Aduan &
        Maklumbalas

018-771 9225
       013-756 1573
       017-426 0420
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 14-Jun-2022
10:00 AM
05-Jul-2022
12:00 PM
NETSS202200151 MEMBEKAL DAN MEMASANG "TINT FILM, FROST FILM & ROLLER BLIND" DI BANGUNAN AKADEMIA SIBER TEKNOPOLIS, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR CIDB
Tiada

MOF
020102,
2 17-Jun-2022
12:00 PM
28-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200159 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH KOMPUTER UNTUK PEMBANGUN DI PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210101, 210102, 210103, 210108,
3 20-Jun-2022
12:00 PM
30-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200160 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PATIENT MONITOR KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
4 20-Jun-2022
12:00 PM
30-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200161 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA OPERATION THEATRE LIGHT KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
5 20-Jun-2022
16:00 PM
30-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200162 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA ALAT ULTRASOUND FOR INTENSIVE CARE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
6 20-Jun-2022
17:30 PM
27-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200163 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGHANTAR DAN MENGUJI TERIMA DUA (2) BUAH KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA (4WD) SUV LENGKAP DENGAN AKSESORI SERTA PENDAFTARAN KENDERAAN UNTUK KEGUNAAN PROGRAM OUTREACH KPT PRIHATIN, KOMUNITI SEJAHTERA (KRIS) KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
110103,
7 20-Jun-2022
18:00 PM
27-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200164 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MEMASANG, MENGHANTAR DAN MENGUJI TERIMA SEBUAH (1) KENDERAAN PACUAN EMPAT RODA (4WD) PICK-UP LENGKAP DENGAN AKSESORI SERTA PENDAFTARAN KENDERAAN UNTUK KEGUNAAN PROGRAM OUTREACH KPT PRIHATIN, KOMUNITI SEJAHTERA (KRIS) KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
110103,
8 21-Jun-2022
00:00 AM
28-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200165 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR FOLDER ALBUM SKROL IJAZAH UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNTUK PUSAT PENGURUSAN AKADEMIK BAGI TEMPOH 3 TAHUN (2022,2023 DAN 2024) CIDB
Tiada

MOF
030201,
9 21-Jun-2022
12:30 PM
30-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200166 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA VITAL SIGN MONITOR KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
10 21-Jun-2022
12:30 PM
01-Jul-2022
12:00 PM
NETSS202200167 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA DUA (2) UNIT VIDEO DUODENOSCOPY KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
11 21-Jun-2022
15:00 PM
30-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200168 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PULSE OXIMETER KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
12 21-Jun-2022
15:00 PM
01-Jul-2022
12:00 PM
NETSS202200169 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA ALAT CEREBRAL OXYMETRY STATE MONITOR KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
13 21-Jun-2022
15:30 PM
01-Jul-2022
12:00 PM
NETSS202200170 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SYRINGE PUMP WITH DRUG CALCULATION KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
14 21-Jun-2022
16:30 PM
30-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200171 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA VIDEO BRONCHOSCOPY SYSTEM KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
15 21-Jun-2022
17:00 PM
05-Jul-2022
12:00 PM
NETSS202200172 SEBUT HARGA MENYELENGGARA PERKAKASAN DAN PERISIAN DNS-DHCP-IPAM (3 UNIT) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HCTM KKL, UKM CIDB
Tiada

MOF
210105,
16 23-Jun-2022
10:30 AM
29-Jun-2022
12:00 PM
NETSSB202200198 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT FABRIK DI PEJABAT PUSAT PERUMAHAN PELAJAR, BANGUNAN PUSANIKA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN. CIDB
Tiada

MOF
Tiada
17 22-Jun-2022
12:00 PM
27-Jun-2022
12:00 PM
NETSSB202200201 MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (PPM) PERALATAN MAKMAL 7700X ICP-MS SELAMA 12 BULAN UNTUK KEGUNAAN PENYELIDIKAN TMC. TMC/B50K/009/2022 CIDB
Tiada

