSHIBA CT SCANNER, MODEL: AQUILION ONE S/N: 7CA1732068 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/3
2/3
3/3
RM2,684,700.00
RM2,583,000.00
RM2,749,500.00
29 15-Jul-2022
17:00 PM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200049 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN TOSHIBA CT SCANNER, MODEL: AQUILION PRIME S/N: BKB1682315 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/3
2/3
3/3
RM1,440,000.00
RM1,386,000.00
RM1,474,500.00
30 01-Jul-2022
12:00 PM
02-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200043 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN HARTA BENDA DAN KETENTERAMAN TANPA SENJATA API UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI ENAM (6) LOKASI DI KAMPUS LUAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
220801,
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
RM1,508,388.48
RM3,094,251.84
RM1,474,868.74
RM2,814,393.60
RM1,550,288.16
RM1,675,987.20
RM2,178,783.36
RM1,541,908.20
RM1,526,824.34
RM1,525,150.08
RM1,508,388.48
31 08-Jul-2022
12:00 PM
29-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200047 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN SODIUM CHLORIDE 0.9% 500ML INJ WITH TWIN PORTS SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM1,209,000.00
RM1,209,000.00
32 06-Jul-2022
12:30 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200044 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN SARINGAN PENYAKIT BERJANGKIT SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM2,391,882.55
RM2,387,997.00
RM2,650,387.00
RM2,492,483.00
RM2,417,600.00
33 06-Jul-2022
16:00 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200046 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN BAGI PENJUJUKAN DNA (PROSES LIBRARY PREPARATION DAN WHOLE GENOME SEQUENCING) BERSAMA MESIN UJIAN (SEWAAN BERSAMA REAGEN) SECARA BERPERINGKAT TEMPOH DUA (2) TAHUN KE INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI) CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/2
2/2
RM1,623,504.00
RM3,982,800.00
34 06-Jul-2022
14:30 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200045 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN BAGI PENJUJUKAN DNA MENGGUNAKAN PANEL KANSER KANAK-KANAK (PROSES LIBRARY PREPARATION DAN TARGETED SEQUENCING) BERSAMA MESIN UJIAN (SEWAAN BERSAMA REAGEN) SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI) CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,996,000.00
RM1,540,000.00
RM1,544,000.00
35 28-Jun-2022
15:00 PM
19-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200042 TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KASUT KESIHATAN BAGI KAKITANGAN BERUNIFORM SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 020802 - KELENGKAPAN PAKAIAN] CIDB
Tiada

MOF
020802,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM694,006.58
RM500,001.66
RM629,480.00
RM1,030,460.00
RM654,966.00
36 28-Jun-2022
15:00 PM
19-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200041 TENDER MEMBEKAL KAIN, PERKHIDMATAN MENGUKUR, MENJAHIT, MENGHANTAR DAN MEMBAIKI PAKAIAN SERAGAM & BAJU T BAGI PELBAGAI JAWATAN DAN GRED, MEMBEKAL TUDUNG SIAP JAHIT SERTA AKSESORI KESELAMATAN UNTUK KAKITANGAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
020801, 020802, 020804,
1/3
2/3
3/3
RM277,202.10
RM930,920.00
RM2,008,104.00
37 22-Jun-2022
16:30 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200040 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI JENIS "SYRINGE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM736,769.00
RM736,769.00
RM393,830.00
RM589,268.01
RM736,769.00
RM383,336.00
RM370,845.00
RM765,155.00
38 20-Jun-2022
12:00 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200039 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS ANTERIOR AND POSTERIOR OPHTHALMIC CASSETTE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/2
2/2
RM974,460.00
RM811,300.00
39 20-Jun-2022
12:00 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200038 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE BREATHING CIRCUIT FOR MECHANICAL VENTILATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
RM234,000.00
RM825,840.00
RM743,760.00
RM454,860.00
RM553,320.00
RM563,040.00
RM559,008.00
RM396,000.00
RM573,523.20
RM300,960.00
RM599,904.00
RM401,760.00
40 16-Jun-2022
14:30 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200037 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI , DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,320,800.00
RM727,740.00
RM727,344.80
RM923,616.00
