Aduan &
        Maklumbalas

018-771 9225
       013-756 1573
       017-426 0420
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 27-Jul-2022
12:00 PM
17-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200210 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBAT BIJI DAN SACHET DALAM KUMPULAN MUSCULO-SKELETAL SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
2 04-Aug-2022
09:00 AM
15-Aug-2022
14:00 PM
NETSSB202200252 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN SERVIS BERKALA MIKROSKOP ENDODONTIK DI FAKULTI PERGIGIAN, KAMPUS KUALA LUMPUR, UKM NP: FGG/PENYE/KLINIKAL/01/2022 CIDB
Tiada

MOF
220601, 220602,
3 05-Aug-2022
12:00 PM
16-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200214 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU (1) UNIT KENDERAAN PANCUAN EMPAT RODA MITSUBISHI TRITON VGT 2.4L UNTUK BAHAGIAN KESELAMATAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
110103, 110106,
4 05-Aug-2022
15:00 PM
17-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200215 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT CARBAMAZEPINE 200MG TABLET SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
5 05-Aug-2022
15:00 PM
17-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200216 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT GOSERELIN DEPOT 10.8MG INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
6 05-Aug-2022
17:00 PM
24-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200218 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN KABINET DAN KAUNTER DI WAD-WAD SURGERI DI TINGKAT 5 DAN WAD-WAD PERUBATAN DI TINGKAT 6 , BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. [SYARAT : G3 (CE21 DAN B04) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)] CIDB
G3-C-CE21, G3-B-B04,

MOF
Tiada
7 05-Aug-2022
17:00 PM
24-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200217 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN SILING DI LALUAN UTAMA KORIDOR, KLINIK DAN WAD DI TINGKAT BAWAH TANAH, TINGKAT BAWAH, 1, 2, 3, 4, 5, 6 DAN 7 BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [SYARAT : G3 (CE21 DAN B04) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)] CIDB
G3-B-B04, G3-C-CE21,

MOF
Tiada
8 05-Aug-2022
17:00 PM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200220 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG REHAT ANGGOTA BAHAGIAN KESELAMATAN, BASEMENT BLOK KLINIKAL HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [SYARAT : G1 (CE21 DAN B04) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)] CIDB
G1-B-B04, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
9 05-Aug-2022
17:00 PM
24-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200219 SEBUT HARGA KERJA PENGGANTIAN UNIT HAWADINGIN JENIS FAN COIL UNIT (FCU) DAN SPLIT UNIT TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [SYARAT : G3 (M DAN M01) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)] CIDB
G3-M-M01,

MOF
Tiada
10 08-Aug-2022
12:00 PM
24-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200222 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN LANTAI , SILING DAN MENGECAT KESELURUHAN PERMUKAAN DINDING DAN PINTU WAD-WAD ORTOPEDIK (4F, 4G, 4J DAN 4H) TINGKAT 4, BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. [SYARAT : G3 (CE21 DAN B04) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)] CIDB
G3-C-CE21, G3-B-B04,

MOF
Tiada
11 08-Aug-2022
12:00 PM
17-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200221 SEBUT HARGA KERJA NAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN DI WAD EKSEKUTIF TINGKAT 7 BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [SYARAT : G1 (M DAN M01) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)] CIDB
G1-M-M01,

MOF
Tiada
12 09-Aug-2022
12:00 PM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200223 MEMBEKAL, MENGHANTAR, PEMASANGAN DAN MENGUJI LCD PROJEKTOR BAGI KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, UKM CIDB
Tiada

MOF
010302, 020201,
13 09-Aug-2022
12:00 PM
16-Aug-2022
12:00 PM
NETSSB202200255 PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DAN MENGUJI CUBA KOMPUTER DAN KOMPUTER RIBA UNTUK KEGUNAAN PUSAT PENGURUSAN PENJANAAN (JANA@UKM) CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102,
14 10-Aug-2022
13:00 PM
19-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200224 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS “PRODUK ENTERAL DEWASA DAN PEDIATRIK” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 040102 - MAKANAN & MINUMAN (TIN, BOTOL & BUNGKUSAN)] CIDB
Tiada