MOF
220602,
18 23-Jun-2022
12:00 PM
05-Jul-2022
12:00 PM
NETSS202200175 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PREMIUM END ULTRASOUND MACHINE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
19 24-Jun-2022
12:00 PM
28-Jun-2022
12:00 PM
NETSSB202200202 PAKEJ PERKHIDMATAN MENGADAKAN SEMINAR DAN BILIK PENGINAPAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN KAKITANGAN/PESAKIT COVID-19 DI HCTM KE FASA ENDEMIK CIDB
Tiada

MOF
222501,
20 24-Jun-2022
17:00 PM
04-Jul-2022
12:00 PM
NETSS202200176 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (NON-KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MAKMAL LABELLING MACHINE UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN , DI JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL DIAGNOSTIK, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102,
21 24-Jun-2022
16:00 PM
04-Jul-2022
12:00 PM
NETSS202200177 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (NON-KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MAKMAL OLYMPUS MICROSCOPES SYSTEM UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN , DI JABATAN PERKHIDMATAN MAKMAL DIAGNOSTIK, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 22-Jun-2022
00:00 AM
25-Jun-2022
09:00 AM
NETSSB202200200 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ALAT FLOW CYTOMETER DI MAKMAL SITOMETER ALIRAN, PUSAT KAJIAN TOKSIKOLOGI DAN RISIKO KESIHATAN (CORE), FAKULTI SAINS KESIHATAN CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502, 220601, 220602, 221508, 222705,
1/1
RM35,000.00
* Login to view
2 21-Jun-2022
12:00 PM
24-Jun-2022
12:00 PM
NETSSB202200196 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS (BEKALAN PINGGAN SIHAT MALAYSIA) UNTUK KEGUNAAN MAKMAL THE MALAYSIAN COHORT. ARAJ/COHORT/026/2022 CIDB
Tiada

MOF
030201,
4/4
3/4
2/4
1/4
RM42,000.00
RM35,250.00
RM144,000.00
RM61,800.00
* Login to view
3 21-Jun-2022
12:00 PM
24-Jun-2022
12:00 PM
NETSSB202200197 MEMBEKAL, MEGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJI "5 SET KOMPUTER" UNTUK KAKITANGAN DI ZON KEWANGAN KAMPUS CHERAS, KUALA LUMPUR. (AKR8) CIDB
Tiada

MOF
020201, 210101,
2/11
8/11
7/11
11/11
4/11
3/11
5/11
6/11
1/11
10/11
9/11
RM21,798.00
RM17,500.00
RM22,010.00
RM21,860.00
RM25,750.00
RM23,250.00
RM26,000.00
RM24.00
RM24,950.00
RM20,250.00
RM28,300.00
* Login to view
4 13-Jun-2022
12:00 PM
21-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200157 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LEMBU KORBAN UNTUK PUSAT ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
070202,
1/1
RM99,900.00
* Login to view
5 14-Jun-2022
12:00 PM
21-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200158 PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN KAPASITI TINGGI (DENGAN AKSESORI) BAGI TEMPOH 28 BULAN UNTUK PUSAT GENIUS@PINTAR NEGARA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
221502,
1/1
RM42,200.00
* Login to view
6 10-Jun-2022
16:00 PM
20-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200156 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN BIOKIMIA RUTIN DAN BIOKIMIA ELEKTROLIT SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/1
RM144,798.06
* Login to view
7 10-Jun-2022
16:00 PM
20-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200155 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IMMUNOASSAI SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/1
RM60,762.40
* Login to view
8 10-Jun-2022
16:00 PM
20-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200153 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA/REAGEN/ KIT BAGI UJIAN MOLEKULAR LEUKEMIA TRANSLOCATION/ FUSION GENES SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HPKK UKM CIDB
Tiada

