Aduan &
        Maklumbalas

011-2175 2778
       012-2199 303
       011-1026 8910
Katanama
Katalaluan
Lupa Katalaluan
Belum mempunyai akaun? Cipta Akaun Anda Sekarang

Carian LP Pembekal


Cipta ID Staf UKM

# Tarikh Tajuk Keterangan
1 17-Aug-2020 MAKLUMAN FI PERKHIDMATAN PEMBEKAL

Pemakluman berkaitan dengan fi perkhidmatan pembekal yang berjaya menerima tawaran perolehan pembekalan / perkhidmatan / kerja melalui sistem Nets akan dikenakan fi perkhidmatan. Pengiraan fi perkhidmatan ini tertakluk kepada kadar dan had maksimum yang ditetapkan pada pekeliling kerajaan 1PP PK 5.1 - Perkara 4.1.3 Fi Perkhidmatan iaitu :-

i.                         Kadar 0.8% pada kontrak bukan bermasa dan pembayaran dibuat secara sekali sahaja (One-Off Payment)

ii.                        Kadar 0.4% pada kontrak bermasa dan pembayaran dibuat secara berperingkat (Multiple Payment)

2 20-Jan-2022 TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN PROSES PEROLEHAN KEPADA SYARIKAT

SENARAI TINDAKAN BAGI KETIDAKPATUHAN SYARIKAT

Bil

Peringkat/Tahap

Contoh Kesalahan

Cadangan Tindakan

1.

Pendaftaran Pembekal

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak meluluskan permohonan pendaftaran

 

 1. Tidak memulangkan bayaran pendaftaran

 

 1. Surat amaran

 

 1. Tidak membenarkan permohonan pendaftaran selama 6 bulan daripada tarikh permohonan pertama.

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

2.

Penyertaan Perolehan Lantikan Terus (RM20 ribu ke bawah)

a. Sebelum diluluskan tawaran

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

-    Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 1. Selepas diluluskan tawaran.

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain- lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 

 1. Batal tawaran

 

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

 

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Pelantikan boleh dibatalkan

 

 1. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 1 tahun.

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan selama 3 tahun

3.

Penyertaan Perolehan Melebihi RM20 ribu

a. Pembelian Dokumen

 • Pemalsuan sijil bagi kod bidang

 

 • Pemalsuan maklumat daerah

 

 • Pemalsuan sijil taraf Bumiputera

 

 • Pemalsuan maklumat syarikat seperti pemilik, pekerja, no akaun bank, alamat dll

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan pendaftaran syarikat
 1. Tidak pulangkan bayaran pembelian dokumen.

 

 1. Dokumen tidak dijual kepada syarikat

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

DAN

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun

 

 1. Proses penilaian

 

 

 1. Sebelum dilulus tawaran
 • Surat lantikan tidak wujud

 

 • Pemalsuan Sijil Orang Kompeten

 

 • Pemalsuan pengesahan penyata kewangan dan bank
 • Pemalsuan Kad hijau (CIDB)

 

 • Pemalsuan sah laku kad hijau

 

 • Pemalsuan tandatangan

 

 • Pemalsuan dokumen sokongan dari pihak prinsipal

 

 • Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan dengan perolehan lantikan terus
 1. Tidak dipertimbangkan untuk pemilihan

 

 1. Surat amaran

 

 1. Pelaporan kepada CIDB, MOF dan lain-lain pihak berkuasa yang berkaitan

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 2 tahun

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung    daripada    menyertai semua bentuk perolehan selama 5 tahun
 1. Selepas dilulus tawaran

 

 

  1. Kontrak belum bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja masih belum dilaksanakan
 • Pelanggaran kontrak
  • Lewat memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan
  • Gagal memberi bekalan/perkhidmatan yang berkualiti
  • Gagal mematuhi spesifikasi

 

 • Pemalsuan dokumen tuntutan
 1. Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

 

 1. Penamatan Surat Setuju Terima

 

DAN

 

Kesalahan 1:

 

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

-      Atau lain-lain kesalahan yang berkaitan selepas pelantikan

-      Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

Kesalahan 2 dan seterusnya:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

-      Bagi     yang     tiada     kontrak,    tempoh penggantungan adalah 5 tahun

ii.      Kontrak telah bermula (perkhidmatan / bekalan / kerja telah mula dilaksanakan

i.      Tindakan seperti di terma dan syarat kontrak (jika berkaitan)

ii.      Pelantikan boleh dibatalkan

iii. Boleh lantik syarikat lain untuk menyempurnakan perkhidmatan/ bekalan/kerja yang tidak siap/bekal. Tuntutan bayaran akan dibuat kepada syarikat.

