Aduan &
        Maklumbalas

011-2175 2778
       012-2199 303
       011-1026 8910
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 19-Sep-2023
12:00 PM
21-Sep-2023
10:00 AM
03-Oct-2023
12:00 PM
NETSS202300330 KERJA-KERJA MENAIKTARAF RUANG KERJA DI BLOK E, ARAS 6, FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN (FSSK), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 21-09-2023 10:00 AM
TEMPAT LOBI UTAMA JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, UKM
PERINGATAN
CIDB
G2-B-B04, G2-B-B24,

MOF
Tiada
2 19-Sep-2023
12:00 PM
27-Sep-2023
12:00 PM
12-Oct-2023
12:00 PM
NETSS202300329 MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH DAN MENAIKTARAF SISTEM PRIVATE AUTOMATIC BRANCH EXCHANGE (PABX) DI UKM JALAN RAJA MUDA ABDUL AZIZ DAN UKM JALAN TEMERLOH, UKM KAMPUS KUALA LUMPUR

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 27-09-2023 10:30 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT PRASARANA, JPP ZON KL, UKM JALAN RAJA MUDA ABDUL AZI
PERINGATAN
CIDB
Tiada

MOF
210105, 210202, 210203,
3 20-Sep-2023
16:00 PM
27-Sep-2023
12:00 PM
06-Oct-2023
12:00 PM
NETSS202300331 SEBUT HARGA KERJA - KERJA MENAIKTARAF SUKMARIA DI TINGKAT 3, BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 27-09-2023 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT PRASARANA, JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, TINGKAT 2, BLOK PENDIDKAN, HCTM
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G3-B-B04, G3-C-CE21,

MOF
Tiada
4 25-Sep-2023
17:00 PM
25-Sep-2023
17:00 PM
03-Oct-2023
12:00 PM
NETSS202300332 SEBUTHARGA PEMBEKALAN GAS PERUBATAN BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102, 060204,
5 25-Sep-2023
17:00 PM
25-Sep-2023
17:00 PM
03-Oct-2023
12:00 PM
NETSS202300333 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENUKAR GAS PETROLEUM CECAIR BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DI HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
060204, 060301,
6 26-Sep-2023
17:00 PM
26-Sep-2023
17:00 PM
10-Oct-2023
12:00 PM
NETSS202300334 SEBUT HARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA TIGA (3) UNIT LED ANDROID TV DAN TIGA (3) UNIT LED ANDROID SMART PANEL TV DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
020302,
7 27-Sep-2023
12:00 PM
28-Sep-2023
12:00 PM
05-Oct-2023
12:00 PM
NETSS202300335 PERKHIDMATAN MEMPROMOSI, MENGAMBIL, MENYUNTING, MENCETAK DAN MENGEDAR GAMBAR GRADUAN (PENTAS) SERTA MEMBEKAL BINGKAI GAMBAR DI MAJLIS KONVOKESYEN KE-51 UKM UNTUK PUSAT PENGURUSAN PENJANAAN UKM (JANA@UKM), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
010501, 030201, 221303,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 14-Sep-2023
12:00 PM
19-Sep-2023
12:00 PM
26-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300325 PERKHIDMATAN MEMBEKAL KAIN, MENYUAIPADAN, MENJAHIT, MENYULAM, MENGHANTAR DAN MENGUBAHSUAI PAKAIAN SERAGAM BAGI STAF UKM BANGI DAN KUALA LUMPUR BAGI KATEGORI PERUBATAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
020701, 020799, 020801, 020802,
1/2
2/2
RM315,840.00
RM275,400.00
2 11-Sep-2023
16:00 PM
15-Sep-2023
08:00 AM
26-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300324 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SATU (1) UNIT KERUSI PERGIGIAN KE PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI, UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/2
2/2
RM150,000.00
RM93,800.00
3 12-Sep-2023
15:00 PM
15-Sep-2023
12:00 PM
22-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300326 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN JABATAN SUMBER MANUSIA, TINGKAT SATU (1), BLOK PENDIDIKAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
G3-B-B04, G3-C-CE21,

MOF
Tiada
1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
6/17
7/17
8/17
9/17
10/17
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
RM988,000.00
RM570,190.00
RM615,940.00
RM637,470.00
RM710,932.50
RM611,890.00
RM986,000.00
RM635,890.00
RM626,860.00
RM992,000.00
RM596,780.00
RM598,266.00
RM636,200.00
RM995,000.00
RM626,640.00
RM646,336.80
RM635,895.00
4 12-Sep-2023
16:00 PM
12-Sep-2023
16:00 PM
22-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300327 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG,MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA PENGKABELAN RANGKAIAN (NETWORK CABLING) UNTUK TEMPOH 2 TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210105,
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
RM296,100.00
RM115,479,000.00
RM296,100.00
RM1,160,712,000.00
RM279,311.13
RM296,100.00
5 07-Sep-2023
12:00 PM
12-Sep-2023
12:00 PM
21-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300322 MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK KERJA – KERJA MENAIKTARAF LCD PROJEKTOR, PANGGUNG SENI, DECTAR , UKM, BANGI CIDB
Tiada