41 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200035 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM35,242.48
RM74,256.00
RM757,936.00
RM73,528.00
RM723,892.00
RM77,168.00
RM755,236.00
RM351,448.00
42 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200034 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN HEMODIALISIS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM1,061,250.00
RM791,250.00
RM187,500.00
RM63,750.00
RM1,042,500.00
RM807,000.00
43 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200033 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN SUNTIK DALAM KUMPULAN BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM160,000.00
RM1,945,600.00
RM765,055.00
RM160,000.00
44 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200036 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM144,550.00
RM146,300.00
RM1,447,080.00
RM1,280,180.00
RM1,426,345.00
45 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200031 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK AFLIBERCEPT 40MG/ML INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM1,825,200.00
RM1,848,000.00
RM1,816,000.00
46 16-Jun-2022
12:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200032 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SALAP, DALAM KUMPULAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES DAN DERMATOLOGICAL SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM404,956.00
RM1,437,140.00
RM552,305.00
RM410,640.00
47 08-Jun-2022
12:00 PM
29-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200030 TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI & MENTAULIAHGUNA MESIN PENYALIN SECARA SEWA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA UKM KAMPUS KUALA LUMPUR [KOD BIDANG : 221502 - MESIN DAN PERALATAN PEJABAT (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN)] CIDB
Tiada

MOF
221502,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM3,753,360.00
RM3,751,416.00
RM5,664,312.00
RM5,498,964.00
RM2,519,244.00
RM3,332,664.00
RM2,838,600.00
RM3,576,096.00
48 02-Jun-2022
15:00 PM
23-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200029 TENDER PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN KEPADA SISTEM INTEGRATED MEDICAL INFORMATION SYSTEM (IMIS) SELAMA 12 BULAN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
210103, 210104,
1/1
RM6,227,448.64
49 01-Jun-2022
15:30 PM
22-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200027 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA INTRA AORTIC BALLOON PUMP KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/3
2/3
3/3
RM724,800.00
RM725,250.00
RM582,000.00
50 01-Jun-2022
17:00 PM
22-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200028 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN INJECTION 2.5G, 50ML SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/1
RM15,912,300.00
51 26-May-2022
16:00 PM
16-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200025 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM505,200.00
RM540,000.00
RM1,080,000.00
52 26-May-2022
16:00 PM
16-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200026 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN IV DRIP SOLUTION SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM1,028,577.00
RM1,319,600.00
53 24-May-2022
12:00 PM
14-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200023 PERKHIDMATAN TAKAFUL/ INSURANS BAGI PELAJAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (TEMPATAN & ANTARABANGSA) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
221801,
1/1
RM371,468.10
54 13-May-2022
12:00 PM
03-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200022 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI PEWARNAAN IMMUNOHISTOCHEMISTRY (IHC), SILVER IN-SITU HYBRIDIZATION (SISH) DAN IN-SITU HYBRIDIZATION (ISH) SECARA REAGENT RENTAL SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH 2 TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,155,402.57
RM1,177,271.32
RM1,271,700.00
55 13-May-2022
12:00 PM
03-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200021 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA POWERED OPERATING THEATRE TABLE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM3,000,000.00
RM1,842,000.00
RM2,599,980.00
RM2,899,000.00
RM2,570,000.00
RM2,279,980.00
RM2,586,660.00
RM2,520,000.00
RM2,317,975.00
RM2,899,000.00
56 11-May-2022
16:00 PM
01-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200019 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "PAPER HAND TOWEL” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM2,565,000.00