MOF
040102,
15 10-Aug-2022
14:00 PM
15-Aug-2022
14:00 PM
NETSSB202200257 MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJILARI PERALATAN AUDIO VISUAL DI FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN UKM CIDB
Tiada

MOF
010302, 020301, 020302, 221304,
16 10-Aug-2022
15:30 PM
23-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200225 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI AMPICILLIN SODIUM & SULBACTAM SODIUM 1.5G INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
17 10-Aug-2022
15:30 PM
23-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200226 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL,MENGHANTAR,MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAH GUNA ELECTROCARDIOGRAM SYSTEM KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
18 10-Aug-2022
17:00 PM
17-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200228 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (NON-KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MAKMAL DFLEX ANALYZER UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN , DI MAKMAL TRANSPLANTASI SEL STEM JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL DIAGNOSTIK, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
19 10-Aug-2022
17:00 PM
29-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200230 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF PRASARANA UNIT-UNIT JABATAN PERKHIDMATAN PEMULIHAN PERUBATAN DI TINGKAT BAWAH BLOK KLINIKAL , HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
G1-B-B04, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
20 10-Aug-2022
17:00 PM
29-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200229 SEBUT HARGA PENYELENGGARAAN BUMBUNG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
G2-C-CE21,

MOF
Tiada
21 11-Aug-2022
00:00 AM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200227 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SATU (1) UNIT KENDERAAN RASMI PACUAN EMPAT RODA TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ A/T UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
110103, 110106,
22 11-Aug-2022
12:00 PM
14-Aug-2022
12:00 PM
NETSSB202200260 MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (PPM) PERALATAN MAKMAL 7700X ICP-MS SELAMA 12 BULAN UNTUK KEGUNAAN PENYELIDIKAN THE MALAYSIAN COHORT (TMC). TMC/B50K/009/2022 CIDB
Tiada

MOF
060501, 100101,
23 11-Aug-2022
16:00 PM
25-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200231 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGHANTAR, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH GUNA ANION EXCHANGE MEMBRANE (AEM) TEST STATION UNTUK INSTITUT SEL FUEL, UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 08-Aug-2022
15:00 PM
12-Aug-2022
15:00 PM
NETSSB202200256 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI IMAC, IPAD DAN KOMPUTER RIBA CIDB
Tiada

MOF
210101,
4/5
3/5
5/5
2/5
1/5
RM27,132.00
RM26,963.00
RM23,500.00
RM25,094.00
RM23,648.00
* Login to view
2 09-Aug-2022
12:00 PM
12-Aug-2022
12:00 PM
NETSSB202200259 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN MAKMAL PAKAI HABIS (SIMPLE PLEX CATRIDGE KIT FOR 72 HUMAN INSULIN, HUMAN INSULIN & R&D LAB SERVICE) UNTUK MENJALANKAN PENYELIDIKAN UMBI DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN GGPP-2020-008 N/P : GGPP008/2022/001 CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/1
RM22,300.00
* Login to view
3 08-Aug-2022
15:00 PM
11-Aug-2022
15:00 PM
NETSSB202200254 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERALATAN MAKMAL ( ELECTROOXIDATION WATER TREATMENT SYSTEM) UNTUK JABATAN KEJURUTERAAN KIMIA & PROSES, FKAB, UKM CIDB
Tiada