MOF
060101, 222705,
1/1
RM248,400.00
* Login to view
9 10-Jun-2022
16:00 PM
20-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200154 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN RUTIN KOAGULASI SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH 6 BULAN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UKM MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
060101,
* Login to view
10 10-Jun-2022
16:00 PM
20-Jun-2022
12:00 PM
NETSS202200152 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN FULL BLOOD COUNT, FULL BLOOD PICTURE DAN RETIKULOSIT SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HPKK UKM CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/1
RM196,583.11
* Login to view
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 08-Jun-2022
12:00 PM
29-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200030 TENDER MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI & MENTAULIAHGUNA MESIN PENYALIN SECARA SEWA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA UKM KAMPUS KUALA LUMPUR [KOD BIDANG : 221502 - MESIN DAN PERALATAN PEJABAT (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN)] CIDB
Tiada

MOF
221502,
2 16-Jun-2022
12:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200032 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SALAP, DALAM KUMPULAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES DAN DERMATOLOGICAL SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
3 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200036 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK, DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
4 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200031 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK AFLIBERCEPT 40MG/ML INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
5 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200033 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN SUNTIK DALAM KUMPULAN BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
6 16-Jun-2022
14:00 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200035 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT - UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
7 16-Jun-2022
14:30 PM
07-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200037 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI , DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
8 20-Jun-2022
12:00 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200038 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE BREATHING CIRCUIT FOR MECHANICAL VENTILATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
9 20-Jun-2022
12:00 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200039 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS ANTERIOR AND POSTERIOR OPHTHALMIC CASSETTE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
10 22-Jun-2022
16:30 PM
13-Jul-2022
12:00 PM
NETST202200040 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI JENIS "SYRINGE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
# Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 02-Jun-2022
15:00 PM
23-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200029 TENDER PENYELENGGARAAN DAN SOKONGAN KEPADA SISTEM INTEGRATED MEDICAL INFORMATION SYSTEM (IMIS) SELAMA 12 BULAN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
210103, 210104,
1/1
RM5,893,835.32
* Login to view
2 01-Jun-2022
15:30 PM
22-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200027 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA INTRA AORTIC BALLOON PUMP KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
2/3
1/3
3/3
RM725,250.00
RM724,800.00
RM582,000.00
* Login to view
3 01-Jun-2022
17:00 PM
22-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200028 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN INJECTION 2.5G, 50ML SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/1
RM15,912,300.00
* Login to view
4 26-May-2022
16:00 PM
16-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200025 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT & METABOLISM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
2/3
1/3
3/3
RM540,000.00
RM505,200.00
RM1,080,000.00