MOF
010302, 020301, 020302,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM85,960.00
RM79,300.00
RM80,835.00
RM86,900.00
RM70,000.00
6 13-Sep-2023
12:00 PM
13-Sep-2023
12:00 PM
20-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300328 SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJICUBA KOMPUTER HIGH END, MID END DAN KOMPUTER RIBA KEPADA PROJEK THE MALAYSIAN COHORT, INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
210101,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM103,302.80
RM93,148.00
RM101,880.00
RM104,300.00
RM74,798.00
RM85,000.00
RM67,100.00
7 06-Sep-2023
18:00 PM
06-Sep-2023
18:00 PM
15-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300321 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SEVOFLURANE 250ML SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM51,535.50
RM51,435.00
RM45,600.00
RM45,652.50
RM45,645.00
8 06-Sep-2023
17:00 PM
06-Sep-2023
17:00 PM
15-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300320 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT IFOSFAMIDE 1000MG INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH ENAM (6) BULAN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) DAN HOSPITAL CANSELOR TUNKU MUHRIZ (HCTM) CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM88,350.00
RM88,620.00
RM88,200.00
RM88,800.00
RM88,230.00
9 07-Sep-2023
12:00 PM
07-Sep-2023
12:00 PM
15-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300323 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT IMMUNE GLOBULIN SUBCUTANEOUS 20%, 2G/10ML INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/2
2/2
RM475,650.00
RM480,410.00
10 30-Aug-2023
12:00 PM
07-Sep-2023
12:00 PM
14-Sep-2023
12:00 PM
NETSS202300315 PERKHIDMATAN MEREKA, MEMBEKAL KAIN, MENYUAIPADAN, MENJAHIT, MENYULAM, MENGHANTAR DAN MENGUBAHSUAI PAKAIAN SERAGAM BAGI STAF UKM BANGI DAN KUALA LUMPUR BAGI KATEGORI UMUM, SAINS DAN TEKNIKAL UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN CIDB
Tiada

MOF
020701, 020799, 020801, 020802,
1/3
2/3
3/3
RM456,260.00
RM369,220.00
RM372,660.00
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 11-Sep-2023
12:00 PM
11-Sep-2023
18:00 PM
02-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300068 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI BAGI RAWATAN TRANSPLAN SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
2 11-Sep-2023
12:00 PM
14-Sep-2023
08:00 AM
04-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300067 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA LED WALL PANEL DAN AKSESORI KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 14-09-2023 10:00 AM
TEMPAT AUDITORIUM BLOK PENDIDIKAN
PERINGATAN DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PENAMA SEPERTI DI DALAM SIJIL AKAUN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA. SYARIKAT/PEMBEKAL TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DI DALAM SIJIL BERKENAAN
CIDB
Tiada

MOF
020301, 020302, 210108,
3 13-Sep-2023
12:00 PM
13-Sep-2023
14:00 PM
04-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300070 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN INJEKSI BAGI RAWATAN DIABETES MELLITUS SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
4 13-Sep-2023
12:00 PM
13-Sep-2023
14:00 PM
04-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300069 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT UBAT INJEKSI INTERFERONE BETA 1A 44UG (12MIU) PREFILLED SYRINGE SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
5 18-Sep-2023
12:00 PM
18-Sep-2023
12:00 PM
09-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300071 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGISI CECAIR NITROGEN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN SECARA BERPERINGKAT UNTUK BIOBANK THE MALAYSIAN COHORT (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR. CIDB
Tiada

MOF
060101,
6 18-Sep-2023
12:00 PM
18-Sep-2023
14:00 PM
09-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300072 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT HUMAN ALBUMIN 25% 50ML INJ SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
7 19-Sep-2023
12:00 PM
19-Sep-2023
12:00 PM
11-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300074 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BEADCHIP DNA GENOTYPING BAGI PEMBANGUNAN GENOM BIOBANK UNTUK TEMPOH 2 TAHUN SECARA BERPERINGKAT KE INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR. CIDB
Tiada

MOF
060101, 060501,
8 19-Sep-2023
12:00 PM
19-Sep-2023
16:30 PM
10-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300073 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI BAGI RAWATAN KANSER SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
9 22-Sep-2023
12:00 PM
22-Sep-2023
17:30 PM
13-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300075 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS VARIUOS IV SITE CATHETER FIXATION TRANSPARENT DRESSING SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
10 25-Sep-2023
12:00 PM
25-Sep-2023
12:00 PM
17-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300076 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI BAGI RAWATAN TEKANAN DARAH TINGGI SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
11 25-Sep-2023
12:00 PM
02-Oct-2023
12:00 PM
23-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300082 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI, MENTAULIAH GUNA MESIN AUTOKLAF DAN WASHER SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI FAKULTI PERGIGIAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 02-10-2023 10:30 AM
TEMPAT BILIK SEMINAR PATOLOGI MULUT ARAS 1, BLOK Q, UKM KUALA LUMPUR.
PERINGATAN Lawatan Tapak diwajibkan dihadiri oleh Pegawai yang ditauliahkan seperti nama dalam Sijil Kementerian Kewangan (MOF). Kontraktor / syarikat tidak boleh mewakilkan pegawai selain daripada penama dalam sijil berkenaan.
CIDB
Tiada