MOF
060501,
1/1
RM22,980.00
* Login to view
4 02-Aug-2022
15:00 PM
11-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200213 MEMBEKAL, MEMBANGUN, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH SISTEM TENAGA HIDROGEN MUDAH ALIH UNTUK INSTITUT SEL FUEL, UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502,
1/1
RM285,000.00
* Login to view
5 29-Jul-2022
17:00 PM
09-Aug-2022
12:00 PM
NETSS202200212 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LANTAI VYNIL DAN MENGECAT DI BILIK PERMATA 1 DAN 2 TASKA PERMATA, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. [SYARAT : G1 (CE21 DAN B04) , SIJIL TARAF BUMIPUTRA (STB), SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) DAN SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK) DAN BERDAFTAR DI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SAHAJA] CIDB
G1-B-B04, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
2/8
6/8
7/8
3/8
4/8
8/8
5/8
1/8
RM45,678.00
RM49,927.00
RM50,099.96
RM49,109.40
RM51,149.40
RM33,000.00
RM49,970.00
RM38,740.00
* Login to view
6 05-Aug-2022
09:30 AM
09-Aug-2022
12:00 PM
NETSSB202200253 PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI PERALATAN DAN AKSESORI TANGKI LIQUID NITROGEN DI MAKMAL PENYELIDIKAN, FAKULTI PERGIGIAN UKM. NP:TAF/MP/02/2022 CIDB
Tiada

MOF
060101, 060501, 060502, 220601, 220602,
3/3
1/3
2/3
RM41,700.00
RM35,600.00
RM30,385.00
* Login to view
7 28-Jul-2022
08:00 AM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETSSB202200244 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SISTEM VIDEO KONFERENS DI FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA, UKM CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210108, 210199, 210201, 210202, 210203, 210299,
2/6
4/6
3/6
6/6
5/6
1/6
RM22,930.00
RM30,500.00
RM24,000.00
RM19,887.00
RM32,520.00
RM27,348.00
* Login to view
8 28-Jul-2022
17:00 PM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETSSB202200247 PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP DI BULATAN ORGANON, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
070201, 221002, 221003,
1/1
RM29,455.50
* Login to view
9 20-Jul-2022
15:00 PM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETSSB202200236 MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN ANALISA SERUM/PLASMA (PRIMAPLEX ELISA SERVICE, LCMS DAN RT-PCR SERVICE KE PUSAT KAJIAN PENUAAN SIHAT DAN KESEJAHTERAAN (HCARE) ARAS BAWAH, BLOK J DENGAN MENGGUNAKAN PERUNTUKAN NN-2020-093 (PM DR. RAZINAH SHARIF) CIDB
Tiada

MOF
220601, 220602, 222702, 222703, 222705,
1/1
RM40,500.00
* Login to view
10 01-Aug-2022
15:00 PM
04-Aug-2022
15:00 PM
NETSSB202200250 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH MESIN PENCETAK KAD PELAJAR BESERTA PERISIAN UNTUK PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK CIDB
Tiada

MOF
010301, 210101, 210102, 210103,
4/4
3/4
1/4
2/4
RM58,680.00
RM41,040.00
RM48,800.00
RM54,250.00
* Login to view
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 27-Jul-2022
12:00 PM
17-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200051 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
2 28-Jul-2022
12:30 PM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200054 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBAT BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC DAN IMMUNOMODULATING AGENTS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
3 28-Jul-2022
12:30 PM
18-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200053 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
4 29-Jul-2022
16:30 PM
23-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200055 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "ADVANCE ENERGY SEALING SYSTEM" SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
5 01-Aug-2022
12:00 PM
29-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200057 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "SUTURE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
6 25-Jul-2022
12:00 PM
25-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200056 PERKHIDMATAN PENYEWAAN KERETA MODEL TOYOTA CAMRY 2.5V SEBANYAK ENAM (6) UNIT BAGI TEMPOH EMPAT (4) TAHUN UNTUK UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
221503,
7 05-Aug-2022
17:00 PM
30-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200059 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN DUAL ENERGY LINEAR ACCELERATOR PLANNING AND NETWORKING SYSTEM MODEL: CLINAX IX S/N: H294648 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOTERAPI & ONKOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
8 05-Aug-2022
16:00 PM
30-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200058 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN SIEMENS MULTIPURPOSE C-ARM FLUROSCOPY DIGITAL SYSTEM, MODEL: ARTIS ZEE MP S/N: 158103 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
9 11-Aug-2022
15:30 PM
01-Sep-2022
12:00 PM
NETST202200060 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI DAKWAT PENCETAK SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 020601 - ALATULIS (TIDAK TERMASUK BORANG DAN SEMUA JENIS KERTAS] CIDB
Tiada