 

DAN

Kesalahan 1:

- Gantung daripada menyertai semua  bentuk perolehan berdasarkan tempoh kontrak atau selama 2 tahun (mana lebih tinggi)

 

 

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 2 tahun

 

 

Kesalahan 2 dan seterusnya:

 

 • Gantung daripada menyertai semua bentuk perolehan kepada tempoh kontrak atau selama 5 tahun (mana lebih tinggi)

 

 • Bagi yang tiada kontrak, tempoh penggantungan adalah 5 tahun

4.

Syarikat mempunyai kesalahan daripada 1 hingga 3 dan mempunyai lantikan

lain dengan UKM

 

-      Pembayaran kontrak dengan semakan ketat.

# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 19-May-2023
10:00 AM
19-May-2023
12:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300184 KERJA-KERJA NAIK TARAF PEJABAT UNIT KAUNSELING, PUSAT HAL EHWAL PELAJAR, ARAS 7, BANGUNAN PUSANIKA, KAMPUS BANGI, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 25-05-2023 10:00 AM
TEMPAT LOBI JPP
PERINGATAN
CIDB
G2-B-B04, G2-B-B28,

MOF
Tiada
2 23-May-2023
08:00 AM
22-May-2023
12:00 PM
13-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300188 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA DAN LOGO DI BANGUNAN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN (UKM-GSB), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI SELANGOR.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 30-05-2023 12:00 PM
TEMPAT LOBI
PERINGATAN
CIDB
G1-B-B04, G1-B-B24,

MOF
Tiada
3 23-May-2023
08:00 AM
19-May-2023
12:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300189 MEMBEKAL DAN MEMASANG PERMAIDANI BARU DI PEJABAT PENTADBIRAN ARAS 1, DI PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH PERNIAGAAN (UKM-GSB), UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI SELANGOR

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 30-05-2023 10:00 AM
TEMPAT LOBI
PERINGATAN BERKUMPUL DI JPP DAN AKAN KE TAPAK SELEPAS TAKLIMAT
CIDB
Tiada

MOF
020103,
4 23-May-2023
12:00 PM
25-May-2023
10:00 AM
15-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300192 KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAGAR PERIMETER SAFETY FENCING ASRAMA LELAKI DAN PEREMPUAN DI GENIUS @ PINTAR NEGARA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 31-05-2023 10:00 AM
TEMPAT JPP, UKM, BANGI
PERINGATAN
CIDB
G1-B-B04,

MOF
Tiada
5 23-May-2023
14:00 PM
31-May-2023
12:00 PM
15-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300193 SEBUTHARGA BAGI PERLANTIKAN KONTRAKTOR YANG DINAMAKAN (NSC) UNTUK KERJA - KERJA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG DAN MENGUJILARI SISTEM AUDIO VISUAL UNTUK KERJA – KERJA MENAIKTARAF DEWAN BUDIMAN FAKULTI PENDIDIKAN , UKM, BANGI

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 31-05-2023 10:30 AM
TEMPAT LOBI DEWAN BUDIMAN, FAKULTI PENDIDIKAN, UKM
PERINGATAN
CIDB
Tiada

MOF
010302, 020301, 020302,
6 24-May-2023
12:00 PM
25-May-2023
12:00 PM
13-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300194 CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN JALAN DI KOLEJ TUN HUSSEIN ONN SERTA KERJA LAIN YANG BERKAITAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 31-05-2023 10:00 AM
TEMPAT PERKARANGAN KOLEJ TUN HUSSEIN ONN
PERINGATAN SILA HADIR 10 MINIT AWAL DAN BERKUMPUL DI HADAPAN PEJABAT PENTADBIRAN KOLEJ TUN HUSSEIN ONN
CIDB
G1-C-CE01, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
7 25-May-2023
12:00 PM
25-May-2023
10:00 AM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300195 KERJA-KERJA PEMASANGAN PENYAMAN UDARA JENIS BERASINGAN DI PUSAT SUMBER, FAKULTI PENDIDIKAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI SELANGOR.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 01-06-2023 10:00 AM
TEMPAT LOBI ARAS 2, JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERINGATAN KEHADIRAN LAWATAN TAPAK ADALAH WAJIB. SEBARANG KELEWATAN KE SESI LAWATAN TAPAK TIDAK AKAN DI LAYAN
CIDB
G1-M-M01,