* Login to view
5 26-May-2022
16:00 PM
16-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200026 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN IV DRIP SOLUTION SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM1,028,577.00
RM1,319,600.00
* Login to view
6 24-May-2022
12:00 PM
14-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200023 PERKHIDMATAN TAKAFUL/ INSURANS BAGI PELAJAR UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (TEMPATAN & ANTARABANGSA) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
221801,
1/1
RM185,734.05
* Login to view
7 13-May-2022
12:00 PM
03-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200021 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA POWERED OPERATING THEATRE TABLE KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
3/10
7/10
8/10
6/10
10/10
9/10
2/10
5/10
4/10
1/10
RM2,599,980.00
RM2,586,660.00
RM2,520,000.00
RM2,279,980.00
RM2,899,000.00
RM2,317,975.00
RM1,842,000.00
RM2,570,000.00
RM2,899,000.00
RM3,000,000.00
* Login to view
8 13-May-2022
12:00 PM
03-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200022 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI PEWARNAAN IMMUNOHISTOCHEMISTRY (IHC), SILVER IN-SITU HYBRIDIZATION (SISH) DAN IN-SITU HYBRIDIZATION (ISH) SECARA REAGENT RENTAL SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH 2 TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
060101,
2/3
1/3
3/3
RM1,177,271.32
RM1,155,402.57
RM1,271,700.00
* Login to view
9 11-May-2022
17:30 PM
01-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200020 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SECARA “CONSIGNMENT” SISTEM IMPLAN KOKLEA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN/ KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
2/4
1/4
3/4
4/4
RM2,160,000.00
RM2,550,000.00
RM2,250,000.00
RM2,310,000.00
* Login to view
10 11-May-2022
16:00 PM
01-Jun-2022
12:00 PM
NETST202200019 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "PAPER HAND TOWEL” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
4/5
3/5
5/5
2/5
1/5
RM3,375,000.00
RM2,004,975.00
RM2,173,500.00
RM2,173,500.00
RM2,565,000.00
* Login to view
11 27-Apr-2022
12:00 PM
18-May-2022
12:00 PM
NETST202200018 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “BIPLANE ANGIOGRAPHY SYSTEM” DAN KERJA-KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/2
2/2
RM6,605,950.00
RM6,250,000.00
* Login to view
12 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200017 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN ANTINEOPLASTIC & IMMUNOMODULATING AGENTS DAN MUSCULO-SKELETAL SYSTEM DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
4/7
3/7
1/7
2/7
5/7
7/7
6/7
RM1,131,575.00
RM4,727,651.00
RM392,650.00
RM1,380,349.60
RM2,026,524.00
RM1,535,355.00
RM5,602,695.00
* Login to view
13 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200016 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI, SUNTIK DAN UBAT TITIS MATA DALAM KUMPULAN ANTIINFECTIVE FOR SYSTEMIC USE DAN SENSORY ORGANS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
4/7
6/7
5/7
7/7
2/7
3/7
RM2,357,900.00
RM2,499,784.00
RM855,333.50
RM2,815,932.00
RM973,511.00
RM308,000.00
RM2,526,320.00
* Login to view
14 20-Apr-2022
12:00 PM
11-May-2022
12:00 PM
NETST202200015 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN CARDIOVASCULAR SYSTEM , ALIMENTARY TRACT & METABOLISM DAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM(HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
3/4
1/4
4/4
2/4
RM20,470,320.00
RM2,370,213.60
RM2,933,897.00
RM1,026,480.00
* Login to view
15 07-Apr-2022
12:00 PM
28-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200011 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SINGLE PLANE C-ARM FLUOROSCOPY SYSTEM TERMASUK KERJA – KERJA UBAHSUAI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
2/2
1/2
RM2,595,000.00
RM2,650,000.00
* Login to view
16 05-Apr-2022
16:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200014 TENDER MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN MRI 1.5 TESLA, MODEL SIEMENS MAGNETOM AVANTO FIT, S/N: 169741 UNTUK TEMPOH TIGA (03) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ. CIDB
Tiada