MOF
020601,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 20-Jul-2022
17:00 PM
10-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200050 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN FLOW CYTOMETRY SECARA REAGEN RENTAL SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/1
RM1,325,218.70
* Login to view
2 15-Jul-2022
17:00 PM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200048 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN TOSHIBA CT SCANNER, MODEL: AQUILION ONE S/N: 7CA1732068 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
1/3
2/3
3/3
RM2,684,700.00
RM2,583,000.00
RM2,749,500.00
* Login to view
3 15-Jul-2022
17:00 PM
08-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200049 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN TOSHIBA CT SCANNER, MODEL: AQUILION PRIME S/N: BKB1682315 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
2/3
1/3
3/3
RM1,386,000.00
RM1,440,000.00
RM1,474,500.00
* Login to view
4 01-Jul-2022
12:00 PM
02-Aug-2022
12:00 PM
NETST202200043 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN HARTA BENDA DAN KETENTERAMAN TANPA SENJATA API UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI ENAM (6) LOKASI DI KAMPUS LUAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
220801,
8/11
1/11
3/11
2/11
5/11
4/11
11/11
10/11
6/11
9/11
7/11
RM1,541,908.20
RM1,508,388.48
RM1,474,868.74
RM3,094,251.84
RM1,550,288.16
RM2,814,393.60
RM1,508,388.48
RM1,525,150.08
RM1,675,987.20
RM1,526,824.34
RM2,178,783.36
* Login to view
5 08-Jul-2022
12:00 PM
29-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200047 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN SODIUM CHLORIDE 0.9% 500ML INJ WITH TWIN PORTS SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM1,209,000.00
RM1,209,000.00
* Login to view
6 06-Jul-2022
12:30 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200044 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN SARINGAN PENYAKIT BERJANGKIT SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/5
2/5
5/5
3/5
4/5
RM2,391,882.55
RM2,387,997.00
RM2,417,600.00
RM2,650,387.00
RM2,492,483.00
* Login to view
7 06-Jul-2022
14:30 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200045 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN BAGI PENJUJUKAN DNA MENGGUNAKAN PANEL KANSER KANAK-KANAK (PROSES LIBRARY PREPARATION DAN TARGETED SEQUENCING) BERSAMA MESIN UJIAN (SEWAAN BERSAMA REAGEN) SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI) CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,996,000.00
RM1,540,000.00
RM1,544,000.00
* Login to view
8 06-Jul-2022
16:00 PM
27-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200046 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR REAGEN BAGI PENJUJUKAN DNA (PROSES LIBRARY PREPARATION DAN WHOLE GENOME SEQUENCING) BERSAMA MESIN UJIAN (SEWAAN BERSAMA REAGEN) SECARA BERPERINGKAT TEMPOH DUA (2) TAHUN KE INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI) CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/2
2/2
RM1,623,504.00
RM3,982,800.00
* Login to view
9 28-Jun-2022
15:00 PM
19-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200042 TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KASUT KESIHATAN BAGI KAKITANGAN BERUNIFORM SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 020802 - KELENGKAPAN PAKAIAN] CIDB
Tiada