MOF
Tiada
8 26-May-2023
09:00 AM
26-May-2023
09:00 AM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300200 SEBUT HARGA KHIDMAT SOKONGAN PENYELENGGARAAN WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) BARRACUDA UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
210105,
9 26-May-2023
09:00 AM
26-May-2023
09:00 AM
13-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300201 SEBUT HARGA KERJA NAIKTARAF SISTEM MEKANIKAL DI WAD ICU, TINGKAT 2 BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 06-06-2023 11:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, KKL
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G2-M-M01,

MOF
Tiada
10 26-May-2023
09:00 AM
26-May-2023
09:00 AM
09-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300197 SEBUTHARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG LAMPU SILING JENIS LED DAN PINTU AUTOMATIK DI WAD ICU, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 29-05-2023 03:00 PM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA KKL
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G1/G2/G3/-E-E04,

MOF
Tiada
11 26-May-2023
12:00 PM
26-May-2023
12:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300199 SEBUTHARGA LANTIKAN SEBAGAI PANEL BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANGAN ALAT GANTI UNTUK KEGUNAAN UNIT AWAM, JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA KAMPUS KUALA LUMPUR UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
080101, 090101,
12 26-May-2023
12:00 PM
26-May-2023
12:00 PM
13-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300198 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGGANTIAN COMPRESSED AIR SYSTEM & VACUUM SYSTEM DI LOJI GAS PERUBATAN, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 06-06-2023 03:00 PM
TEMPAT BILIK MESYUARAT
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G3/G4/G5/G6/G7/-M-M06,

MOF
Tiada
13 29-May-2023
12:00 PM
06-Jun-2023
10:00 AM
15-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300202 KERJA-KERJA “RECONDITION” PEMBAIKAN SECARA “MAJOR OVERHAUL” SATU (1) UNIT ‘SUBMERSIBLE PUMP’ BERKAPASITI 110KW SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TANGKI SEDUTAN UTAMA, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 06-06-2023 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT KUALITI, ARAS 2 JPP
PERINGATAN TAKLIMAT & REKOD SENARAI KEHADIRAN
CIDB
G1-M-M22,

MOF
Tiada
14 30-May-2023
12:00 PM
02-Jun-2023
12:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300203 KERJA-KERJA MEMBEKAL BARU, MEMASANG DAN MENGUJITERIMA SISTEM KEBUK WASAP TERMASUK PERALATAN DAN AKSESORI LAIN YANG BERKAITAN DI MAKMAL I-CRIM, BANGUNAN KOMPLEKS PENYELIDIKAN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI SELANGOR

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 02-06-2023 10:00 AM
TEMPAT BILIK PERBINCANGAN KAUNTER, JPP UKM, BANGI
PERINGATAN sila bawa dokumen asal dan satu (1) salinan sijil LPIPM/CIDB dan dokumen pengenalan diri semasa menghadiri lawatan tapak
CIDB
G1-M-M15,

MOF
Tiada
15 31-May-2023
10:00 AM
31-May-2023
10:00 AM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300204 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LEMBU KORBAN UNTUK PUSAT ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA CIDB
Tiada

MOF
070202,
16 31-May-2023
15:00 PM
31-May-2023
15:00 PM
26-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300205 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA BEDPAN WASHER KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 09-06-2023 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT JABATAN PRASRANA, KAMPUS KUALA LUMPUR, TINGKAT 2
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARIPADA KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA(KKM). KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA DRP KKM 2. SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARIPADA KKM BAGI KOD BIDANG :050101 (PERALATAN & KELENGKAPAN HOSPITAL)
CIDB
Tiada