MOF
220601,
2/2
1/2
RM1,176,600.00
RM1,431,000.00
* Login to view
17 04-Apr-2022
12:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200012 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN UNTUK NEUROVASCULAR INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
5/6
6/6
4/6
2/6
3/6
1/6
RM3,798,000.00
RM33,600.00
RM2,086,200.00
RM2,975,200.00
RM280,000.00
RM1,796.50
* Login to view
18 04-Apr-2022
12:00 PM
25-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200013 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT IMPLAN UNTUK PERIPHERAL INTERVENTION RADIOLOGY PROCEDURE SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050102 - PERALATAN DAN KELENGKAPAN PERUBATAN] CIDB
Tiada

MOF
050102,
19/19
7/19
6/19
8/19
9/19
18/19
16/19
3/19
13/19
15/19
5/19
11/19
4/19
12/19
1/19
17/19
10/19
14/19
2/19
RM2,538,000.00
RM1,691,000.00
RM958,000.00
RM1,200,000.00
RM392,000.00
RM2,233,000.00
RM527,700.00
RM166,250.00
RM1,673,500.00
RM1,093,500.00
RM192,500.00
RM321,030.00
RM202,500.00
RM445,000.00
RM38,000.00
RM399,000.00
RM728,000.00
RM578,300.00
RM400,000.00
* Login to view
19 01-Apr-2022
15:00 PM
22-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200010 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN SUNTIK DALAM KUMPULAN SYSTEMIC HORMONAL PREPARATION EXCLUDING SEX HORMONES & INSULIN DAN GENITO URINARY SYSTEM & SEX HORMONES SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
4/7
2/7
3/7
1/7
5/7
7/7
6/7
RM367,500.00
RM1,779,937.50
RM1,417,312.50
RM367,500.00
RM590,100.00
RM1,792,000.00
RM605,185.00
* Login to view
20 24-Mar-2022
12:00 PM
14-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200009 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT NILOTINIB 150MG CAPSULE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050201,
3/4
1/4
4/4
2/4
RM1,109,682.00
RM1,105,322.40
RM1,120,557.60
RM1,098,900.00
* Login to view
21 21-Mar-2022
15:00 PM
11-Apr-2022
12:00 PM
NETST202200008 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SET BAHAN KIMIA ATAU REAGEN BAGI PERKHIDMATAN UJIAN COVID-19 PCR SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
2/3
3/3
1/3
RM572,160.00
RM680,000.00
RM1,113,600.00
* Login to view
22 14-Feb-2022
15:30 PM
07-Mar-2022
12:00 PM
NETST202200007 TENDER PERKHIDMATAN PENYEWAAN BLOOD GAS MACHINE UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 221508 - PERALATAN /KELENGKAPAN HOSPITAL DAN MAKMAL (PENYEWAAN DAN PENGURUSAN] CIDB
Tiada

MOF
221508,
4/6
6/6
2/6
3/6
5/6
1/6
RM10,800,000.00
RM6,128,820.00
RM3,943,971.00
RM2,699,424.00
RM2,620,800.00
RM5,950,800.00
* Login to view
23 14-Feb-2022
15:30 PM
07-Mar-2022
12:00 PM
NETST202200006 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS " GOWNS " SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PEKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
8/10
2/10
5/10
1/10
7/10
4/10
6/10
3/10
10/10
9/10
RM252,979.20
RM358,320.00
RM1,309,182.00
RM1,317,600.00
RM46,800.00
RM228,600.00
RM1,016,700.00
RM1,046,580.00
RM210,820.00
RM560,160.00
* Login to view
24 25-Jan-2022
12:00 PM
15-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200005 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "CLOSED SUCTION CATHETER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
7/10
2/10
4/10
9/10
10/10
8/10
5/10
3/10
1/10
6/10
RM1,137,312.00
RM685,080.00
RM720,400.00
RM748,960.00
RM594,886.40
RM845,200.00
RM1,069,800.00
RM719,280.00
RM622,800.00
RM583,200.00
* Login to view
25 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA UJIAN SARINGAN PENYAKIT BERJANGKIT SECARA ‘REAGENT RENTAL’ UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
3/4
4/4
2/4
1/4
RM1,659,010.00
RM1,659,300.00
RM2,729,137.00
RM2,895,121.00
* Login to view
26 17-Jan-2022
15:30 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200004 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BLOOD WARMER KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
2/10
8/10
1/10
3/10
10/10
5/10
4/10
7/10
9/10
6/10
RM2,529,500.00
RM389,840.00
RM2,464,000.00
RM391,600.00
RM1,195,821.00
RM1,207,740.00
RM744,000.00
RM1,206,050.00
RM1,187,050.00
RM394,240.00
* Login to view
27 17-Jan-2022
15:00 PM
08-Feb-2022
12:00 PM
NETST202200002 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA “PREMIUM END DEDICATED BREAST ULTRASOUND SYSTEM” KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
050101,
5/7
3/7
2/7
1/7
6/7
4/7
7/7
RM662,906.00
RM639,000.00
RM549,000.00
RM295,000.00
RM296,000.00
RM598,888.00
RM628,906.00
* Login to view
28 07-Jan-2022
15:30 PM
28-Jan-2022
12:00 PM
NETST202200001 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN KULTUR DARAH DAN UJIAN IDENTIFIKASI MIKROORGANISMA SECARA REAGENT RENTAL BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ CIDB
Tiada