MOF
020802,
3/5
4/5
1/5
5/5
2/5
RM629,480.00
RM1,030,460.00
RM694,006.58
RM654,966.00
RM500,001.66
* Login to view
10 28-Jun-2022
15:00 PM
19-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200041 TENDER MEMBEKAL KAIN, PERKHIDMATAN MENGUKUR, MENJAHIT, MENGHANTAR DAN MEMBAIKI PAKAIAN SERAGAM & BAJU T BAGI PELBAGAI JAWATAN DAN GRED, MEMBEKAL TUDUNG SIAP JAHIT SERTA AKSESORI KESELAMATAN UNTUK KAKITANGAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
020801, 020802, 020804,
1/3
2/3
3/3
RM277,202.10
RM930,920.00
RM2,008,104.00
* Login to view
11 22-Jun-2022
16:30 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200040 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI JENIS "SYRINGE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
3/8
5/8
6/8
7/8
8/8
2/8
4/8
1/8
RM393,830.00
RM736,769.00
RM383,336.00
RM370,845.00
RM765,155.00
RM736,769.00
RM589,268.01
RM736,769.00
* Login to view
12 20-Jun-2022
12:00 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200038 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE BREATHING CIRCUIT FOR MECHANICAL VENTILATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
10/12
7/12
9/12
4/12
3/12
2/12
11/12
1/12
5/12
8/12
6/12
12/12
RM300,960.00
RM559,008.00
RM573,523.20
RM454,860.00
RM743,760.00
RM825,840.00
RM599,904.00
RM234,000.00
RM553,320.00
RM396,000.00
RM563,040.00
RM401,760.00
* Login to view
13 20-Jun-2022
12:00 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200039 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS ANTERIOR AND POSTERIOR OPHTHALMIC CASSETTE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
2/2
1/2
RM811,300.00
RM974,460.00
* Login to view
14 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200031 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK AFLIBERCEPT 40MG/ML INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
3/3
1/3
2/3
RM1,816,000.00
RM1,825,200.00
RM1,848,000.00
* Login to view
15 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200036 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
4/5
5/5
1/5
2/5
3/5
RM1,280,180.00
RM1,426,345.00
RM144,550.00
RM146,300.00
RM1,447,080.00
* Login to view
16 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200033 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN SUNTIK DALAM KUMPULAN BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM160,000.00
RM1,945,600.00
RM765,055.00
RM160,000.00
* Login to view
17 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200034 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN HEMODIALISIS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/6
6/6
5/6
3/6
4/6
2/6
RM1,061,250.00
RM807,000.00
RM1,042,500.00
RM187,500.00
RM63,750.00
RM791,250.00
* Login to view
18 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200035 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
2/8
3/8
1/8
5/8
8/8
6/8
7/8
4/8
RM74,256.00
RM757,936.00
RM35,242.48
RM723,892.00
RM351,448.00
RM77,168.00
RM755,236.00
RM73,528.00
* Login to view
19 16-Jun-2022
14:30 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200037 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI , DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
3/4
1/4
4/4
2/4
RM727,344.80
RM1,320,800.00
RM923,616.00
RM727,740.00
* Login to view
20 16-Jun-2022
12:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200032 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SALAP, DALAM KUMPULAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES DAN DERMATOLOGICAL SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
4/4
3/4
RM404,956.00
RM1,437,140.00
RM410,640.00
RM552,305.00
* Login to view
21 08-Jun-2022
12:00 PM
29-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200030 TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI & MENTAULIAHGUNA MESIN PENYALIN SECARA SEWA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA UKM KAMPUS KUALA LUMPUR [KOD BIDANG : 221502 - MESIN DAN PERALATAN PEJABAT (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN)] CIDB
Tiada