MOF
050101,
17 01-Jun-2023
12:00 PM
01-Jun-2023
12:00 PM
14-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300209 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA CARDIAC EXERCISE STRESS TEST SYSTEM WITH TREADMILL KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050101,
18 01-Jun-2023
12:00 PM
01-Jun-2023
12:00 PM
13-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300206 CADANGAN KERJA-KERJA MAKMAL QUR'AN, FAKULTI PENGAJIAN ISLAM DI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI SELANGOR DARUL EHSAN

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 06-06-2023 10:00 AM
TEMPAT
PERINGATAN
TARIKH/MASA 06-06-2023 10:00 AM
TEMPAT LOBI JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERINGATAN
CIDB
G1-B-B04, G1-B-B28,

MOF
Tiada
19 01-Jun-2023
12:00 PM
01-Jun-2023
12:00 PM
20-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300210 SEBUTHARGA UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA HEAVY DUTY INDUSTRIAL WASHER DAN HEAVY DUTY INDUSTRIAL TUMBLE DRYER KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 07-06-2023 10:30 AM
TEMPAT BILIK BINCANG JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA KKL, ARAS 2, KOMPLEKS PENDIDIKAN PERUBATAN CANSELOR TUAN
PERINGATAN DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PENAMA SEPERTI DI DALAM SIJIL AKAUN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA.S YARIKAT / PEMBEKAL TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DI DALAM SIJIL BERKENAAN
CIDB
Tiada

MOF
020301,
20 01-Jun-2023
12:00 PM
01-Jun-2023
12:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300207 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT BREXPIPRAZOLE 2MG FILM-COATED TAB. SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
21 01-Jun-2023
12:00 PM
01-Jun-2023
12:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300208 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT INJEKSI ROPIVACAINE HCL 2MG/ML, 20ML INJ DAN ROPIVACAINE HCL 7.5MG/ML INJ., 20ML SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
22 01-Jun-2023
16:00 PM
01-Jun-2023
16:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300212 PERKHIDMATAN PELAKSANAAN PROGRAM DI BAWAH PENJANAAN KPT-PENSIJILAN PROFESIONAL (KPT-PACE) BAGI PROGRAM PENSIJILAN JURUTEKNIK HIGIEN 1 (PEMONITORAN KIMIA) CIDB
Tiada

MOF
221110,
23 01-Jun-2023
16:00 PM
01-Jun-2023
16:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300211 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT TOCILIZUMAB 80MG/4ML INJ SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
24 01-Jun-2023
17:00 PM
01-Jun-2023
17:00 PM
08-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300213 SEBUT HARGA UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT CETRORELIX 0.25MG POWDER AND SOLVENT FOR INJ. SECARA BERPERINGKAT-PERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
25 01-Jun-2023
17:30 PM
01-Jun-2023
17:30 PM
13-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300215 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMPERBAHARUI SIJIL PERAKUAN BOMBA BAGI ALAT PEMADAM API MUDAH ALIH (APAMA) SELAMA SATU (1) TAHUN DI PELBAGAI LOKASI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
G1-M-M02,

MOF
Tiada
26 01-Jun-2023
17:30 PM
01-Jun-2023
17:30 PM
15-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300214 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN BILIK MOHD NOOR MARAHAKIM, JABATAN OFTALMOLOGI, TINGKAT 9, BLOK KLINIKAL, HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 07-06-2023 10:00 AM
TEMPAT BILIK MESYUARAT PRASARANA, JABATAN PEMBANGUNAN PRASARANA, KKL, TINGKAT 2, BLOK KLINIKAL, HCTM.
PERINGATAN TAKLIMAT DAN LAWATAN TAPAK : DIWAJIBKAN DIHADIRI OLEH PEGAWAI YANG DIBERI KUASA SEPERTI NAMA DALAM SIJIL SPKK. KONTRAKTOR / SYARIKAT TIDAK BOLEH MEWAKILKAN PEGAWAI SELAIN DARIPADA PENAMA DALAM SIJIL BERKENAAN. SILA BAWA SIJIL-SIJIL YANG MASIH SAH LAKU SEPERTI BERIKUT: 1. SIJIL TARAF BUMIPUTERA (STB) 2. SIJIL PEROLEHAN KERJA KERAJAAN (SPKK) 3. SIJIL PERAKUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR (PPK)
CIDB
G1-B-B04, G1-C-CE21,

MOF
Tiada
27 02-Jun-2023
18:00 PM
06-Jun-2023
08:00 AM
20-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300216 KERJA-KERJA MENAIKTARAF BILIK PELAJAR DAN KEMUDAHAN OKU DI KOLEJ DATO ONN, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN.