MOF
060101,
2/3
1/3
3/3
RM2,690,594.50
RM2,635,500.00
RM2,761,000.00
* Login to view
29 31-Dec-2021
12:00 PM
21-Jan-2022
12:00 PM
NETST202100010 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE MANUAL RESUSCITATOR" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
3/6
5/6
2/6
1/6
4/6
6/6
RM399,816.00
RM264,660.00
RM264,660.00
RM250,224.00
RM351,276.00
RM269,472.00
* Login to view
30 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100008 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS “HYDROPHILIC COATED GUIDE WIRE FOR INTERVENTION RADIOLOGY” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
6/8
4/8
2/8
1/8
8/8
5/8
3/8
7/8
RM580,600.00
RM536,640.00
RM674,900.00
RM33,600.00
RM328,000.00
RM311,000.00
RM586,050.00
RM736,800.00
* Login to view
31 24-Nov-2021
16:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100009 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "DISPOSABLE INVASIVE HAEMODYNAMIC MONITORING KIT" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
6/8
8/8
2/8
3/8
5/8
4/8
1/8
7/8
RM624,000.00
RM800,100.00
RM734,400.00
RM816,000.00
RM627,900.00
RM660,000.00
RM792,000.00
RM738,000.00
* Login to view
32 24-Nov-2021
15:30 PM
15-Dec-2021
12:00 PM
NETST202100007 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR "DIAGNOSTIC CARDIAC ANGIOGRAM CATHETER" SECARA BERPERINGKAT – PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/2
2/2
RM979,000.00
RM676,000.00
* Login to view
33 07-Oct-2021
12:00 PM
28-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100006 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI “DISPOSABLE PLASTIC APRON” SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/21
4/21
20/21
19/21
13/21
6/21
8/21
12/21
21/21
3/21
14/21
18/21
9/21
11/21
16/21
10/21
2/21
5/21
17/21
7/21
15/21
RM3,555,936.00
RM2,044,920.00
RM1,182,510.00
RM926,640.00
RM1,912,860.00
RM1,102,410.00
RM3,220,410.00
RM1,407,888.00
RM263,070.00
RM228,960.00
RM750,000.00
RM228,960.00
RM1,691,742.00
RM145,008.00
RM994,860.00
RM1,307,520.00
RM2,667,480.00
RM1,194,630.00
RM1,003,728.00
RM865,200.00
RM982,170.00
* Login to view
34 24-Sep-2021
12:00 PM
15-Oct-2021
12:00 PM
NETST202100005 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "COMPLETE BLOODLINE TUBING SET FOR CONTINUOUS RENAL REPLACEMENT THERAPY" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
4/5
5/5
2/5
3/5
RM591,600.00
RM89,500.00
RM89,500.00
RM249,000.00
RM570,000.00
* Login to view
35 25-Aug-2021
12:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IN-SITU BERPENDAFLUR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ ; KOD BIDANG 060101 (BAHAN KIMIA MAKMAL). CIDB
Tiada

MOF
060101,
2/3
3/3
1/3
RM1,166,999.00
RM1,132,549.00
RM897,850.00
* Login to view
36 25-Aug-2021
16:30 PM
14-Sep-2021
12:00 PM
NETST202100004 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT PELBAGAI FORMULASI DALAM KUMPULAN ALIMENTARY TRACT SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (KOD BIDANG : 050201 - DADAH BERJADUAL) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
4/7
7/7
5/7
2/7
6/7
3/7
RM1,289,560.00
RM329,400.00
RM1,079,900.00
RM1,384,460.00
RM954,800.00
RM332,040.00
RM1,485,190.00
* Login to view
# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.