RM2,173,500.00
RM2,004,975.00
RM3,375,000.00
RM2,173,500.00
57 11-May-2022
17:30 PM
01-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200020 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SECARA “CONSIGNMENT” SISTEM IMPLAN KOKLEA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN/ KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM2,550,000.00
RM2,160,000.00
RM2,250,000.00
RM2,310,000.00
58 27-Apr-2022
12:00 PM
18-May-2022
12:00 PM
NETST202200018 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “BIPLANE ANGIOGRAPHY SYSTEM” DAN KERJA-KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/2
2/2
RM6,605,950.00
RM6,250,000.00
59 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200016 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI, SUNTIK DAN UBAT TITIS MATA DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE DAN SENSORY ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM2,357,900.00
RM308,000.00
RM2,526,320.00
RM2,499,784.00
RM2,815,932.00
RM855,333.50
RM973,511.00
60 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200015 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM , ALIMENTARY TRACT & METABOLISM DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM2,370,213.60
RM1,026,480.00
RM20,470,320.00
RM2,933,897.00
61 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200017 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS DAN MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM392,650.00
RM1,380,349.60
RM4,727,651.00
RM1,131,575.00
RM2,026,524.00
RM5,602,695.00
RM1,535,355.00
62 07-Apr-2022
12:00 PM
28-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200011 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SINGLE PLANE C-ARM FLUOROSCOPY SYSTEM TERMASUK KERJA – KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/2
2/2
RM2,650,000.00
RM2,595,000.00
63 05-Apr-2022
16:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200014 TENDER MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MRI 1.5 TESLA, MODEL SIEMENS MAGNETOM AVANTO FIT, S/N: 169741 UNTUK TEMPOH TIGA (03) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/2
2/2
RM1,431,000.00
RM1,176,600.00
64 04-Apr-2022
12:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200012 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN UNTUK NEUROVASCULAR INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM1,796.50
RM2,975,200.00
RM280,000.00
RM2,142,200.00
RM3,798,000.00
RM33,600.00
65 04-Apr-2022
12:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200013 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN UNTUK PERIPHERAL INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/19
2/19
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
RM38,000.00
RM400,000.00
RM166,250.00
RM202,500.00
RM192,500.00
RM958,000.00
RM1,691,000.00
RM1,200,000.00
RM392,000.00
RM728,000.00
RM321,030.00
RM445,000.00
RM1,673,500.00
RM578,300.00
RM1,093,500.00
RM527,700.00
RM399,000.00
RM2,233,000.00
RM2,538,000.00
66 01-Apr-2022
15:00 PM
22-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200010 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN SYSTEMIC HORMONAL PREPARATION EXCLUDING SEX HORMONES & INSULIN DAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM367,500.00
RM1,779,937.50
RM1,417,312.50
RM367,500.00
RM590,100.00
RM605,185.00
RM1,792,000.00
67 24-Mar-2022
12:00 PM
14-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200009 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT NILOTINIB 150MG CAPSULE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,105,322.40
RM1,098,900.00
RM1,109,682.00
RM1,120,557.60
68 21-Mar-2022
15:00 PM
11-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200008 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BAHAN KIMIA ATAU REAGEN BAGI PERKHIDMATAN UJIAN COVID-19 PCR SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,113,600.00
RM572,160.00
RM680,000.00
69 14-Feb-2022
15:30 PM
07-Mar-2022
12:00 PM
NETST202200007 TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN BLOOD GAS MACHINE UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 221508 - PERALATAN /KELENGKAPAN HOSPITAL DAN MAKMAL (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN] CIDB
Tiada

MOF
221508,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM5,950,800.00
RM3,943,971.00
RM2,699,424.00
RM10,800,000.00
RM2,620,800.00
RM6,128,820.00
70 14-Feb-2022
15:30 PM
07-Mar-2022
12:00 PM