LAWATAN TAPAK
TARIKH/MASA 08-06-2023 10:30 AM
TEMPAT LOBI
PERINGATAN Taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan dan perlu dihadiri oleh pegawai yang ditauliahkan seperti nama dalam sijil pendaftaran LPIPM/CIDB sahaja. Untuk maksud ini, sila bawa dokumen asal dan satu (1) salinan sijil LPIPM/CIDB dan dokumen pengenalan diri semasa menghadiri lawatan tapak
CIDB
G1-C-CE21,

MOF
Tiada
28 06-Jun-2023
10:00 AM
06-Jun-2023
10:00 AM
12-Jun-2023
10:00 AM
NETSSB202300134 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT UNTUK UNIT FARMASI PUSAT KESIHATAN UNIVERSITI UKM BANGI CIDB
Tiada

MOF
050203,
29 06-Jun-2023
10:00 AM
06-Jun-2023
10:00 AM
09-Jun-2023
10:00 AM
NETSSB202300135 MEMBEKAL DAN MEMASANG KIOSK DI DATARAN ARAS 1, FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN, UKM CIDB
Tiada

MOF
020101, 221401,
30 06-Jun-2023
17:00 PM
06-Jun-2023
17:00 PM
09-Jun-2023
12:00 PM
NETSSB202300136 LAWATAN PENANDA ARAS PENTADBIR FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UKM KE FAKULTI PENGAJIAN ISLAM, UNIVERSITI MALAYSIA SABAH (UMS) CIDB
Tiada

MOF
221307,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 02-Jun-2023
16:30 PM
02-Jun-2023
16:30 PM
07-Jun-2023
12:00 PM
NETSSB202300133 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS BRACKETS MBT UNTUK KEGUNAAN DI KLINIK-KLINIK FAKULTI PERGIGIAN UKM KAMPUS KL, JALAN RAJA MUDA ABD AZIZ KUALA LUMPUR. NP:BAHAN/ORTO/23/2023 CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102, 050301,
1/1
RM33,750.00
2 02-Jun-2023
16:00 PM
02-Jun-2023
16:00 PM
07-Jun-2023
12:00 PM
NETSSB202300132 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI DIGITAL ULTRA FLOWMETER UNTUK KEGUNAAN DI KLINIK PAKAR PEDIATRIK FAKULTI PERGIGIAN UKM, JALAN RAJA MUDA ABDUL AZIZ, 50300 KUALA LUMPUR (NP: ASET/FGG/KLINIKALPAKAR/03/2023) CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102, 050301,
1/1
RM48,000.00
3 18-May-2023
08:00 AM
25-May-2023
12:00 PM
06-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300179 KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI RUANG PEJABAT DAN BILIK PENGARAH PUSAT KOMUNIKASI KORPORAT ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI, UKM, BANGI CIDB
G1-B-B24, G1-B-B28,

MOF
Tiada
1/3
2/3
3/3
RM59,680.00
RM48,192.00
RM58,425.00
4 22-May-2023
12:00 PM
29-May-2023
12:00 PM
06-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300191 SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN HAWADINGIN BERPUSAT DI DEWAN KOLEJ TUN SYED NASIR, JALAN TEMERLOH, UKM KUALA LUMPUR. CIDB
G1-M-M01,

MOF
Tiada
1/3
2/3
3/3
RM59,000.00
RM59,300.00
RM74,720.00
5 15-May-2023
17:00 PM
15-May-2023
17:00 PM
06-Jun-2023
12:00 PM
NETSS202300178 SEBUT HARGA KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MENURAP SEMULA JALAN DI KAWASAN HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
G3-B-B04, G3-C-CE01, G3-C-CE21, G3-C-CE42,