MOF
221502,
2/8
1/8
5/8
6/8
4/8
3/8
8/8
7/8
RM3,751,416.00
RM3,753,360.00
RM2,519,244.00
RM3,332,664.00
RM5,498,964.00
RM5,664,312.00
RM3,576,096.00
RM2,838,600.00
* Login to view
22 02-Jun-2022
15:00 PM
23-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200029 TENDER PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN KEPADA SISTEM INTEGRATED MEDICAL INFORMATION SYSTEM (IMIS) SELAMA 12 BULAN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
210103, 210104,
1/1
RM5,893,835.32
* Login to view
23 01-Jun-2022
15:30 PM
22-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200027 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA INTRA AORTIC BALLOON PUMP KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
2/3
1/3
3/3
RM725,250.00
RM724,800.00
RM582,000.00
* Login to view
24 01-Jun-2022
17:00 PM
22-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200028 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN INJECTION 2.5G, 50ML SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/1
RM15,912,300.00
* Login to view
25 26-May-2022
16:00 PM
16-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200025 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
2/3
1/3
3/3
RM540,000.00
RM505,200.00
RM1,080,000.00
* Login to view
26 26-May-2022
16:00 PM
16-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200026 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN IV DRIP SOLUTION SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM1,028,577.00
RM1,319,600.00
* Login to view
27 24-May-2022
12:00 PM
14-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200023 PERKHIDMATAN TAKAFUL/ INSURANS BAGI PELAJAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (TEMPATAN & ANTARABANGSA) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
221801,
1/1
RM185,734.05
* Login to view
28 13-May-2022
12:00 PM
03-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200022 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI PEWARNAAN IMMUNOHISTOCHEMISTRY (IHC), SILVER IN-SITU HYBRIDIZATION (SISH) DAN IN-SITU HYBRIDIZATION (ISH) SECARA REAGENT RENTAL SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH 2 TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
060101,
2/3
1/3
3/3
RM1,177,271.32
RM1,155,402.57
RM1,271,700.00
* Login to view
29 13-May-2022
12:00 PM
03-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200021 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA POWERED OPERATING THEATRE TABLE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
3/10
7/10
8/10
6/10
10/10
9/10
2/10
5/10
4/10
1/10
RM2,599,980.00
RM2,586,660.00
RM2,520,000.00
RM2,279,980.00
RM2,899,000.00
RM2,317,975.00
RM1,842,000.00
RM2,570,000.00
RM2,899,000.00
RM3,000,000.00
* Login to view
30 11-May-2022
16:00 PM
01-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200019 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "PAPER HAND TOWEL” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
4/5
3/5
5/5
2/5
1/5
RM3,375,000.00
RM2,004,975.00
RM2,173,500.00
RM2,173,500.00
RM2,565,000.00
* Login to view
31 11-May-2022
17:30 PM
01-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200020 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SECARA “CONSIGNMENT” SISTEM IMPLAN KOKLEA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN/ KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
2/4
1/4
3/4
4/4
RM2,160,000.00
RM2,550,000.00
RM2,250,000.00
RM2,310,000.00
* Login to view
32 27-Apr-2022
12:00 PM
18-May-2022
12:00 PM
NETST202200018 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “BIPLANE ANGIOGRAPHY SYSTEM” DAN KERJA-KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/2
2/2
RM6,605,950.00
RM6,250,000.00
* Login to view
33 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200017 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS DAN MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
