Aduan &
        Maklumbalas

011-5423 5672
       011-1026 8910
       018-771 9225
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 19-Feb-2024
17:00 PM
19-Feb-2024
17:00 PM
04-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400067 SEBUTHARGA BAGI MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA CASTING MACHINE WITH INDUCTION MELTING AND INTERGRATED POWER COOLING KE HOSPITAL CANSELOR TAUNKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050102,
2 22-Feb-2024
12:00 PM
29-Feb-2024
12:00 PM
14-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400074 KERJA -KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJITERIMA DAN MENTAULIAHKAN UNTUK PENGGANTIAN LED DISPLAY DI PINTU MASUK UTAMA UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA BANGI

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 29-02-2024 10:30 AM
TEMPAT LED BILLBOARD DI PINTU MASUK UTAMA UKM BANGI
PERINGATAN Peringatan: Pembekal atau Syarikat adalah di WAJIBKAN untuk hadir sesi lawatan tapak seperti tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Bagi pembekal atau syarikat yang tidak hadir semasa sesi lawatan tapak adalah TIDAK akan dipertimbangkan. Sila hadir bersama salinan MOF yang masih aktif. Hanya penama dalam sijil MOF sahaja dibenarkan menyertai lawatan tapak. WAKIL TIDAK DIBENARKAN
CIDB
Tiada

MOF
010401, 010302, 140202, 220503,
3 23-Feb-2024
17:30 PM
23-Feb-2024
17:30 PM
05-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400075 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT DAPAGLIFLOZIN 10MG TABLET SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
4 26-Feb-2024
12:00 PM
26-Feb-2024
12:00 PM
04-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400076 SEBUT HARGA KERJA PEMBAIKAN SISTEM HAWADINGIN JENIS CHILLED WATER FAN COIL UNIT SERTA KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN PRA KLINIKAL, FAKULTI PERUBATAN, UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
G2-M-M01,

MOF
Tiada
5 27-Feb-2024
16:30 PM
27-Feb-2024
16:30 PM
07-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400077 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS "PATIENT RETURN ELECTRODE" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
6 27-Feb-2024
17:00 PM
27-Feb-2024
17:00 PM
05-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400078 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT VITALUX PLUS TABLET SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
7 29-Feb-2024
12:00 PM
29-Feb-2024
12:00 PM
07-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400079 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI MULTIPARAMETER WATER QUALITY METER DAN PORTABLE ELECTROMAGNETIC CURRENT METER UNTUK KEPERLUAN DI MAKMAL HIDROGEMORFOLOGI, PEMBANGUNAN SOSIAL DAN PERSEKITARAN (SEEDS), FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN. UKM CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502,
8 29-Feb-2024
17:00 PM
29-Feb-2024
17:00 PM
12-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400081 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT NUTRISI PARENTERAL AMINO ACID, GLU & FAT EMULSION PLUS SOYA BEAN OIL, MCT, OLIVE OIL & FISH OIL 1400ML - 1500ML (SMOFKABIVEN CENTRAL 1.5L ATAU SETARAF) SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
9 29-Feb-2024
17:00 PM
29-Feb-2024
17:00 PM
12-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400080 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SEVOFLURANE 250ML SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH LAPAN (8) BULAN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
10 01-Mar-2024
16:00 PM
01-Mar-2024
16:00 PM
14-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400083 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS 'BACTERIAL AND VIRAL RETENTIVE FILTER' SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
11 01-Mar-2024
16:00 PM
07-Mar-2024
14:00 PM
19-Mar-2024
12:00 PM
NETSS202400082 KERJA-KERJA NAIKTARAF PEJABAT AM KEDEKANAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN KEDEKANAN FST, FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 07-03-2024 10:30 AM
TEMPAT LOBI PEJABAT KEDEKANAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI, UKM, BANGI, SELANGOR
PERINGATAN TAKLIMAT LAWATAN TAPAK WAJIB DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DITAULIAHKAN SEPERTI NAMA DALAM SIJIL PENDAFTARAN CIDB SAHAJA
CIDB
G2-B-B04, G2-B-B28,

MOF
Tiada
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 21-Feb-2024
13:00 PM
21-Feb-2024
13:00 PM
29-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400072 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT DESFERRIOXAMINE B METHANE 0.5G INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK) UKM 2024 CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM363,600.00
RM368,040.00
RM363,600.00
RM363,720.00
2 21-Feb-2024
16:00 PM
21-Feb-2024
16:00 PM
29-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400073 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT CEFEPIME HCL 1G INJ SECARA BERPERINGKAT UNTUK TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM269,640.00
RM558,000.00
RM263,880.00
RM263,880.00
3 22-Feb-2024
12:00 PM
22-Feb-2024
12:00 PM
29-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400069 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI KOMPONEN-KOMPONEN ALAT BOMB CALORIMETER DI FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI CIDB
Tiada