MOF
Tiada
1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14
RM788,011.50
RM791,978.75
RM792,787.80
RM777,640.75
RM767,362.50
RM799,952.50
RM751,000.00
RM721,000.00
RM787,615.00
RM731,000.00
RM743,000.00
RM931,087.50
RM762,337.50
RM654,770.00
6 31-May-2023
09:00 AM
31-May-2023
09:00 AM
06-Jun-2023
12:00 PM
NETSSB202300131 PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN BERKALA , KALIBRASI DAN MENGUJI ALAT HIGH PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY JENAMA WATERS MODEL ARC DI MAKMAL INSTRUMENTASI, FAKULTI FARMASI, JALAN RAJA MUDA ABDUL AZIZ, UKM KAMPUS KUALA LUMPUR CIDB
Tiada

MOF
060501, 220601, 220602, 222705,
1/1
RM28,650.00
7 30-May-2023
12:00 PM
30-May-2023
12:00 PM
02-Jun-2023
12:00 PM
NETSSB202300128 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN PAKAI HABIS MAKMAL (HARDSHELL PLATE DAN LOBIND TUBE) UNTUK KEGUNAAN KEGUNAAN PROJEK PENYELIDIKAN UMBI. PEMERKASA/B50K/001/2023 CIDB
Tiada

MOF
060101, 060501,
1/1
RM3,843.00
8 30-May-2023
12:00 PM
30-May-2023
12:00 PM
02-Jun-2023
10:00 AM
NETSSB202300129 PERKHIDMATAN PAKEJ PENERBANGAN DAN PENGINAPAN MENGHADIRI PERSIDANGAN MIICEMA 2023 PADA 04 - 08 JUN 2023 DI JAKARTA, INDONESIA UNTUK FAKULTI EKONOMI DAN PENGURUSAN CIDB
Tiada

MOF
221307,
1/3
2/3
3/3
RM39,290.00
RM47,580.00
RM30,805.00
9 29-May-2023
16:00 PM
29-May-2023
16:00 PM
01-Jun-2023
16:00 PM
NETSSB202300127 MEMBEKAL (PEMBAHARUAN) ALAMAT IP (PUBLIC) OLEH APNIC BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN UNTUK KEGUNAAN RANGKAIAN UKM (SHBPTM : 02/2023) CIDB
Tiada

MOF
210103, 210104,
1/2
2/2
RM29,862.00
RM29,832.00
10 29-May-2023
15:00 PM
29-May-2023
15:00 PM
01-Jun-2023
12:00 PM
NETSSB202300125 PAKEJ MENGADAKAN BENGKEL PROJEK INTEGRASI SISTEM CHETS DAN SISTEM ILMS HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ (HCTM) PADA 9 HINGGA 11 JUN 2023 CIDB
Tiada

MOF
222501,
1/3
2/3
3/3
RM24,640.00
RM1,928,012.80
RM27,473.60
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang
1 31-May-2023
15:00 PM
31-May-2023
17:00 PM
21-Jun-2023
12:00 PM
NETST202300032 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN LARUTAN IV DRIP SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
2 02-Jun-2023
15:00 PM
02-Jun-2023
16:30 PM
26-Jun-2023
12:00 PM
NETST202300033 TENDER MEMBEKAL DAN MENGHANTAR GAS PERUBATAN 'NITROGEN REFRIGERATED LIQUID' UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ & PUSAT KEJURUTERAAN TISU, FAKULTI PERUBATAN UKM. CIDB
Tiada

MOF
050101, 050102,
# Tarikh Iklan Tarikh Buka Tarikh Tutup No Notis Tajuk Kod Bidang No Pembekal Terlibat Jumlah (RM) Pembida Berjaya
1 10-May-2023
15:00 PM
10-May-2023
15:00 PM
01-Jun-2023
12:00 PM
NETST202300031

PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS MALPRACTICE LIABILITY UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BERMULA 01 JANUARI 2024 SEHINGGA 31 DISEMBER 2025

CIDB
Tiada

MOF
221802,
1/2
2/2
RM2,295,000.00
RM6,000,000.00
2 28-Apr-2023
17:00 PM
28-Apr-2023
17:00 PM
24-May-2023
12:00 PM
NETST202300030 TENDER PENYELENGGARAAN SECARA COMPREHENSIVE BAGI LIF PENUMPANG, LIF BARANG, ESKALATOR, GOOD HOIST DAN DUMBWAITER YANG TERDAPAT DI PELBAGAI LOKASI UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
G4/G5/G6/G7/-M-M03,