MOF
050102,
12 25-Sep-2023
12:00 PM
25-Sep-2023
14:00 PM
17-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300077 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN INJEKSI BAGI RAWATAN KANSER SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
13 25-Sep-2023
12:00 PM
25-Sep-2023
14:30 PM
17-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300078 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT CABERGOLINE 0.5MG TABLET SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
14 25-Sep-2023
12:00 PM
25-Sep-2023
17:00 PM
17-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300080 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN BIJI DAN INJEKSI BAGI RAWATAN JANGKITAN PEPARU SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
15 25-Sep-2023
12:00 PM
25-Sep-2023
17:30 PM
17-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300081 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI BAGI RAWATAN RHEUMATOID ARTHRITIS SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
16 26-Sep-2023
12:00 PM
03-Oct-2023
12:00 PM
24-Oct-2023
12:00 PM
NETST202300079 MEMBEKAL, MEMASANG, MENGHANTAR, MENGUJIGUNA DAN MENTAULIAH PERALATAN FOCUSED ION BEAM SYSTEM COMPLETE WITH ACCESSORIES KE MAKMAL I-CRIM, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 03-10-2023 10:00 AM
TEMPAT PEJABAT AM, I-CRIM, TINGKAT 2 BANGUNAN KOMPLEKS PENYELIDIKAN UKM, BANGI, SELANGOR.
PERINGATAN Taklimat dan site survey
CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 30-Aug-2023
17:30 PM
30-Aug-2023
17:30 PM
27-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300065 TENDER PERKHIDMATAN SAJIAN MAKANAN PESAKIT UNTUK TEMPOH TIGA 3 TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. (KOD BIDANG 040103 : MAKANAN BERMASAK ISLAM) CIDB
Tiada

MOF
040103,
1/3
2/3
3/3
RM25,759,080.00
RM24,894,000.00
RM23,122,800.00
2 04-Sep-2023
15:00 PM
04-Sep-2023
15:00 PM
25-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300066 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS GUNASAMA “CENTRAL VENOUS CATHETERIZATION SET – TRIPLE LUMEN” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14
RM474,600.00
RM474,600.00
RM171,000.00
RM225,000.00
RM184,500.00
RM357,500.00
RM197,450.00
RM442,500.00
RM404,100.00
RM1,278,500.00
RM184,500.00
RM474,600.00
RM223,650.00
RM202,500.00
3 29-Aug-2023
17:00 PM
29-Aug-2023
17:00 PM
19-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300064 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN PELBAGAI FORMULASI BAGI RAWATAN PENYAKIT TULANG DAN SENDI SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM559,405.00
RM2,447,344.00
RM279,675.00
RM1,359,429.29
RM1,639,800.00
RM569,225.00
RM725,802.00
4 24-Aug-2023
18:00 PM
24-Aug-2023
18:00 PM
14-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300063 TENDER MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF BAGI PERALATAN PET CT, MODEL: GE DISCOVERY 690, S/N: 12374PT5 UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN PENGIMEJAN MOLEKUL & PERUBATAN NUKLEAR, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
Tiada

MOF
220601, 220602,
1/1
RM2,468,820.00
5 24-Aug-2023
17:00 PM
24-Aug-2023
17:00 PM
14-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300061 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT FENOFIBRATE 160MG TAB SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM449,064.00
RM789,264.00
RM639,576.00
6 24-Aug-2023
17:00 PM
24-Aug-2023
17:00 PM
14-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300062 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT ENTECAVIR 0.5MG TABLET SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,007,100.00
RM1,112,400.00
RM1,001,700.00
RM715,500.00
7 23-Aug-2023
15:00 PM
23-Aug-2023
15:00 PM
13-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300060 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS LAPAROSCOPIC TROCAR SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM497,800.00
RM893,600.00
RM749,950.00
RM481,400.00
RM807,000.00
8 22-Aug-2023
12:00 PM
22-Aug-2023
12:00 PM
12-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300059 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN PELBAGAI FORMULASI BAGI RAWATAN PENYAKIT DEMENTIA SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM243,571.00
RM840,000.00
RM245,805.00
RM972,359.00
RM617,560.00
9 18-Aug-2023
16:00 PM
18-Aug-2023
16:00 PM
11-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300058 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MEDICAL AND SURGICAL DISPOSABLE NEEDLE SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
RM263,360.00
RM369,868.50
RM440,149.00
RM440,149.00
RM209,000.00
RM35,730.14
RM63,341.00
RM119,763.00
RM440,149.00
RM114,089.00
10 18-Aug-2023
12:00 PM
18-Aug-2023
12:00 PM
11-Sep-2023
12:00 PM
NETST202300057 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "INFUSION TUBING SET " SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM [KOD BIDANG : 050301 - PERKAKAS PERUBATAN PAKAI BUANG] CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM625,000.00
RM625,000.00
RM625,000.00
RM454,400.00
# Tarikh Tajuk Keterangan
# Tarikh Tajuk Keterangan