MOF
060501, 060502,
1/2
2/2
RM195,000.00
RM198,000.00
4 19-Feb-2024
12:00 PM
19-Feb-2024
12:00 PM
29-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400066 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT METHYLPHENIDATE IMMEDIATE RELEASE 10MG TABLETS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM284,840.00
RM286,200.00
RM285,320.00
RM284,880.00
5 20-Feb-2024
12:00 PM
20-Feb-2024
12:00 PM
27-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400068 MENEMPAH, MENJAHIT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU KORPORAT UNTUK PELAJAR BAHARU SESI 2023 / 2024 CIDB
Tiada

MOF
020801, 020802, 020899,
1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
6/11
7/11
8/11
9/11
10/11
11/11
RM510,864.00
RM442,215.00
RM351,585.00
RM355,503.00
RM380,127.00
RM355,959.00
RM363,409.50
RM485,487.60
RM381,576.30
RM369,711.00
RM370,860.00
6 20-Feb-2024
12:00 PM
20-Feb-2024
12:00 PM
27-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400062 PERKHIDMATAN PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN ANTIVIRUS BITDEFENDER BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN UNTUK PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
210107,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM439,000.00
RM434,000.00
RM812,500.00
RM702,000.00
RM715,000.00
7 16-Feb-2024
17:30 PM
16-Feb-2024
17:30 PM
27-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400063 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA 1 SET TRANSBRONCHIAL CRYOBIOPSY WITH ACCESSORIES KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
1/2
2/2
RM124,800.00
RM125,000.00
8 20-Feb-2024
17:00 PM
20-Feb-2024
17:00 PM
27-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400070 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT ALFACALCIDOL 0.25UG CAP SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM140,000.00
RM238,900.00
RM135,000.00
RM135,000.00
RM237,750.00
9 20-Feb-2024
17:00 PM
20-Feb-2024
17:00 PM
27-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400071 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI BROMHEXINE HCL 4MG/2ML INJ. SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/1
RM234,000.00
10 19-Feb-2024
12:00 PM
19-Feb-2024
12:00 PM
26-Feb-2024
12:00 PM
NETSS202400065 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN BAGI MENJALANKAN UJIAN ASAIAN AUTOANTIBODI UNTUK MENGESAN KEHADIRAN ANTIBODI TERHADAP MULTIPATOGEN SECARA KAEDAH MULTIPLEKS DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN KEPADA INSTITUT BIOLOGI MOLEKUL PERUBATAN UKM (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
222703, 222705,
1/1
RM233,830.00
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 13-Feb-2024
12:00 PM
13-Feb-2024
17:30 PM
05-Mar-2024
12:00 PM
NETST202400011 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS " DISPOSABLE HUMIDIFIER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
2 15-Feb-2024
12:00 PM
28-Feb-2024
12:00 PM
21-Mar-2024
12:00 PM
NETST202400012 MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA ALAT PENYELIDIKAN ‘LIQUID CHROMATOGRAPHY MASS SPECTROMETRY’ DI INSTITUT BIOLOGI SISTEM, UKM, BANGI

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 28-02-2024 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT INBIOSIS
PERINGATAN
CIDB
Tiada

MOF
060501,
3 19-Feb-2024
12:00 PM
19-Feb-2024
18:30 PM
14-Mar-2024
12:00 PM
NETST202400013 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA CO2 LASER SYSTEM WITH ENT APPLICATION KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
4 22-Feb-2024
12:00 PM
22-Feb-2024
12:00 PM
15-Mar-2024
12:00 PM
NETST202400014 TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGISI CECAIR NITROGEN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN SECARA BERPERINGKAT UNTUK BIOBANK THE MALAYSIAN COHORT (UMBI), UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
060101, 060204,
5 27-Feb-2024
12:00 PM
27-Feb-2024
17:30 PM
19-Mar-2024
12:00 PM
NETST202400015 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI BAGI RAWATAN SCHIZOPHRENIA SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
6 29-Feb-2024
12:00 PM
29-Feb-2024
12:00 PM
27-Mar-2024
12:00 PM
NETST202400016 TENDER KERJA PENGGANTIAN BUMBUNG GENTING SEDIA ADA KEPADA BUMBUNG GENTING TANAH LIAT DI TINGKAT G (LOBI UTAMA & LOBI PELAWAT) DAN PENGGANTIAN BUMBUNG GENTING SEDIADA KEPADA BUMBUNG DEK LOGAM DI TINGKAT 1 (SURAU IBNU SINA, KLINIK WARGA DAN STOR PUSAT), TINGKAT 2 (ICU, DEWAN BEDAH DAN WAD O&G) DAN TINGKAT 4 (WAD ORTOPEDIK), BLOK KLINIKAL HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 07-03-2024 03:00 PM
TEMPAT BILIK MESYUARAT PRASARANA, JAB PEMBANGUNAN PRASARANA KKL, TINGKAT 2, BLOK PENDIDIKAN, HCTM
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 2. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G6-C-CE21, G6-B-B04, G6-B-B15,