NETST202200006 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS " GOWNS " SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM1,317,600.00
RM358,320.00
RM1,046,580.00
RM228,600.00
RM1,309,182.00
RM1,016,700.00
RM46,800.00
RM252,979.20
RM560,160.00
RM210,820.00
71 25-Jan-2022
12:00 PM
15-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200005 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "CLOSED SUCTION CATHETER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM622,800.00
RM685,080.00
RM719,280.00
RM720,400.00
RM1,069,800.00
RM583,200.00
RM1,137,312.00
RM845,200.00
RM748,960.00
RM594,886.40
72 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UJIAN SARINGAN PENYAKIT BERJANGKIT SECARA ‘REAGENT RENTAL’ UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM2,895,121.00
RM2,729,137.00
RM1,659,010.00
RM1,659,300.00
73 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200002 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “PREMIUM END DEDICATED BREAST ULTRASOUND SYSTEM” KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM295,000.00
RM549,000.00
RM639,000.00
RM598,888.00
RM662,906.00
RM296,000.00
RM628,906.00
74 17-Jan-2022
15:30 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200004 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BLOOD WARMER KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM2,464,000.00
RM2,529,500.00
RM391,600.00
RM744,000.00
RM1,207,740.00
RM394,240.00
RM1,206,050.00
RM389,840.00
RM1,187,050.00
RM1,195,821.00
75 07-Jan-2022
15:30 PM
28-Jan-2022
12:00 PM
NETST202200001 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN KULTUR DARAH DAN UJIAN IDENTIFIKASI MIKROORGANISMA SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM2,635,500.00
RM2,690,594.50
RM2,761,000.00
76 31-Dec-2021
12:00 PM
21-Jan-2022
12:00 PM
NETST202100010 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE MANUAL RESUSCITATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM250,224.00
RM264,660.00
RM399,816.00
RM351,276.00
RM264,660.00
RM269,472.00
77 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100008 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “HYDROPHILIC COATED GUIDE WIRE FOR INTERVENTION RADIOLOGY” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM33,600.00
RM674,900.00
RM586,050.00
RM536,640.00
RM311,000.00
RM580,600.00
RM736,800.00
RM328,000.00
78 24-Nov-2021
16:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100009 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE INVASIVE HAEMODYNAMIC MONITORING KIT" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
RM792,000.00
RM734,400.00
RM816,000.00
RM660,000.00
RM627,900.00
RM624,000.00
RM738,000.00
RM800,100.00
79 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100007 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "DIAGNOSTIC CARDIAC ANGIOGRAM CATHETER" SECARA BERPERINGKAT – PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/2
2/2
RM979,000.00
RM676,000.00
80 07-Oct-2021
12:00 PM
28-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100006 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI “DISPOSABLE PLASTIC APRON” SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/21
2/21
3/21
4/21
5/21
6/21
7/21
8/21
9/21
10/21
11/21
12/21
13/21
14/21
15/21
16/21
17/21
18/21
19/21
20/21
21/21
RM3,555,936.00
RM2,667,480.00
RM228,960.00
RM2,044,920.00
RM1,194,630.00
RM1,102,410.00
RM865,200.00
RM3,220,410.00
RM1,691,742.00
RM1,307,520.00
RM145,008.00
RM1,407,888.00
RM1,912,860.00
RM750,000.00
RM982,170.00
RM994,860.00
RM1,003,728.00
RM228,960.00
RM926,640.00
RM1,182,510.00
RM263,070.00
81 24-Sep-2021
12:00 PM
15-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100005 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "COMPLETE BLOODLINE TUBING SET FOR CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM591,600.00
RM249,000.00
RM570,000.00
RM89,500.00
RM89,500.00
82 25-Aug-2021
12:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IN-SITU BERPENDAFLUR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ ; KOD BIDANG 060101 (BAHAN KIMIA MAKMAL). CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM897,850.00
RM1,166,999.00
RM1,132,549.00
83 25-Aug-2021
16:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100004 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT PELBAGAI FORMULASI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 050201 - DADAH BERJADUAL) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM1,289,560.00
RM954,800.00
RM1,485,190.00
RM329,400.00
RM1,384,460.00
RM332,040.00
RM1,079,900.00
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.