4/7
3/7
1/7
2/7
5/7
7/7
6/7
RM1,131,575.00
RM4,727,651.00
RM392,650.00
RM1,380,349.60
RM2,026,524.00
RM1,535,355.00
RM5,602,695.00
* Login to view
34 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200016 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI, SUNTIK DAN UBAT TITIS MATA DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE DAN SENSORY ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
4/7
6/7
5/7
7/7
2/7
3/7
RM2,357,900.00
RM2,499,784.00
RM855,333.50
RM2,815,932.00
RM973,511.00
RM308,000.00
RM2,526,320.00
* Login to view
35 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200015 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM , ALIMENTARY TRACT & METABOLISM DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
3/4
1/4
4/4
2/4
RM20,470,320.00
RM2,370,213.60
RM2,933,897.00
RM1,026,480.00
* Login to view
36 07-Apr-2022
12:00 PM
28-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200011 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SINGLE PLANE C-ARM FLUOROSCOPY SYSTEM TERMASUK KERJA – KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
2/2
1/2
RM2,595,000.00
RM2,650,000.00
* Login to view
37 04-Apr-2022
12:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200013 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN UNTUK PERIPHERAL INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
19/19
7/19
6/19
8/19
9/19
18/19
16/19
3/19
13/19
15/19
5/19
11/19
4/19
12/19
1/19
17/19
10/19
14/19
2/19
RM2,538,000.00
RM1,691,000.00
RM958,000.00
RM1,200,000.00
RM392,000.00
RM2,233,000.00
RM527,700.00
RM166,250.00
RM1,673,500.00
RM1,093,500.00
RM192,500.00
RM321,030.00
RM202,500.00
RM445,000.00
RM38,000.00
RM399,000.00
RM728,000.00
RM578,300.00
RM400,000.00
* Login to view
38 04-Apr-2022
12:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200012 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN UNTUK NEUROVASCULAR INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
5/6
6/6
4/6
2/6
3/6
1/6
RM3,798,000.00
RM33,600.00
RM2,142,200.00
RM2,975,200.00
RM280,000.00
RM1,796.50
* Login to view
39 05-Apr-2022
16:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200014 TENDER MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MRI 1.5 TESLA, MODEL SIEMENS MAGNETOM AVANTO FIT, S/N: 169741 UNTUK TEMPOH TIGA (03) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
2/2
1/2
RM1,176,600.00
RM1,431,000.00
* Login to view
40 01-Apr-2022
15:00 PM
22-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200010 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN SYSTEMIC HORMONAL PREPARATION EXCLUDING SEX HORMONES & INSULIN DAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
4/7
2/7
3/7
1/7
5/7
7/7
6/7
RM367,500.00
RM1,779,937.50
RM1,417,312.50
RM367,500.00
RM590,100.00
RM1,792,000.00
RM605,185.00
* Login to view
41 24-Mar-2022
12:00 PM
14-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200009 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT NILOTINIB 150MG CAPSULE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
3/4
1/4
4/4
2/4
RM1,109,682.00
RM1,105,322.40
RM1,120,557.60
RM1,098,900.00
* Login to view
42 21-Mar-2022
15:00 PM
11-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200008 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BAHAN KIMIA ATAU REAGEN BAGI PERKHIDMATAN UJIAN COVID-19 PCR SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
2/3
3/3
1/3
RM572,160.00
RM680,000.00
RM1,113,600.00
* Login to view
43 14-Feb-2022
15:30 PM
07-Mar-2022
12:00 PM
NETST202200007 TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN BLOOD GAS MACHINE UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 221508 - PERALATAN /KELENGKAPAN HOSPITAL DAN MAKMAL (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN] CIDB
Tiada