MOF
Tiada
7 01-Mar-2024
12:00 PM
01-Mar-2024
17:00 PM
22-Mar-2024
12:00 PM
NETST202400017 TENDER UNTUK MEMBEKAL PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN (KOMPREHENSIF) BAGI PERALATAN HYBRID ANGIOGRAPHY MODEL: ALLURA XPER FD20, S/N: 173 UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN DI JABATAN RADIOLOGI, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM. CIDB
Tiada

MOF
220601, 220602,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 30-Jan-2024
17:30 PM
30-Jan-2024
17:30 PM
20-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400010 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS PELBAGAI “GOWNS” SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
6/18
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
RM1,196,950.00
RM1,663,470.00
RM1,366,950.00
RM38,940.00
RM1,297,295.00
RM2,744,000.00
RM3,128,000.00
RM830,530.00
RM1,809,175.00
RM1,150,405.00
RM1,903,100.00
RM1,072,700.00
RM1,331,900.00
RM1,616,034.00
RM1,585,040.00
RM1,196,950.00
RM1,271,210.00
RM5,918,440.00
2 30-Jan-2024
17:30 PM
30-Jan-2024
17:30 PM
20-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400009 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN KIMIA BAGI UJIAN IN-SITU BERPENDAFLUR UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
060101,
1/3
2/3
3/3
RM1,067,550.00
RM1,078,800.00
RM1,077,250.00
3 22-Jan-2024
16:30 PM
22-Jan-2024
16:30 PM
14-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400005 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN PELBAGAI FORMULASI BAGI RAWATAN JANGKITAN KUMAN SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM278,100.00
RM157,418.00
RM364,637.50
4 22-Jan-2024
16:30 PM
22-Jan-2024
16:30 PM
14-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400003 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI DAN BIJI BAGI RAWATAN KANSER SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,348,072.25
RM1,359,933.75
RM1,640,806.50
RM1,348,472.75
RM146,107.50
5 24-Jan-2024
17:00 PM
24-Jan-2024
17:00 PM
14-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400008 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI BAGI RAWATAN KEMURUNGAN SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM995,576.00
RM210,120.00
RM96,768.00
RM113,500.80
RM503,750.00
6 24-Jan-2024
17:00 PM
24-Jan-2024
17:00 PM
14-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400007 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI BAGI RAWATAN ANTIKOAGULASI (CAIRKAN DARAH) SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM906,700.00
RM169,312.00
RM169,320.00
RM170,600.00
RM1,695,740.00
7 22-Jan-2024
16:30 PM
22-Jan-2024
16:30 PM
14-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400004 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI ATORVASTATIN 40MG + EZETIMIBE 10MG TAB SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM782,100.00
RM148,500.00
RM782,320.00
RM782,265.00
8 22-Jan-2024
17:00 PM
22-Jan-2024
17:00 PM
13-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400006 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT RECOMBINANT HUMAN SOMATROPIN 6MG CARTRIDGE DAN RECOMBINANT HUMAN SOMATROPIN 12MG INJ CARTRIDGE SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201, 050202,
1/3
2/3
3/3
RM1,627,905.00
RM1,615,340.00
RM1,613,825.00
9 17-Jan-2024
18:00 PM
17-Jan-2024
18:00 PM
07-Feb-2024
12:00 PM
NETST202400002 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BIJI SACUBITRIL + VALSARTAN TAB SECARA BERPERINGKAT - PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/1
RM2,845,893.00
10 09-Jan-2024
15:30 PM
09-Jan-2024
15:30 PM
31-Jan-2024
12:00 PM
NETST202400001 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS " PELBAGAI SIZE WINGED INFUSION SET (BUTTERFLY NEEDLE) WITH LUER LOCK ADAPTER" SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM CIDB
Tiada

MOF
050301,
1/13
2/13
3/13
4/13
5/13
6/13
7/13
8/13
9/13
10/13
11/13
12/13
13/13
RM962,775.00
RM904,425.00
RM875,250.00
RM973,278.00
RM700,200.00
RM776,055.00
RM1,050,300.00
RM971,527.50
RM904,425.00
RM816,900.00
RM1,091,145.00
RM1,242,855.00
RM1,021,125.00
# Tarikh Tajuk Keterangan
# Tarikh Tajuk Keterangan