MOF
Tiada
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM2,782,800.00
RM2,224,440.00
RM2,567,988.00
RM1,782,360.00
RM1,733,400.00
RM2,030,400.00
RM2,063,880.00
3 25-Apr-2023
14:00 PM
25-Apr-2023
14:00 PM
17-May-2023
12:00 PM
NETST202300029 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SEDIAAN LARUTAN DIALYSIS SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/2
2/2
RM352,295.30
RM586,030.00
4 20-Apr-2023
12:00 PM
20-Apr-2023
12:00 PM
11-May-2023
12:00 PM
NETST202300027 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA MESIN PENYALIN HITAM/PUTIH DAN BERWARNA SECARA SEWA UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
221502,
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
RM1,307,880.00
RM1,207,440.00
RM671,400.00
RM982,080.00
RM1,428,624.00
RM1,207,080.00
RM1,360,908.00
RM1,382,400.00
RM1,650,600.00
RM1,659,600.00
RM1,220,760.00
RM1,211,040.00
5 20-Apr-2023
12:00 PM
20-Apr-2023
12:00 PM
11-May-2023
12:00 PM
NETST202300028 MELANTIK PANEL UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT BANTU PENDENGARAN SECARA CONSIGNMENT UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR AISHAH ROHANI, HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK (HPKK) DAN PROGRAM AUDIOLOGI FAKULTI SAINS KESIHATAN UKM CIDB
Tiada

MOF
050102,
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
RM2,856,000.00
RM3,782,200.00
RM3,742,000.00
RM3,064,825.00
RM3,780,000.00
RM4,209,570.00
RM2,628,685.00
6 19-Apr-2023
14:00 PM
19-Apr-2023
14:00 PM
10-May-2023
12:00 PM
NETST202300025 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN PELBAGAI FORMULASI DALAM SATU (1) KUMPULAN (BLOOD & BLOOD FORMING ORGANS) SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM1,076,100.00
RM1,162,500.00
RM2,625,300.00
RM858,300.00
7 19-Apr-2023
14:00 PM
19-Apr-2023
14:00 PM
10-May-2023
12:00 PM
NETST202300024 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN PELBAGAI FORMULASI DALAM 1 KUMPULAN (ALIMENTARY TRACT & METABOLISM) SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM DAN HOSPITAL TUNKU AMPUAN BESAR TUANKU AISHAH ROHANI HOSPITAL PAKAR KANAK-KANAK UKM (HPKK) CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
RM1,022,440.00
RM186,562.50
RM2,190,920.00
RM2,196,480.00
RM1,889,016.00
8 19-Apr-2023
14:00 PM
19-Apr-2023
14:00 PM
10-May-2023
12:00 PM
NETST202300023 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT-UBATAN PELBAGAI FORMULASI , DALAM 1 KUMPULAN NERVOUS SYSTEM SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/3
2/3
3/3
RM1,291,500.00
RM651,027.50
RM1,279,600.00
9 19-Apr-2023
15:00 PM
19-Apr-2023
15:00 PM
10-May-2023
12:00 PM
NETST202300026 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR UBAT SUNTIK ALTEPLASE INJ. 50MG SECARA BERPERINGKAT UNTUK TEMPOH SATU (1) TAHUN, KE HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ UKM CIDB
Tiada

MOF
050201,
1/4
2/4
3/4
4/4
RM914,574.00
RM916,386.00
RM924,000.00
RM902,400.00
10 28-Mar-2023
16:00 PM
28-Mar-2023
16:00 PM
20-Apr-2023
12:00 PM
NETST202300022 TENDER UNTUK MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAHGUNA SATU (1) UNIT "PRE HOSPITAL CARE AMBULANCE TYPE A" KEPADA HOSPITAL CANSELOR TUANKU MUHRIZ, UKM CIDB
Tiada

MOF
110106,
1/2
2/2
RM597,000.00
RM594,000.00
# Tarikh Tajuk Keterangan
# Tarikh Tajuk Keterangan