MOF
221508,
4/6
6/6
2/6
3/6
5/6
1/6
RM10,800,000.00
RM6,128,820.00
RM3,943,971.00
RM2,699,424.00
RM2,620,800.00
RM5,950,800.00
* Login to view
44 14-Feb-2022
15:30 PM
07-Mar-2022
12:00 PM
NETST202200006 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS " GOWNS " SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
8/10
2/10
5/10
1/10
7/10
4/10
6/10
3/10
10/10
9/10
RM252,979.20
RM358,320.00
RM1,309,182.00
RM1,317,600.00
RM46,800.00
RM228,600.00
RM1,016,700.00
RM1,046,580.00
RM210,820.00
RM560,160.00
* Login to view
45 25-Jan-2022
12:00 PM
15-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200005 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "CLOSED SUCTION CATHETER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
7/10
2/10
4/10
9/10
10/10
8/10
5/10
3/10
1/10
6/10
RM1,137,312.00
RM685,080.00
RM720,400.00
RM748,960.00
RM594,886.40
RM845,200.00
RM1,069,800.00
RM719,280.00
RM622,800.00
RM583,200.00
* Login to view
46 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UJIAN SARINGAN PENYAKIT BERJANGKIT SECARA ‘REAGENT RENTAL’ UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
3/4
4/4
2/4
1/4
RM1,659,010.00
RM1,659,300.00
RM2,729,137.00
RM2,895,121.00
* Login to view
47 17-Jan-2022
15:30 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200004 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BLOOD WARMER KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
2/10
8/10
1/10
3/10
10/10
5/10
4/10
7/10
9/10
6/10
RM2,529,500.00
RM389,840.00
RM2,464,000.00
RM391,600.00
RM1,195,821.00
RM1,207,740.00
RM744,000.00
RM1,206,050.00
RM1,187,050.00
RM394,240.00
* Login to view
48 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200002 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “PREMIUM END DEDICATED BREAST ULTRASOUND SYSTEM” KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
5/7
3/7
2/7
1/7
6/7
4/7
7/7
RM662,906.00
RM639,000.00
RM549,000.00
RM295,000.00
RM296,000.00
RM598,888.00
RM628,906.00
* Login to view
49 07-Jan-2022
15:30 PM
28-Jan-2022
12:00 PM
NETST202200001 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN KULTUR DARAH DAN UJIAN IDENTIFIKASI MIKROORGANISMA SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
2/3
1/3
3/3
RM2,690,594.50
RM2,635,500.00
RM2,761,000.00
* Login to view
50 31-Dec-2021
12:00 PM
21-Jan-2022
12:00 PM
NETST202100010 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE MANUAL RESUSCITATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
3/6
5/6
2/6
1/6
4/6
6/6
RM399,816.00
RM264,660.00
RM264,660.00
RM250,224.00
RM351,276.00
RM269,472.00
* Login to view
51 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100008 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “HYDROPHILIC COATED GUIDE WIRE FOR INTERVENTION RADIOLOGY” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
6/8
4/8
2/8
1/8
8/8
5/8
3/8
7/8
RM580,600.00
RM536,640.00
RM674,900.00
RM33,600.00
RM328,000.00
RM311,000.00
RM586,050.00
RM736,800.00
* Login to view
52 24-Nov-2021
16:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100009 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE INVASIVE HAEMODYNAMIC MONITORING KIT" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
6/8
8/8
2/8
3/8
5/8
4/8
1/8
7/8
RM624,000.00
RM800,100.00
RM734,400.00
RM816,000.00
RM627,900.00
RM660,000.00
RM792,000.00
RM738,000.00
* Login to view
53 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100007 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "DIAGNOSTIC CARDIAC ANGIOGRAM CATHETER" SECARA BERPERINGKAT – PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/2
2/2
RM979,000.00
RM676,000.00
* Login to view
54 07-Oct-2021
12:00 PM
28-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100006 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI “DISPOSABLE PLASTIC APRON” SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/21
4/21
20/21
19/21
13/21
6/21
8/21
12/21
21/21
3/21
14/21
18/21
9/21
11/21
16/21
10/21
2/21
5/21
17/21
7/21
15/21
RM3,555,936.00
RM2,044,920.00
RM1,182,510.00
RM926,640.00
RM1,912,860.00
RM1,102,410.00
RM3,220,410.00
RM1,407,888.00
RM263,070.00
RM228,960.00
RM750,000.00
RM228,960.00
RM1,691,742.00
RM145,008.00
RM994,860.00
RM1,307,520.00
RM2,667,480.00
RM1,194,630.00
RM1,003,728.00
RM865,200.00
RM982,170.00
* Login to view
55 24-Sep-2021
12:00 PM
15-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100005 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "COMPLETE BLOODLINE TUBING SET FOR CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
4/5
5/5
2/5
3/5
RM591,600.00
RM89,500.00
RM89,500.00
RM249,000.00
RM570,000.00
* Login to view
56 25-Aug-2021
12:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IN-SITU BERPENDAFLUR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ ; KOD BIDANG 060101 (BAHAN KIMIA MAKMAL). CIDB
Tiada

MOF
060101,
2/3
3/3
1/3
RM1,166,999.00
RM1,132,549.00
RM897,850.00
* Login to view
57 25-Aug-2021
16:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100004 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT PELBAGAI FORMULASI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 050201 - DADAH BERJADUAL) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
4/7
7/7
5/7
2/7
6/7
3/7
RM1,289,560.00
RM329,400.00
RM1,079,900.00
RM1,384,460.00
RM954,800.00
RM332,040.00
RM1,485,190.00
* Login to view
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.